Velkommen til FORSA – Foreningen for forskning i socialt arbejde
Vi mener, at forskning og udvikling i socialt arbejde kræver nysgerrighed, inspiration og debat.

Kommende

Aktualitetsforedrag

TEMA: Etiske udfordringer når det sociale arbejde digitaliseres

ved Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus

Onsdag, den 26. februar 2020. Kl. 14.25 – 16.05

Læs mere her 

Kommende

Aktualitetsforedrag

TEMA: Optimismens Politik. Skabelsen af uværdigt trængende borgere.

ved Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus

Tirsdag, den 21. april 2020. Kl. 14.25 – 16.05

Læs mere her 

Kommende

ECSWR

10th European conference for Social Work.

Bucharest, april 2020

Læs mere: https://www.ecswr2020.org/en/Default.asp? 

Kommende

ICPS

5th International Conference on Practise Reserach

Melbourne, Maj 2020

Læs mere: http://www.icpr20.com/welcome/ 

Kommende

“No one will be left behind”

FORSA Nordic 2020

conference

4 – 6 November 2020 in Reykjavik, Iceland
 
læs mere https://forsa2020.is/

NYT

Center for Inclusion and Welfare (CIW)

Center for Inclusion and Welfare (CIW) er en forskningsgruppe ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Centerets forskning fokuserer på nye udfordringer i forbindelse med velfærd og inklusion i lyset af nye moralske og strukturelle dynamikker, nye migrationsstrømme, globalisering og demografiske forandringer samt ændringer i velfærdspraksisser og -sektorer.

https://www.ciw.aau.dk/

NYT

Center for borgerinddragelse beskæftigelsesindsats (CUBB)

CUBB bygger oven på erfaringerne fra LISES med samarbejde mellem forskning og praksis, men er både ambitions- og kapacitetsmæssigt, samt med sit bredere sigte, en endnu større satsning på at udvikle beskæftigelsespolitiske indsatser. CUBB skal således bidrage til omstilling af de offentlige beskæftigelsesindsatser, som ofte kritiseres for at være alt for standardiserede og tage for lidt hensyn til borgernes behov. Derfor skal borgeren i langt højere grad inddrages og gives ansvar for og ejerskab til at mestre eget liv og dermed forbedre sine beskæftigelseschancer. Denne omstilling skal ske i tæt samarbejde mellem forskning og praksis.  

https://lisessite.wordpress.com/

NYT

SCOPAS – SHAPING CONCEPTS, PRACTICE AND ADVANCES IN SOCIAL WORK

FORSKNINGSGRUPPEN HAR FOKUS PÅ AT UDVIKLE TEORETISKE PERSPEKTIVER, BEGREBER, MODELLER OG PRAKSISSER, DER KAN STYRKE VIDEN OM, REFLEKSION OVER OG UDVIKLING AF SOCIALT ARBEJDE.

DETTE GØRES GENNEM EKSPERIMENTERENDE TEORETISK, EMPIRISK, METODISK OG PRAKSISRELEVANT FORSKNING MED FOKUS PÅ VELFÆRD OG SOCIAL FORANDRING.

https://www.scopas.aau.dk/

Kontakt

Her finder du oplysninger om bestyrelsen og kontaktinformationer til sekretariatet.

Læs mere

Alt om medlemskab

Her finder du information om indmeldelse, medlemskab, betaling og aktuelle medlemmer.

Læs mere

FORSA Information

Nyhedsbrevet udsendes til alle medlemmer 4 gange årligt og indeholder informationer om foreningen, nyheder, arrangementer og samarbejdspartnere.