Foreningen for Forskning i Socialt Arbejde har som mål

  • At fremme forskning og udvikling i socialt arbejde
  • At forbedre vilkårene for forskning og forskeruddannelse i socialt arbejde
  • At arbejde for formidlingen af viden, erfaringer og resultater mellem forskning,
    uddannelses- og udviklingsmiljøer og socialt arbejde i praksis
  • At arbejde for publicering og anden formidling af forskning i socialt arbejde
  • At fremme internationalt samarbejde omkring forskning og udvikling i socialt arbejde

Hvad er FORSA?

Et forum, hvor nysgerrigheden er fremherskende og hvor der er højt til loftet. Her er plads til alle perspektiver og forskellige metodiske tilgange i socialt arbejde. FORSA er et mødested for forskere, praktikere og undervisere med interesse for forskning og udvikling af socialt arbejde.

Uenigheder er et gode, som vi skal værne om!

Vi tror på at forskning og udvikling i socialt arbejde kræver nysgerrighed, inspiration og debat. Foreningens omdrejningspunkt er møder og netværksdannelser i forskellige interessefællesskaber. Her får medlemmer af FORSA mulighed for at udveksle tanker og inspirere hinanden.

Mere om Forsa

Kort fortalt om FORSA
FORSA i et Nordisk samarbejde
Hvorfor være medlem af FORSA?

Der er mange fordele ved at blive medlem af FORSA. Læs mere om medlemsfordele og FORSAs to forskellige typer medlemskaber: Individuelt medlemskab hhv. Institutionsmedlemskab

FORSAs vedtægter