Kontakt bestyrelsen

Ved generalforsamlingen 2018 valgtes nye bestyrelsesmedlemmer. Listen nedenfor viser bestyrelsen 2018-2019 og vil blive opdateret med navne og arbejdsområder efter det konstituerende bestyrelsesmøde.

Du er altid velkommen til at kontakte FORSAs bestyrelse, enten ved formanden Vibeke Bak Nielsen eller sekretariatet. For meddelelser angående indmeldelse, ændring af medlemsoplysninger eller udmeldelse beder vi dig om at udfylde den relevante formular under fanebladet medlemskab ovenfor.

Vibeke Bak Nielsen

Formand

Adjunkt, socialrådgiver, cand.scient.soc. Ph.d.

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Krogstræde 7, lokale 29
9220 Aalborg Ø

vibekebak@socsci.aau.dk

Telefon: 53 63 74 48

Stella-Mia Sieling-Monas

Næstformand

Adjunkt, Cand.scient.soc., Ph.D

Socialrådgiveruddannelsen
PH Metropol, Kronprinsesse Sofies Vej 35, 2000 Frederiksberg

stmo@phmetropol.dk

Telefon: 40 79 80 29

Regnskab

Bemærk at henvendelser om medlemskab mv. rettes til: sekretariat@forsa.dk. Ændringer af medlemsoplysninger meddeles via kontaktformularerne

Jane Blaabjerg
Revisor HD-R

Blaabjerg Regnskab & Bogføring
Kolind Midtpunkt 3, 1. sal
8560 Kolind

Anne Mette Carlslund

Bestyrelsesmedlem

Lektor, Cand.scient.soc.
Pædagoguddannelsen, Professionshøjskolen UCC.

UCC
Campus Carlsberg
Humletorvet 3
1799 København V

amc@ucc.dk

Telefon: 41 89 80 39

Dragana Radic

Kasserer

Chefkonsulent, Københavns Professionshøjskole

Videreuddannelse – sundhed, social, og beskæftigelse.
Tagensvej 18, 2200 København N

drra@kp.dk

Telefon: 24 29 63 79

Esben L. Kullberg

Bestyrelsesmedlem

Sekretariatschef
Foreningsfællesskabet Ligeværd
Vejlbjergvej 8a
8240 Risskov

esben@ligevaerd.dk

Telefon: 24 97 27 18

Karin Brandtbjerg Madsen

Bestyrelsesmedlem

Lektor, socialrådgiver og cand.soc.

Professionshøjskolen Absalon

Center for socialt arbejde og forvaltning

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

kama@pha.dk 

Telefon: 72 48 27 34

Katrine Sjørslev Nielsen

Bestyrelsesmedlem: Hjemmesiden og sociale medier

Faglig konsulent

CAFA
Hovedvejen 3
4000 Roskilde

aksn@cafa.dk
Telefon: 22 51 45 83

Pernille Wisti

Bestyrelsesmedlem

Cand.soc. og ph.d.-studerende

Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Krogstræde 7. 94
9220 Aalborg Ø

wisti@socsci.aau.dk

Telefon:  26 21 22 92

Vibe Larsen

Bestyrelsesmedlem

Docent, Københavns Professionshøjskole

Pædagoguddannelsen Forskning og Udvikling

Campus Carlsberg, Humletorvet 3

1799 København V

vl6@ucc.dk

Telefon: 41 89 71 83

Vivi Imer

Bestyrelsesmedlem

Studielektor

Aalborg Universitet, Institut for sociologi og socialt arbejde,

Kroghstræde 7, 9920 Aalborg Ø

viviimer@socsci.aau.dk

Telefon:  99 40 28 24