Kontakt bestyrelsen

 

Du er altid velkommen til at kontakte FORSAs bestyrelse, enten ved formanden Vibeke Bak Nielsen eller sekretariatet. For meddelelser angående indmeldelse, ændring af medlemsoplysninger eller udmeldelse beder vi dig om at udfylde den relevante formular under fanebladet medlemskab ovenfor.

 

Formand

Dragana Radic

Kasserer

Chefkonsulent, videreuddannelse

Københavns Professionsskole.

drra@kp.dk

Regnskab

Bemærk at henvendelser om medlemskab mv. rettes til: sekretariat@forsa.dk. Ændringer af medlemsoplysninger meddeles via kontaktformularerne

Jane Blaabjerg
Revisor HD-R

Blaabjerg Regnskab & Bogføring
Kolind Midtpunkt 3, 1. sal
8560 Kolind

Anne Mette Carlslund

Bestyrelsesmedlem

Pædagog, cand.scient.soc

Lektor ved pædagoguddannelsen

Professionshøjskolen UCC.

amc@kp.dk

Anette Faye Jacobsen

Bestyrelsesmedlem

Ph.d. i rets-, ide- og politisk historie

Seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder

afja@humanrights.dk

Esben L. Kullberg

Bestyrelsesmedlem

Sekretariatschef
Foreningsfællesskabet Ligeværd

esben@ligevaerd.dk

Karin Brandtbjerg Madsen

Bestyrelsesmedlem

Socialrådgiver, cand.scient.soc

Lektor ved Professionshøjskolen Absalon

Center for socialt arbejde og forvaltning

kama@pha.dk

Mona Lee Hansen

Socialrådgiver, cand.scient.soc

Adjunkt ved Professionskolen Absalon

Center for socialt arbejde og forvaltning

molh@pha.dk

Pernille Wisti

Bestyrelsesmedlem

Cand.soc. og ph.d.-studerende

Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Krogstræde 7. 94
9220 Aalborg Ø

wisti@socsci.aau.dk

Telefon:  26 21 22 92

Vibe Larsen

Bestyrelsesmedlem

Docent, Københavns Professionshøjskole

Pædagoguddannelsen Forskning og Udvikling

Campus Carlsberg, Humletorvet 3

1799 København V

vl6@ucc.dk

Telefon: 41 89 71 83

Vivi Imer

Bestyrelsesmedlem

Studielektor

Aalborg Universitet, Institut for sociologi og socialt arbejde,

Kroghstræde 7, 9920 Aalborg Ø

viviimer@socsci.aau.dk

Telefon:  99 40 28 24