Velkommen til FORSA – Foreningen for forskning i socialt arbejde
Vi mener, at forskning og udvikling i socialt arbejde kræver nysgerrighed, inspiration og debat.

Kommende Aktualitetsforedrag

TEMA: Paradigmeskiftet i integrationsindsatsen – set fra et vidensperspektiv

Den såkaldte ’Integrationsydelse’ skifter navn til ’Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse’ og i den offentlige debat diskuteres de nye lovændringer både som et skelsættende nybrud og som en fortløbende proces, der har været i gang længe. Men hvordan hænger paradigmeskiftet sammen med den viden vi har om feltet?

Læs mere: Invitation

Torsdag den 24. oktober 2019 – kl. 13.00-17.00.

3F Aalborg, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg, Lokale557, 2. sal.

Gratis deltagelse for FORSAs medlemmer ved tilmelding til viviimer@socsci.aau.dk 

Kommende Aktualitetsforedrag

TEMA: Professionsetiske udfordringer i socialt arbejde.

Socialt arbejde er en profession, der ud over viden og metoder m.m. bygger på et værdimæssigt og etisk fundament. Dette fundament kommet bl.a. til udtryk i IFSW’s erklæringer og i forskellige, nationale etikpapirer og vejledninger. Samtidig er socialt arbejde indlejret i en social og politisk virkelighed, der konstant stiller nye spørgsmål og udfordringer til professionens praksis og værdier

Læs mere: Invitation

Mandag den 25. november 2019 kl. 14.25-16.05.

Socialrådgiveruddannelsen, Campus Aarhus C. Auditorium C2.41. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

Kommende Aktualitetsforedrag

TEMA: “Vi kan ikke tænke nu” – flygtninges sociale navigationer i et bevægeligt integrationslandskab.

FORSA inviterer alle interesserede i at deltage i et foredrag ved Rikke Egaa Jørgensen, antropolog og Ditte Shapiro, psykolog – begge ansat ved Professionshøjskolen Absalon og undervisere på socialrådgiveruddannelsen. De forsker tillige i migration, flygtninges hverdagsliv og i socialt arbejde i civilsamfundet. Foredraget er gratis.

Tirsdag den 3. december 2019 – kl. 15.00-17.00

Professionshøjskolen Absalon, Trekroner Forskervej 4, 4000 Roskilde.

Gratis tilmelding foregår til Karin Brantbjerg Madsen : kama@pha.dk.

Kontakt

Her finder du oplysninger om bestyrelsen og kontaktinformationer til sekretariatet.

Læs mere

Alt om medlemskab

Her finder du information om indmeldelse, medlemskab, betaling og aktuelle medlemmer.

Læs mere

FORSA Information

Nyhedsbrevet udsendes til alle medlemmer 4 gange årligt og indeholder informationer om foreningen, nyheder, arrangementer og samarbejdspartnere.