FORSA: Generalforsamling 2017 – indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamling i FORSA

FORSA indkalder til generalforsamling torsdag d.26. oktober 2017, kl.16.30 – 18.00

Sted: VIA UCC, Ceresbyen 24, Århus.

Referat af Generalforsamling 2016

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aktivitetsplan

  • Socialrådgiverdage
  • Deltagelse i Folkemødet på Bornholm
  • 4 årlige ”gå-hjem-møder”
  • Symposium om FORSA i Fremtiden
  • FORSA Nordic

4. Indkomne forslag

5. Vedtægtsændring. Forslag: Reduktion af kontingentbetalingen med 50 pct. ved indmeldelse efter 1. august med virkning fra 1. august 2017.

6. Regnskab 2016

7. Forslag om revideret budget 2017

8. Budget 2018

9. Valg – på valg er:

  • Jonas Kirkegaard Ørnbøll: genopstiller ikke
  • Jacob Christensen: genopstiller
  • Anne Mette Carlslund : genopstiller
  • Stella Mia Sieling-Monas : genopstiller
  • Vibeke Bak Nielsen: genopstiller

Forslag til dagsordenen bedes sendt til formand Vibeke Bak Nielsen på vibekebak@socsci.aau.dk senest onsdag d.19. oktober.