Aktualitetsforedrag på VIA: ” Er eksklusion fra arbejdsmarkedet lig med social deroute?”

” Er eksklusion fra arbejdsmarkedet lig med social deroute?”

Torsdag d. 23. februar 2017 fra kl. 14.30 -16.15, C2-41, VIA Campus, Ceresbyen 24, 8000 Århus C.

Indhold:
Hvorfor tror vi, at arbejdsmarkedseksklusion får alvorlige sociale konsekvenser for kronisk syge, når det ikke også gør det for efterlønnere og pensionister, eller folk som midlertidigt eller permanent forlader arbejdsstyrken for at være hjemmegående husmødre, for at gå på barsel eller for at uddanne eller efteruddanne sig?

Er det eksempelvis, fordi vi tror, at det er mindre slemt at stå uden for arbejdsmarkedet, når man når en bestemt alder? Og er det sociale liv i virkeligheden så afhængigt af arbejdsmarkedsdeltagelse, når det kommer til stykket? Har vi overhovedet empirisk belæg for at tro, at en eksklusion fra arbejdsmarkedet også bliver en social deroute?

Dette diskuterer Iben Nørup, Post Doc, PhD, på foredraget, hvor hun også kommer ind på, hvilke konsekvenser hun ser de seneste års beskæftigelsesreformer har haft ift. kronisk syge og handicappede. Afslutningsvis diskuteres, om beskæftigelsesreformerne kan ses som et muligt brud med den velfærdsstat, vi hidtil har haft i Danmark?

Det er gratis og deltage og kræver ingen tilmelding.
Der vil blive tilbudt kaffe og kage i pausen.

Vi glæder os til at se dig.

På vegne af arrangørerne

Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, DS, DSR, SDS og FORSA

Per Westersø, Lektor ved Socialrådgiveruddannelsen
Mads Bilstrup, formand DS Region Nord

Arrangør/Kontaktpersoner

Dansk Socialrådgiverforening (DS), Region Nord. Mads Bilstrup. www.socialraadgiverne.dk
Sammenslutningen af Dansk Socialrådgiverstuderende (SDS) www.sdsnet.dk
FORSA. Per Westersø. www.forsa.dk
Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus. Bente Vibeke Lauridsen. www.via.dk