Hvad er FORSA?

Velkommen til FORSA – Foreningen for forskning i Socialt Arbejde.

Et forum, hvor nysgerrigheden er fremherskende og hvor der er højt til loftet. Her er plads til alle perspektiver og forskellige metodiske tilgange i socialt arbejde. FORSA er et mødested for forskere, praktikere og undervisere med interesse for forskning og udvikling af socialt arbejde.

Uenigheder er et gode, som vi skal værne om! Vi tror på at forskning og udvikling i socialt arbejde kræver nysgerrighed, inspiration og debat. Foreningens omdrejningspunkt er møder og netværksdannelser i forskellige interessefællesskaber. Her får medlemmer af FORSA mulighed for at udveksle tanker og inspirere hinanden.

På ekstraordinær generalforsamling d. 24.02.22 blev det besluttet, at kontingentet for medlemskab af FORSA fra og med d. 1. januar 2022 nedsættes fra 500,- kr. årligt til 300,- kr. årligt for individuelle medlemmer (200 kr. årligt for pensionister og studerende). 

Kontingentfaldet skyldes, at vi har opsagt FORSAs kollektiv-abonnement på tidsskriftet NSWR. Medlemmer af FORSA kan dog fortsat tegne individuelle abonnementer til rabatpris. 

Vi håber, at kontingentnedsættelsen måske giver dig (endnu større) lyst til at blive medlem af FORSA.  

Mvh. Bestyrelsen

Foreningen for Forskning i Socialt Arbejde har som mål

  • At fremme forskning og udvikling i socialt arbejde
  • At forbedre vilkårene for forskning og forskeruddannelse i socialt arbejde
  • At arbejde for formidlingen af viden, erfaringer og resultater mellem forskning,
    uddannelses- og udviklingsmiljøer og socialt arbejde i praksis
  • At arbejde for publicering og anden formidling af forskning i socialt arbejde
  • At fremme internationalt samarbejde omkring forskning og udvikling i socialt arbejde

Mere om Forsa

FORSA i et Nordisk samarbejde

FORSA i et Nordisk samarbejde.

FORSA Danmark er en del af FORSA Nordic, som også omfatter Norge, Sverige, Finland og Island. Det nordiske samarbejde består blandt andet af samarbejdet omkring tidsskriftet Nordic Social Work Research og af afholdelsen af en nordisk konference hvert andet år.

Sammenslutningen FORSA Norden består af FORSA-foreninger fra fem medlemslande med Sverige, Norge, Finland og Island som de øvrige deltagere. Et fælles omdrejningspunkt er, at sikre Socialt Arbejde som et selvstændigt forskningsfelt og fremme drøftelser omkring udvikling af relationer mellem forskning, praksis og uddannelse.

Om Nordic Social Work Research:

FORSA medlemmer kan abonnere på tidsskriftet til en særlig pris på 36 euro pr. år både som fysisk eksemplar og online adgang. Man skal kontakte subscriptions@tandf.co.uk med ønske om abonnement som FORSA-medlem.

Nordic Social Work Research er et videnskabeligt tidsskrift startet i 2011. Formålet er at formidle nordisk forskning i socialt arbejde nordisk såvel som internationalt. Tidsskriftet søger at dække den nordiske forskning bredt både med hensyn til lande og typer af socialt arbejde, samt med hensyn til forskningstilgange. Med Nordic Social Work Research er der således en forbedret mulighed for at formidle også dansk forskning i socialt arbejde. FORSA Danmark opfordrer hermed til at tage tidsskriftet til sig og bruge det. De danske medlemmer af redaktionskomitéen er Sabine Jørgensen og Helene Oldrup.

Om FORSAs historie:

FORSA startede i Sverige tilbage i 1987 og findes nu i de øvrige nordiske lande. FORSA Danmark blev stiftet i 1999. De nationale FORSA-formænd mødes løbende til fælles orientering og koordineringHvert andet år afholdes en fællesnordisk konference: FORSA Nordic. I 2014 blev FORSA Nordic afholdt i Malmö, i 2016 afholdt vi konferencen i København og i 2018 var turen kommet til Helsinki, som var vært ved den 2-dages konference i samarbejde med NOUSA. I 2021 blev konferencen afholdt i Reykjavik og i 2023 er konferencen i Bodø. I 2025 bliver det i Sverige og i 2027 i Danmark.

Hvorfor være medlem af FORSA?

Der er mange fordele ved at blive medlem af FORSA. Læs mere om medlemsfordelene her og om FORSAs to forskellige medlemskabsformer: Individuelt medlemskab og Institutionsmedlemskab

FORSAs vedtægter