Kontakt bestyrelsen

 

Du er altid velkommen til at kontakte FORSAs bestyrelse, enten ved formanden Vibeke Bak Nielsen eller sekretariatet. For meddelelser angående indmeldelse, ændring af medlemsoplysninger eller udmeldelse beder vi dig om at udfylde den relevante formular under fanebladet medlemskab ovenfor.

Anders Bøggild Christensen

Fungerende formand og bestyrelsesmedlem

Cand.scient.pol., Ph.D.

Lektor

Socialrådgiveruddannelsen Aarhus, VIA University College

abc@via.dk

Dragana Radic

Kasserer og bestyrelsesmedlem

Chefkonsulent, videreuddannelse

Københavns Professionsskole.

drra@kp.dk

Jane Blaabjerg Boyton

Revisor

Blaabjerg Regnskab & Bogføring
Kolind Midtpunkt 3, 1. sal
8560 Kolind

Regnskab

Bemærk at henvendelser om medlemskab mv. rettes til: sekretariat@forsa.dk. Ændringer af medlemsoplysninger meddeles via kontaktformularerne

Anne B. Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

Sociolog

Lektor i samfundsvidenskab, socialrådgiveruddannelsen.

Professionshøjskolen Absalon.

anfr@pha.dk

Telefon 26 36 66 37

Anette Faye Jacobsen

Bestyrelsesmedlem

Ph.d. i rets-, ide- og politisk historie

Seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder

afja@humanrights.dk

Edda Luth

Bestyrelsesmedlem

Cand.soc., Uddannelseskoordinator, VIA University College

emlu@via.dk

Telefon 87 55 19 04

Helene Oldrup

Bestyrelsesmedlem

Sociolog

Chefkonsulent

Lev Uden Vold

helene.oldrup@me.com

Karin Brandtbjerg Madsen

Suppleant

Socialrådgiver, cand.scient.soc

Lektor ved Professionshøjskolen Absalon

Center for socialt arbejde og forvaltning

kama@pha.dk

Marie Louise Lauridsen

Suppleant

Lektor – Socialrådgiveruddannelsen på UC Syd

mall@ucsyd.dk

By: Aabenraa

Klaus Debel-Hansen

Observatør

Institutionsobservatør

Sociolog

Lektor

Socialrådgiveruddannelsen

UCL

klde@ucl.dk

Telefon 30 35 64 83

Henrik Degn

Observatør på vegne af Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende

henrik@sdsnet.dk

Jane Blaabjerg Boyton

Revisor