Foreningen for Forskning i Socialt Arbejde har som mål

  • At fremme forskning og udvikling i socialt arbejde
  • At forbedre vilkårene for forskning og forskeruddannelse i socialt arbejde
  • At arbejde for formidlingen af viden, erfaringer og resultater mellem forskning,
    uddannelses- og udviklingsmiljøer og socialt arbejde i praksis
  • At arbejde for publicering og anden formidling af forskning i socialt arbejde
  • At fremme internationalt samarbejde omkring forskning og udvikling i socialt arbejde

Hvad er FORSA?

Et forum, hvor nysgerrigheden er fremherskende og hvor der er højt til loftet. Her er plads til alle perspektiver og forskellige metodiske tilgange i socialt arbejde. FORSA er et mødested for forskere, praktikere og undervisere med interesse for forskning og udvikling af socialt arbejde.

Uenigheder er et gode, som vi skal værne om! Vi tror på at forskning og udvikling i socialt arbejde kræver nysgerrighed, inspiration og debat. Foreningens omdrejningspunkt er møder og netværksdannelser i forskellige interessefællesskaber. Her får medlemmer af FORSA mulighed for at udveksle tanker og inspirere hinanden.

Vil du læse mere om historien bag dannelsen af FORSA og tidsskriftet Nordic Social Work Research, kan du læse tidligere FORSA-formand Søren Peter Olesens farvelskrift i FORSA Information nr. 1. marts 2011.

Mere om Forsa

FORSA i et Nordisk samarbejde

FORSA Danmark er en del af FORSA Nordic, som også omfatter Norge, Sverige, Finland og Island. Det nordiske samarbejde består blandt andet af udgivelsen af tidsskriftet Nordic Social Work Research og af afholdelsen af en nordisk konference hvert andet år.

Hvorfor være medlem af FORSA?

Der er mange fordele ved at blive medlem af FORSA. Læs mere om medlemsfordelene her og om FORSAs to forskellige medlemskabsformer: Individuelt medlemskab og Institutionsmedlemskab

FORSAs vedtægter