FORSA Priser

FORSA uddeler hver andet år to priser

 • En forsknings- og udviklingspris

For anerkendelse af et særlig interessant og kvalificeret forsknings-, Ph.d. og/eller udviklingsprojekt i socialt arbejde.

 • En uddannelsespris

For anerkendelse af en særlig interessant og kvalificeret afsluttende opgave på enten bachelor, diplom, master eller kandidat niveau inden for socialt arbejde

Priserne uddeles hver andet år i forbindelse med FORSA Konferencen første gang maj 2021.

Der er deadline for indsendelse af indstillinger til de første uddelinger februar 2021.

Bedømmelseskriterier

Prismodtagerens arbejde skal være karakteriseret ved at:

 • Fokusere på socialt arbejde som praksisbaseret profession og akademisk disciplin, der fremmer social forandring og udvikling
 • Omhandle en interessant og udviklende idé der ikke eller kun i begrænset omfang er undersøgt tidligere
 • Dokumentere akademisk håndværksmæssig kunnen
 • Perspektivere og omsætte analyser og resultater til brug for kvalificering af socialt arbejdes praksis
 • Bidrage til debat og fremme forskning og udvikling i socialt arbejde gennem formidling af viden, erfaringer og resultater af relevans for socialt arbejde
Indstilling

En indstilling skal bestå af en projektrapport, en begrundelse, et resumé og en anbefaling. Alle kan indstille til prisen. Begrundelsen skal udformes af indstilleren. Resumé udarbejdes af forfatteren/forskeren/projektlederen selv.

Indstillingerne skal sendes til Vibeke Bak Nielsen vibekebak@socsci.aau.dk

Prisen

Prisen består af:

 • En pengepræmie, som modtageren donerer til en valgfri organisation eller et projekt, der fremmer social forandring og udvikling gennem principper om social retfærdighed, menneskerettigheder, kollektivt ansvar og respekt for forskelligheder.
 • Et diplom og en gave.
 • Ret til at få en artikel publiceret i FORSA Danmarks net-baseret skriftserie ”FORSA Priser”
 • Gratis deltagelse i årets FORSA Konference for prismodtageren og andre for prisen relevante aktører

Ud over de to priser vælger bedømmelseskomiteen et antal projekter/opgaver, som har været i betragtning i den endelig beslutning. Forfatterne/forskerne/projektlederne bag disse opgaver/projekter tilbydes at publicere en artikel i skriftserien.

Tidsplan

Priserne uddeles hvert andet år i ulige år, hvor FORSA Danmark afholder en to dages konference. Første gang priserne uddeles er maj 2021.

Bedømmelseskomitéen for uddeling af FORSAs forskningspris har besluttet at udskyde deadline for indstilling af kandidater til priserne til d. 15. februar 2021.

Indsendelse af indstillinger skal ske til vibekebak@socsci.aau.dk.

Bedømmelses komité

Bedømmelses komité er udpeget af FORSA´s bestyrelse og består af

Marianne Skytte, Ph.d., cand.scient.soc

Lars Uggerhøj, Professor, Aalborg Universitet

Kirsten Henriksen, Ph.d., cand.scient.soc.

Vibe Larsen, Docent, Københavns Professionshøjskole

Nicolai Paulsen, Socialrådgiver, faglig konsulent, Dansk Socialrådgiverforening

Per Westersø, Lektor, VIA University College

Hanne Warming, professor, Roskilde Universitet

Catharina Juul Kristensen, Lektor, Roskilde Universitet

Vibeke Bak Nielsen, socialrådgiver, ph.d. i socialt arbejde.