Kontakt bestyrelsen

 

Du er altid velkommen til at kontakte FORSAs bestyrelse, enten ved formanden Vibeke Bak Nielsen eller sekretariatet. For meddelelser angående indmeldelse, ændring af medlemsoplysninger eller udmeldelse beder vi dig om at udfylde den relevante formular under fanebladet medlemskab ovenfor.

Anders Bøggild Christensen

Fungerende formand og bestyrelsesmedlem

Cand.scient.pol., Ph.D.

Lektor

Socialrådgiveruddannelsen Aarhus, VIA University College

abc@via.dk

Dragana Radic

Kasserer og bestyrelsesmedlem

Chefkonsulent, videreuddannelse

Københavns Professionsskole.

drra@kp.dk

Jane Blaabjerg Boyton

Revisor

Blaabjerg Regnskab & Bogføring
Kolind Midtpunkt 3, 1. sal
8560 Kolind

Regnskab

Bemærk at henvendelser om medlemskab mv. rettes til: sekretariat@forsa.dk. Ændringer af medlemsoplysninger meddeles via kontaktformularerne

Anne Mette Carlslund

Bestyrelsesmedlem

Pædagog, cand.scient.soc

Lektor ved pædagoguddannelsen

Professionshøjskolen UCC.

amc@kp.dk

Anette Faye Jacobsen

Bestyrelsesmedlem

Ph.d. i rets-, ide- og politisk historie

Seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder

afja@humanrights.dk

Edda Luth

Bestyrelsesmedlem

Cand.soc., Uddannelseskoordinator, VIA University College

emlu@via.dk

Telefon 87 55 19 04

Mona Lee Hansen

Bestyrelsesmedlem

Socialrådgiver, cand.scient.soc

Adjunkt ved Professionskolen Absalon

Center for socialt arbejde og forvaltning

molh@pha.dk

Anne B. Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

Sociolog

Lektor i samfundsvidenskab, socialrådgiveruddannelsen.

Professionshøjskolen Absalon.

anfr@pha.dk

Telefon 26 36 66 37

Helene Oldrup

Bestyrelsesmedlem

Sociolog

Chefkonsulent

Lev Uden Vold

helene.oldrup@me.com

Karin Brandtbjerg Madsen

Suppleant

Socialrådgiver, cand.scient.soc

Lektor ved Professionshøjskolen Absalon

Center for socialt arbejde og forvaltning

kama@pha.dk

Pernille Wisti

Suppleant

Cand.soc. og ph.d.-studerende

Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Krogstræde 7. 94
9220 Aalborg Ø

wisti@socsci.aau.dk

Telefon 26 21 22 92

Klaus Debel-Hansen

Observatør

Institutionsobservatør

Sociolog

Lektor

Socialrådgiveruddannelsen

UCL

klde@ucl.dk

Telefon 30 35 64 83

Barbara Eysturoy

Observatør

Socialrådgiver

Studienævnsnæstformand,

Socialrådgiveruddannelsen Aalborg Universitet

SDS

Jane Blaabjerg Boyton

Revisor