Kontakt bestyrelsen

Ved generalforsamlingen 1/10-2018 valgtes nye bestyrelsesmedlemmer. Listen nedenfor viser bestyrelsen 2017-2018 og vil blive opdateret med navne og arbejdsområder efter det konstituerende bestyrelsesmøde.

Du er altid velkommen til at kontakte FORSAs bestyrelse, enten ved at kontakte formanden Vibeke Bak Nielsen eller sekretariatet. Generelle henvendelser rettes til Stella-Mia Sieling-Monas.

For meddelelser angående indmeldelse, ændring af medlemsoplysninger eller udmeldelse beder vi dig om at udfylde den relevante formular.

Vibeke Bak Nielsen

Formand for FORSA

Adjunkt, socialrådgiver, cand.scient.soc. Ph.d.

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Fibigerstræde 13
Lokale: 118
9220 Aalborg Ø

Mail: vibekebak@socsci.aau.dk

Telefon: 53 63 74 48

http://personprofil.aau.dk/123784

Stella-Mia Sieling-Monas

Adjunkt, Cand.scient.soc.

Socialrådgiveruddannelsen
Institut for socialt arbejde
PH Metropol
Kronprinsesse Sofies Vej 35

2000 Frederiksberg

Mail: stmo@phmetropol.dk

Telefon: 40 79 80 29/24 29 63 43

Ansvarsområder:
Sekretariatsopgaver, koordinator for ph.d.-netværket.

Tina Harlev

FORSAs kasserer

Adjunkt, cand. soc.
Institut for Kommunikation og samfund
Socialrådgiveruddannelsen
UC Syd

Mail: thar@ucsyd.dk
Telefon: 72 66 25 21

Anne Mette Carlslund

Lektor, Cand.scient.soc.
Pædagoguddannelsen, Professionshøjskolen UCC.

UCC
Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

Mail: amc@ucc.dk

Telefon: 41 89 80 39

www.ucc.dk

Jacob Christensen

Lektor, cand.scient.pol, ph.d.

Socialrådgiveruddannelsen
UC Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Mail: jach1@ucl.dk
Telefon 31 59 05 24
Hjemmeside

Ansvarsområder:
Hjemmeside

Durita Johansen

Socialrådgiverstuderende, næstformand SDS

Mail: sdsnaestformand@sdsnet.dk

Telefon: 52 38 17 60

Esben L. Kullberg

Sekretariatschef
Foreningsfællesskabet Ligeværd
Vejlbjergvej 8a
8240 Risskov

Mail: esben@ligevaerd.dk
Telefon: 24 97 27 18

Web: ligevaerd.dk

Katrine Sjørslev Nielsen

Faglig konsulent

CAFA
Hovedvejen 3
4000 Roskilde

Mail: aksn@cafa.dk
Telefon: 22 51 45 83 (privat)
20 90 34 52 (arbejde)

Arbejdsopgaver: Administration af FORSA’s Facebook-side, LinkedIn- og Twitter-konti

Regnskab

Bemærk at henvendelser om medlemskab mv. rettes til: sekretariat@forsa.dk. Ændringer af medlemsoplysninger meddeles via kontaktformularerne

Jane Blaabjerg
Revisor HD-R

Blaabjerg Regnskab & Bogføring
Kolind Midtpunkt 3, 1. sal
8560 Kolind