Forfatter: Jacob Christensen

Generalforsamling i FORSA

Indkaldelse til generalforsamling i FORSA

FORSA indkalder til generalforsamling torsdag d.26. oktober 2017, kl.16.30 – 18.00

Sted: VIA UCC, Ceresbyen 24, Århus.

Referat af Generalforsamling 2016

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aktivitetsplan

  • Socialrådgiverdage
  • Deltagelse i Folkemødet på Bornholm
  • 4 årlige ”gå-hjem-møder”
  • Symposium om FORSA i Fremtiden
  • FORSA Nordic

4. Indkomne forslag

5. Vedtægtsændring. Forslag: Reduktion af kontingentbetalingen med 50 pct. ved indmeldelse efter 1. august med virkning fra 1. august 2017.

6. Regnskab 2016

7. Forslag om revideret budget 2017

8. Budget 2018

9. Valg – på valg er:

  • Jonas Kirkegaard Ørnbøll: genopstiller ikke
  • Jacob Christensen: genopstiller
  • Anne Mette Carlslund : genopstiller
  • Stella Mia Sieling-Monas : genopstiller
  • Vibeke Bak Nielsen: genopstiller

Forslag til dagsordenen bedes sendt til formand Vibeke Bak Nielsen på vibekebak@socsci.aau.dk senest onsdag d.19. oktober.

Aktualitetsforedrag på VIA: Marie Østergaard Møller – Dokumentation og effekt i socialt arbejde

Fagprofessionelle som socialrådgivere, pædagoger og psykologer skal træffe en række ret forskelligartede beslutninger, når der arbejdes i frontlinjen med fx børn og familier. Der er brug for forskellige typer af viden om barnet, familien, den lokale kontekst, tidligere sager m.v. Det er der i for sig intet nyt i. Men i praksis sker det nogle gange, at de rammer for videnssamarbejde, der ’gælder’ i en given sammenhæng, spænder ben for det gode formål: at hjælpe rettidigt på den bedst mulige måde.

I dette foredrag vil Marie Østergaard Møller tage udgangspunkt i de nationale og lokale rammer, der er for socialt arbejde på børneområdet og vil forsøge at skitsere en forskel mellem kontrollerbare og ikke-kontrollerbare dilemmaer for praksis.
Dette foredrag vil bla. komme ind på følgende spørgsmål. 1. Hvorfor er den måde ’vi’ dokumenterer på nogen gange et problem? 2. Hvad får borgerne (her: børn og familier) ud af den måde ’vi’ dokumenterer på? Bidrager dokumentationen til at skabe bedre rammer for at gøre en forskel i deres liv, eller glemmes dette i ’rammemål’ for regeloverholdelse og budgetansvarlighed?

Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding.
Der vil blive tilbudt kaffe og kage i pausen.

Vi glæder os til at se dig.

Dato og tid: Onsdag d. 27. september 2017 fra kl. 14.30 -16.15

Sted: C2-41, VIA Campus, Ceresbyen 24, 8000 Århus C.

Aktualitetsforedraget er arrangeret af

Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, DS, DSR, SDS og FORSA
Per Westersø, Lektor ved Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus
Mads Bilstrup, Formand Dansk Socialrådgiverforening, Region Nord
Laura Pode, Formand DSR

Arrangør/Kontaktpersoner
Dansk Socialrådgiverforening (DS), Region Nord. Mads Bilstrup. www.socialraadgiverne.dk
Sammenslutningen af Dansk Socialrådgiverstuderende (SDS) www.sdsnet.dk
FORSA. Per Westersø. www.forsa.dk
Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus. Bente Vibeke Lauridsen. www.via.dk
DSR Socialrådgiveruddannelsen i Århus

Gå-hjem-møde: Udsatte børn og unge

Gå-hjem- mødet, der desværre blev aflyst i juni, vil blive afholdt fredag d.22.september 2017 kl.15.30 på UCC Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V, lokale K1.04.

Programmet for aftenen er to oplæg af Phd-studerende på området omkring “udsatte børn og unge”. Ida Marie Schrøder vil her holde oplæg “Om at beregne et udsat barns behov”, imens Anne Mørk vil fortælle om “Børns rettigheder ved tvangsanbringelser.”

Hvis du har tid og lyst til at deltage, så skriv til Katrine Sjørslev på aksn@cafa.dk og tilmeld dig hurtigst muligt.

Deltagelse er gratis

(Aflyst/Udsat) Gå-hjem-møde d. 8. juni 2017 kl.16.30-18.30 med temaet ”Udsatte børn og unge”

Pga. problemer med transport kan den ene oplægsholder ikke når frem. Vi har derfor besluttet at aflyse mødet 8/6. Vi vil prøve at finde et nyt tidspunkt efter sommerferien.

FORSA afholder gåhjemmøde d. 8. juni 2017 kl.16.30 på UCC Carlsberg. Programmet for aftenen er to oplæg fra Phd-studerende på området omkring “udsatte børn og unge”. Ida Marie Schrøder vil her holde oplæg “Om at beregne et udsat barns behov”, imens Anne Mørk vil fortælle om “Børns rettigheder ved tvangsanbringelser.” Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding til Katrine Sjørslev på aksn@cafa.dk.