Kategori: Ikke kategoriseret

Aktualitetsforedrag om digitaliseringens betydning for socialt arbejde

Tirsdag d. 28. september kl. 14.25-16.05 ved Campus C, A C2.41, VIA Socialrådgiveruddannelsen Århus.

TEMA: Digitaliseringens betydning for socialt arbejde.

OPLÆG VED

Lena Kjeldsen, docent hos Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund, VIA.

INDHOLD

Oplæg om digitaliseringens betydning for socialt arbejde. Lena Kjeldsen introducerer forskellige begreber og teknologier, der allerede anvendes eller er på vej i myndighedsarbejdet.

Bemærk: Foredraget streames ikke.

Aktualitetsforedrag om socialt arbejde med børnekræft

Tirsdag d. 12. oktober kl. 16.30-18.30 ved Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, København Ø.

TEMA: Sociale konsekvenser af børnekræft.

OPLÆG VED

FORSA prisvinder og Ph.d. Line Thoft Carlsen.

INDHOLD

På baggrund af sin Ph.d.-afhandling ”Sociale konsekvenser af børnekæft” fortæller Line Thoft Carlsen om nogle af de sociale forandringer og udfordringer familier, der er berørt af børnekræft, er eksponeret for.

Foreningen er vært for lidt at spise og drikke.

Bemærk: Tilmeld foregår via opslag hos FORSA på Facebook.

Temauge 34: Forskning og udvikling i socialt arbejde ved professionshøjskolerne (online)

Uge 34: Mandag 23/8 kl. 14-16, tirsdag 24/8 kl. 14-16 og onsdag d. 25/8 kl. 14-16: Webinarer i samarbejde med professionshøjskolerne 

TEMA: Forskning og udvikling i socialt arbejde ved professionshøjskolerne.

OPLÆG VED

Webinar 1: Helle Johansen, Institutchef for socialrådgiveruddannelse, Københavns Professionshøjskole samt Bo Morthorst Rasmussen, Docent, leder af forskningsprogrammet Socialt arbejde, Forvaltning og Socialpædagogik, UC-Syd.

Webinar 2: Lene Mosegaard, Forskningschef UC-Syd samt Sanne Haase, Forskningschef VIA University College.

Webinar 3: Ansatte ved professionshøjskolerne.

INDHOLD

Professionshøjskolerne har siden 2013 modtaget forskningsbevilling på finansloven. Samtidig er indført en stillingsstruktur ved professionshøjskolerne, hvor adjunkter skal kvalificere sig til at kunne arbejde med forsknings- og udviklingsopgaver.

FORSA har til formål at fremme forskning og udvikling i socialt arbejde. Vi arbejder for at forbedre vilkårene for forskning og søge muligheder for formidling af forskning. I den sammenhæng har FORSA en rolle ift. at være et netværk for den forskning og udvikling i socialt arbejde, der foregår på de enkelte professionshøjskoler.

FORSA arrangerer derfor en temauge med tre online eftermiddage med fokus på forskning og udvikling i socialt arbejde ved professionshøjskolerne. Vi anser dette som en fleksibel tilrettelæggelse og håber på stor tilslutning til konceptet.

Første eftermiddag tematiserer den overordnede strategi om forskning i socialt arbejde ved professionshøjskolerne. Hvad er professionshøjskolernes sigtemærker ind i et komplekst felt med mange aktører, der skaber viden om socialt arbejde? Hvordan organiseres forskningen? Hvordan er status, og hvordan ser fremtiden ud?

Anden eftermiddag tematiserer adjunkters muligheder og betingelser for at være forskere og udviklere. Som en del af adjunktkvalificeringen er det nødvendigt, at adjunkter har fokus på opbygning af forsknings- og udviklingskompetencer. På den måde deltager adjunkter i at skabe væsentlig viden om socialt arbejde. Men adjunkters projekter og vilkår ser forskellige ud i landet, og der sker sjældent udveksling og opsamling af erfaringer. FORSA tilbyder en netværksmulighed for at udveksle erfaringer på tværs af landet.

Tredje eftermiddag tematiserer den forskning, der faktisk foregår ved professionshøjskolerne. På tværs af landet vil forskere og udviklere præsentere projekter og forskningsresultater. Præsentationerne samles tematisk, så det bliver muligt for tilmeldte at prioritere det forskningsområde, man interesserer sig mest for.

Program for temauge 34: 

Mandag 23/8 kl. 14.00-16.00: Professionshøjskolernes forskning i socialt arbejde

  • Hvilke tanker og prioriteringer gør professionshøjskolerne i forhold til forskning i socialt arbejde?
  • Hvordan kommer forskning i socialt arbejde til syne i kategorier og strategier i professionshøjskolerne?
  • Hvad er status og hvordan tegner fremtiden?
  • To forskningschefer giver deres korte bud, hvorefter der bliver workshop med mulighed for fælles debat.

Oplæg:

Helle Johansen, Institutchef for socialrådgiveruddannelse, Københavns Professionshøjskole.

Bo Morthorst Rasmussen, Docent, leder af forskningsprogrammet Socialt arbejde, Forvaltning og Socialpædagogik, UC-Syd.

https://viadk.zoom.us/j/69381122991?pwd=L1NwOTBreEpmQ3VWTnpXV0libGlOdz09

 

Tirsdag 24/8 kl. 14.00-16.00: Professionshøjskolernes strategi for at kvalificere adjunkter til forskning og udvikling.

  • Hvordan understøtter professionshøjskolerne adjunkternes muligheder, og hvad er vilkårene som adjunkt?
  • En række forskningsledere giver deres bud og lægger op til debat og erfaringsudveksling.

Oplæg:

Lene Mosegaard, Forskningschef UC-Syd

Sanne Haase, Forskningschef VIA University College

https://viadk.zoom.us/j/68161054060?pwd=UUlwRWRTekhMSzZyY2gra3c4akZxQT09

 

Onsdag d. 25/8 kl. 14.00-16.00: Præsentation af forskning og udviklingsprojekter ved professionshøjskolerne.

  • Ansatte ved professionshøjskolerne præsenterer forsknings- og udviklingsprojekter. Workshops inddeles tematisk med mulighed for valg af stream.

Webinar 1:

Oplæg 1:

Anne Marie Dahler og Marie Leth Meilvang, Ph.d. Forskningsassistent, Kommunal forvaltning og praksis, Center for Anvendt Velfærdsforskning.

Indhold: Anne Marie Dahler og Marie Leth Meilvang fra Kommunal forvaltning og praksis, Anvendt Velfærdsforskning, UCL. Titlen på oplægget er Konstruktionen af algoritmer og det professionelle skøn i socialt arbejde: forventninger til og erfaringer med kunstig intelligens på det sociale område.

Oplæg 2:

Pia Vedel Ankersen, Ph.d., Forskningsleder MSO, Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund Forskningsleder, Program for Organisation, koordination og borgerinddragelse

Indhold: Oplægget præsenterer et forskningsprojekt omkring implementering af integrerede indsatser. Der er særligt fokus på det oversættelsesarbejde, den fagprofessionelle udfører i arbejdet med at omsætte og oversætte de manualbaseret Assesitive Outreach metoder, som Socialstyrelsen søger udbredt.

Webinar 2:

Oplæg 1:

Mette Bonderup, Cand. Soc., Phd., lektor UCL, Sundhed, samfund og velfærdsforskning.

Indhold: Bonderup præsenterer under titlen: ”Hvad styrer professionelles vurderinger af problemer og behov?” Oplægget baserer sig på en ny ph.d. afhandling om de professionelles faglige vurderinger af familiers problemer og behov. Helt konkret fem grupper af professionelle – myndighedssagsbehandlere på B&U området, myndigheds-sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet, mentorer, kontaktpersoner og case-managere. Afhandlingen analyserer den individuelle udfoldelse af skønnet og den måde skønnet påvirkes/udvikles på, når professionelle arbejder sammen om at finde fælles problemforståelser i tværgående teams.

Oplæg 2:

Anne Mette Habekost cand.jur., lektor, Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro.

Indhold: Habekost præsenterer under titlen: ”Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger i sociale sager”. Oplægget tager udgangspunkt i ny udgivelse om dette med fokus på dette lidt komplekse felt.

https://viadk.zoom.us/j/62998865988?pwd=QUVld1BQUXdEVkY2VllFWTM5LzZwUT09 

OBS: Tilmelding er ikke nødvendig. Alle oplæggene foregår via Zoom.

FORSA Konference i Odense – med efterfølgende generalforsamling

19/5 kl. 10.00–16.30: FORSA Konference i Odense – med efterfølgende generalforsamling. Konferencen finder sted på UCL Niels Bohrs Allé, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Lokale NBA-H 104B.

Alle retningslinjer med henblik på at minimere spredning af COVID19-smitte vil blive overholdt på konferencen. Såfremt det ikke bliver muligt at afholde konferencen med fysisk fremmøde, konverteres den til online-format. Du vil I så fald få mulighed for at få returneret din deltagerbetaling, dog på nær 50,- kr. til administrationsomkostninger m.v.

TEMA: Forskning i socialt arbejde med fokus på Unge på Kanten.

OPLÆG VED

Inge Storgaard Bonfils, Ida Schwartz, Mette Pless samt en række workshops.

INDHOLD

Igennem de senere år har der samfundsmæssigt været et øget fokus på at få alle unge i gang med uddannelse, og at de bliver aktive medborgere gennem tilknytning til arbejdsmarkedet. Det har ført til en række reformer på ungeområdet de senere år med henblik på at få flere unge til at tage en uddannelse og opnå en god tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvilke indledende resultater har reformerne ført med sig?

Indtil videre ser det ud til, at antallet af unge, der mistrives og står i vanskelige positioner, ikke bliver mindre, men nærmest større. Og det ser ud til, at de reformer i skole, ungdomsuddannelse og beskæftigelsesindsatsen, der skulle gøre indsatsen bedre og lettere, har mødt nogle udfordringer. Dette har påvirket og vist sig i forskningen, i professionsuddannelserne og i det praktiske sociale arbejde.

Vi har derfor i FORSA ved dette års konference valgt at sætte fokus på forskning om unge i udsatte positioner og deres vej fra skoleliv til arbejdsmarked. Konferencen præsenterer keynotes samt projekter, der taler ind i dette emne.

Program onsdag d. 19. maj 2021:

Kl. 9.30: Registrering og morgenkaffe

Kl. 10.00-10.15: Velkomst ved FORSA’s konstituerede formand Anders B. Christensen, VIA

Kl. 10.15-11.05: Keynote 1 – Inge Storgaard Bonfils, docent, Institut for Socialrådgiveruddannelse, Københavns Professionshøjskole

Titel: ’Reconnect’ – en nye vej til inklusion af unge med psykisk sårbarhed i uddannelse og job
Projekt Reconnect er en integreret uddannelses/beskæftigelses- og psykosocial indsats målrettet unge 15-24-årige med tegn på angst og/eller depression. Indsatsen udvikles med afsæt i en Supported Employment (SE) tilgang, kaldet ’Individuelt planlagt job med støtte’ (IPS), som traditionelt retter sig mod voksne med svære psykiske lidelser.

Oplægget sætter fokus på interaktionen mellem forsknings- og praksisbaseret viden i udvikling af en SE-model, målrettet en ny målgruppe, samt lovgivning og vilkår i danske kommuner.

Kl. 11.15-12.00: Praksiserfaringer fra Projekt Reconnect

Interview og dialog med projektkoordinatorer fra de tre involverede kommuner om deres erfaringer med at arbejde efter en SE-tilgang, hvordan de har organiseret sig, og hvilken betydning det har for kvaliteten i det sociale arbejde.

Facilitator: Stella Mia Sieling-Monas, adjunkt KP og medarbejder i forskerteamet, Reconnect
• Bo Kjær Hansen, Projektkoordinator, Reconnect, Ungeenheden, Rødovre Kommune
• Erika Kamilla Thuebæk, Projektleder Reconnect, Jobcenter København
• Rikke Bidstrup, Projektkoordinator, Reconnect, Ungeporten, Bornholms Regionskommune

Kl. 12.00-13.00: Frokost

Kl. 13.00-13.50: Keynote 2 – Ida Schwarts, docent og leder af forskningsprogrammet ”inklusion og hverdagsliv”, UCL
Titel: Fællesskabende praksisser i ungdomsuddannelse og beskæftigelse – den fælles sag i tværprofessionelt samarbejde

En stor gruppe unge i vores samfund oplever vanskeligheder med at komme videre med uddannelse eller arbejde, og mange opgiver. Det kalder ungdomsforskere en motivationskrise. Gennem empiri fra forskningsprojekter inden for anbringelsesområdet og FGU indkredser oplægget, hvordan vi kan udvikle vores problemforståelse fra at ville motivere den unge til at samarbejde om at skabe gode deltagelsesbetingelser i uddannelses- eller arbejdsfællesskaber.

Kl. 14.05-14.50: Workshop – i lokale NBA-H 106B og 108B
Workshop 1 Forskningsprojekt om NEET-gruppen (Not in Employment, Education or Training)
v/ Per Svanholm Christensen, Nenad Michael Elkjær og Per Westersø, VIA University College. Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus

Et forskningsprojekt, der sigter mod at undersøge, hvem de unge, der visiteres og enten ikke møder op eller hurtigt falder ud af FGU’en, er.

FGU erstatter en række af de tidligere forberedende tilbud, f.eks. produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) for unge under 25 år.

Den nye uddannelse (med start den 01.08.19) er således tænkt som et tilbud til unge under 25 år, der har brug for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller til at få et arbejde.

Vi deler i denne workshop de første analyser af en række narrative interview, vi har gennemført i foråret 2021. Derefter søger workshoppen igennem dialog med deltagerne at indkredse viden om unge, som er vanskelige at indfange eller fastholde på FGU, særligt med et blik på, hvad der ser ud til at motivere de unge i andre retninger end den uddannelsesrettede, som samfundet definerer.

Workshop 2 ”Højskolen uden mure”
v/ Charlotte Rosenberg, Lektor, Ph.d. og Rikke Egaa Jørgensen, Lektor, Ph.d., Professionshøjskolen Absalon, socialrådgiveruddannelsen.

Workshoppen om ”Højskole uden mure” reflekterer over, hvordan et fælles tredje – maden og måltiden, kan skabe rammer for forandring for unge, der har svært ved at deltage i fællesskaber. Samtidig ser vi også på, hvordan forskelle mellem de professionelle aktørers fokus på henholdsvis proces og produkt får betydning for de forpligtende fællesskaber, og hvilke betydninger det har for de unge.

Kl. 14.50-15.10: Eftermiddagskaffe

Kl. 15.10-16.00: Keynote 3 Mette Pless, lektor ph.d. Center for Ungdomsforskning (CEFU), Aalborg Universitet
Titel: Ny udsathed i ungdomslivet?

Mange unge i Danmark trives og har det godt, og i de seneste globale lykkemålinger ligger Danmark blandt de højest placerede i verden. Samtidigt ser vi paradoksalt nok også, at oplevelser med psykisk mistrivsel og ondt i livet breder sig, og det særligt markant i ungegruppen, ligesom at vi fortsat ser et vedholdende antal meget udsatte unge, som står uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet og kæmper med komplekse udfordringer. Så hvad er på spil, og hvordan kan vi forstå psykisk mistrivsel og udsathed i lyset af de vilkår og forandringer, som præger samfundet og ungdomslivet i dag?

Med afsæt i et igangværende forskningsprojekt (Ny Udsathed), der går tæt på psykisk mistrivsel og udsathed i ungdomslivet, vil lektor Mette Pless fra Center for Ungdomsforskning præsentere foreløbige perspektiver og fund fra forskningsprojektet. Læs mere om undersøgelsen her: https://www.cefu.dk/emner/forskning-samarbejde/livsstil-og-sundhed/ny-udsathed.aspx

Kl. 16.00-16.30: Afsluttende bemærkninger fra FORSA’s formand og den første uddeling af FORSA-priser

Kl. 16.45-18.00: Generalforsamling

Tilmelding skal ske via NemTilmeld ved at trykke her. 

Aktualitetsforedrag: “Børnene først”

Tirsdag d. 11. maj 2021 kl. 14.25-16.05: Online aktualitetsforedrag ved Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus.   

TEMA: ”Børnene først” – regeringens udspil med 43 punkter til ny lovgivning på børneområdet. Hvad betyder det for praksis og for de børn og unge, vi arbejder med?

OPLÆG VED

Socialrådgiver Sisi Ploug Pedersen, tværkommunal projektkonsulent, formand for DS’ faggruppe på Børn, Unge og Familieområdet og medlem af DS’ ressourcegruppe på børneområdet.

INDHOLD

Regeringen lancerede i januar 2021 deres udspil ”Børnene Først” til ny lovgivning på børneområdet. Dansk Socialrådgiverforening havde forud herfor lavet udspillet ”Tæt på barnet”, som er socialrådgivernes bud til en forbedret lovgivning til gavn for de udsatte børn, unge og deres familier. Hvor har regeringen ramt plet, og hvor er udspillet problematisk? Hvad ønsker socialrådgiverne sig af lovgivningsmæssige muligheder til forbedring af arbejdet på børneområdet?

Sisi Ploug Pedersen diskuterer lovgivningen på børneområdet ud fra en praktikers synsvinkel og med afsæt i hhv. regeringens og Dansk Socialrådgiverforenings udspil.

Tilmelding ikke nødvendig. Arrangementet foregår online via Zoom på følgende link: https://viadk.zoom.us/j/65927418351?pwd=bUpjZ0lFOTgxYU5jblVBOW1lZGFIQT09

Aktualitetsforedrag: Når praksis og forskning sammen udvikler det sociale arbejdes felt – arrangement med Randers og Vesthimmerlands kommuner

Mandag d. 19/4 kl. 15.30-17.30: OBS ændret til zoom pga. COVID-19.

TEMA: Når praksis og forskning sammen udvikler det sociale arbejdes felt – arrangement med Randers og Vesthimmerlands kommuner.

OPLÆG VED

Familiecenteret i Randers kommune v/ Ann Hermansen, Familiechef; Birgitte Bleshøy Ludvigsen, Afdelingsleder Familiecentret; Hanne Willemoes Knudsen, Centerleder Familiecentret.

Arbejdsmarkedsforvaltning i Vesthimmerlands kommune v/ Lone Lollesgaard, Uddannelses- og Arbejdsmarkedschef.

INDHOLD

Når praksis og forskning sammen udvikler det sociale arbejdes felt – arrangement med Randers og Vesthimmerlands kommuner. Ved dette aktualitetsforedrag vil Randers og Vesthimmerlands kommuner give et indblik i, hvordan de har indgået i et samarbejde med forskere om at udvikle og løse konkrete udfordringer i det sociale arbejdes felt. Vores oplægsholdere vil med udgangspunkt i deres konkrete forskningsprojekter give indblik i hvordan samspillet mellem praksis og forskningsfeltet har foregået, hvilke erfaringer der er fremkommet ved at deltage i forskningsprojektet, samt hvordan både viden og erfaring efterfølgende er anvendt til at kvalificere det sociale arbejde.

Arrangementet er gratis, og der er ingen krav om tilmelding. Arrangementet foregår online via Zoom på følgende link: https://phabsalon.zoom.us/j/64971559175?pwd=Um9kN1EyTG1BTDkzYTl4USswV1VNQT09

NB: Om zoomadgang:
For langt de fleste vil der være adgang ved at klikke på linket. Hvis der er problemer med adgang, eller du ikke har installeret Zoom, er der en mulighed for at logge på gennem ’Join from your browser’ og anvende password nedenfor eller at logge på via telefon og følge instruktionen

Dial: +45 89 88 37 88

Meeting ID: 649 7155 9175 (efterfulgt af ‘#’)

Password: 968088

OPLÆG

Oplæg Randers kommune v. Ann Hermansen. 19.04.21

Oplæg Vesthimmerlands kommune d. 19.04.21

Webinar: Asylliv på kanten af velfærdsstaten

8/4 kl. 16.30-17.30: Online webinar ved Karen Nielsen Breidahl.

TEMA: Asylliv på kanten af velfærdsstaten.

OPLÆG VED

Karen Nielsen Breidahl er cand.scient.pol., ph.d., lektor, Institut for politik og samfund, Aalborg Universitet.

INDHOLD

Asylområdet har i en årrække været stærkt omdiskuteret. Hvilke rettigheder skal asylansøgere have mens de venter? Må de arbejde og bo for sig selv og hvad med deres børn? I et lidt bredere perspektiv knytter det an til spørgsmålet om, hvad meningsfuld ventetid er for en størrelse samt hvorvidt ventetiden skal have et meningsfuldt indhold eller blot være udholdelig?

Disse spørgsmål har ikke blot politisk relevans men er ganske presserende ude i velfærdsstatens frontlinje, hvor asylpolitik praktiseres. For mange asylansøgere strækker denne “venteperiode” sig over en længere årrække, hvor de opholder sig i et særdeles dilemmafyldt system med betydelige implikationer: Ikke blot for asylansøgeres tilværelse mens de venter, men også efter at Flygtningenævnet har truffet den endelige beslutning (hvad enten der så venter en ny tilværelse i det land de søger asyl, det land de er flygtet fra eller et helt tredje sted).

Med afsæt i et igangværende forskningsprojekt ’Life in a Suspended State: Rethinking the reception of asylum-seekers and pathways to integration in Sweden and Denmark’ belyser jeg nogle af disse problemstillinger nærmere. Afsættet er et omfattende kvalitativt empirisk materiale indsamlet blandt ansatte og beboere i det danske og svenske asylsystem.

Tilmelding ikke nødvendig. Arrangementet foregår online via Zoom på følgende link: https://viadk.zoom.us/j/69564676941?pwd=bGVUSng4VkdDQUI3bFFsaEhndEhBdz09 

NB: Om zoom adgang:
For langt de fleste vil der være adgang ved at klikke på linket. Hvis der er problemer med adgang, eller du ikke har installeret Zoom, er der en mulighed for at logge på gennem ’Join from your browser’ og anvende password nedenfor eller at logge på via telefon og følge instruktionen.

Dial +45 32 70 12 06

Meeting ID 695 6467 6941

Password 251257

Webinar: To forskellige casestudier i beskæftigelsesindsatsen

22/3 kl. 16.30-18.00: Online webinar ved Mathias Herup Nielsen og Anders Bøggild Christensen. 

TEMA: To forskellige casestudier i beskæftigelsesindsatsen.

OPLÆG VED

Mathias Herup Nielsen er cand.scient.pol., ph.d., Adjunkt for institut for politik og samfund, Aalborg Universitet.

Anders Bøggild Christensen er cand.scient.pol., ph.d., lektor ved socialrådgiveruddannelsen Aarhus, VIA University College.

INDHOLD

Mathias præsenterer under følgende titel: Aktivering eller passivering? En analyse af et etnografisk studie af nyttejobs. Nyttejobs var en del af den store kontanthjælpsreform i 2014. De politiske argumenter var, at man dermed både kunne skræmme bekvemmelighedsmodtagerne ud af systemet og samtidig lære de tilbageværende om værdien af hårdt, manuelt arbejde til glæde og gavn for samfundet som sådan. Oplægget dokumenterer, at den politiske ambition ikke altid kan genfindes i praksis. Med afsæt i en ny analyse af data fra et års etnografisk feltarbejde og 42 interviews med nytteaktiverede (foretaget af ph.d-stud. Lasse Schmidt Hansen) fra et konkret nytteprojekt, optegnes en dagligdag hvor man bruger mere
tid på at sidde og vente end på at arbejde og hvor arbejdsdagen af og til fyldes af opgaver som lader til at være komplet meningsløse. Alligevel ender langt de fleste deltagere med at være glade for forløbet. Oplægget udfolder et bud på, hvordan det kan være og diskuterer, hvad dét fortæller os om nyttejobs som aktiveringsform. Oplægget tager afsæt i et fælles analysearbejde mellem Lasse Schmidt Hansen (AU) og Mathias Herup Nielsen (AAU).

Anders Bøggild Christensen præsenterer under følgende titel: Når professionelle værdier og politiske mål er i konflikt.
Oplægget omhandler en undersøgelse af socialrådgiveres arbejde med 225-timersreglen. Webinaret tager afsæt i, at det må være professionelt konfliktfyldt at administrere en regel, der strider mod de professionsfaglige værdier, og oplægget præsenterer resultater fra en interviewundersøgelse af frontpersonale.

Tilmeldingsfrist er onsdag d. 17/3 på sekretariat@forsa.dk. Skriv 22/3 i emnefeltet. Du vil modtage et link på mail dagen før arrangementet.

Webinar: Rigsrevisionens beretning om indsatsen for at fastholde udsatte unge i uddannelse

10/3 kl. 16.30-17.30: Online webinar ved Rigsrevisionen. 

TEMA: Rigsrevisionens beretning om indsatsen for at fastholde udsatte unge i uddannelse.

OPLÆG VED

Oplæg ved kontorchef Michala Krakauer og specialkonsulent Cathrine Asboe Christensen fra Rigsrevisionen.

INDHOLD

Rigsrevisorerne konstaterer i beretningen fra september 2020, at målet med kontanthjælpsreformen fra 2013 og erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 langt fra er nået. Oplægget vil præsentere undersøgelsens baggrund, analyser, konklusioner og betydning. Se beretningen her: https://rigsrevisionen.dk/Media/1/3/sr2219.pdf

Vil du vide mere? Så se eventuelt denne korte video om Rigsrevisionens rapport: https://vimeo.com/487861890 

Tilmeldingsfrist er mandag d. 8/3 på sekretariat@forsa.dk. Skriv 10/3 i emnefeltet. Du vil modtage et link på mail dagen før arrangementet. Deltagelse i arrangementet er gratis. 

Webinar: Forsøget på Lærkevej. Hvad betyder det, når sagsantallet sænkes fra 230 udsatte borgere per sagsbehandler til 50?

24/2 kl. 14.25-16.05: Online webinar ved Mikkel Bo Madsen.

TEMA: Forsøget på Lærkevej. Hvad betyder det, når sagsantallet sænkes fra 230 udsatte borgere per sagsbehandler til 50?

OPLÆG VED

Mikkel Bo Madsen, Post doc, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet.

INDHOLD

I 2017 havde sagsbehandlerne i jobcenteret på Lærkevej i København ansvar for 230 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere hver, og de producerede korte samtaler på samlebånd – næsten uden mulighed for forberedelse. Kvaliteten af arbejdet var lav, og utilfredsheden fra borgerne stor. Ugentlige demonstrationer i gaderne.

I en forsøgsafdeling sænkede man sagsantallet til 50 og øgede de faglige krav til medarbejderne. Hvad kom der ud af det? Kunne sagsbehandlerne følge med i de radikale forandringer og indfri forventningerne? Ville de?

Tilmelding ikke nødvendig. Arrangementet foregår online på følgende link: https://viadk.zoom.us/j/69501141449?pwd=TWZvYWtvNzlPQVlLZTMxTzJQbEY3Zz09