Aktualitetsforedrag: Dokumentation og effekt i socialt arbejde

Slides fra Marie Østergaard Møllers aktualitetsforedrag om dokumentation og effekt i socialt arbejde.

Fagprofessionelle som socialrådgivere, pædagoger og psykologer skal træffe en række ret forskelligartede beslutninger, når der arbejdes i frontlinjen med fx børn og familier. Der er brug for forskellige typer af viden om barnet, familien, den lokale kontekst, tidligere sager m.v. Det er der i for sig intet nyt i. Men i praksis sker det nogle gange, at de rammer for videnssamarbejde, der ’gælder’ i en given sammenhæng, spænder ben for det gode formål: at hjælpe rettidigt på den bedst mulige måde.

I dette foredrag vil Marie Østergaard Møller tage udgangspunkt i de nationale og lokale rammer, der er for socialt arbejde på børneområdet og vil forsøge at skitsere en forskel mellem kontrollerbare og ikke-kontrollerbare dilemmaer for praksis.
Dette foredrag vil bla. komme ind på følgende spørgsmål. 1. Hvorfor er den måde ’vi’ dokumenterer på nogen gange et problem? 2. Hvad får borgerne (her: børn og familier) ud af den måde ’vi’ dokumenterer på? Bidrager dokumentationen til at skabe bedre rammer for at gøre en forskel i deres liv, eller glemmes dette i ’rammemål’ for regeloverholdelse og budgetansvarlighed?

Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding.
Der vil blive tilbudt kaffe og kage i pausen.

Vi glæder os til at se dig.

Dato og tid: Onsdag d. 27. september 2017 fra kl. 14.30 -16.15

Sted: C2-41, VIA Campus, Ceresbyen 24, 8000 Århus C.

Aktualitetsforedraget er arrangeret af

Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, DS, DSR, SDS og FORSA
Per Westersø, Lektor ved Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus
Mads Bilstrup, Formand Dansk Socialrådgiverforening, Region Nord
Laura Pode, Formand DSR

Arrangør/Kontaktpersoner
Dansk Socialrådgiverforening (DS), Region Nord. Mads Bilstrup. www.socialraadgiverne.dk
Sammenslutningen af Dansk Socialrådgiverstuderende (SDS) www.sdsnet.dk
FORSA. Per Westersø. www.forsa.dk
Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus. Bente Vibeke Lauridsen. www.via.dk
DSR Socialrådgiveruddannelsen i Århus