Hvad er FORSA?

Velkommen til FORSA – Foreningen for forskning i Socialt Arbejde.

Et forum, hvor nysgerrigheden er fremherskende og hvor der er højt til loftet. Her er plads til alle perspektiver og forskellige metodiske tilgange i socialt arbejde. FORSA er et mødested for forskere, praktikere og undervisere med interesse for forskning og udvikling af socialt arbejde.

Uenigheder er et gode, som vi skal værne om! Vi tror på at forskning og udvikling i socialt arbejde kræver nysgerrighed, inspiration og debat. Foreningens omdrejningspunkt er møder og netværksdannelser i forskellige interessefællesskaber. Her får medlemmer af FORSA mulighed for at udveksle tanker og inspirere hinanden.

Vil du læse mere om historien bag dannelsen af FORSA og tidsskriftet Nordic Social Work Research, kan du læse tidligere FORSA-formand Søren Peter Olesens farvelskrift i FORSA Information nr. 1. marts 2011.

Foreningen for Forskning i Socialt Arbejde har som mål

  • At fremme forskning og udvikling i socialt arbejde
  • At forbedre vilkårene for forskning og forskeruddannelse i socialt arbejde
  • At arbejde for formidlingen af viden, erfaringer og resultater mellem forskning,
    uddannelses- og udviklingsmiljøer og socialt arbejde i praksis
  • At arbejde for publicering og anden formidling af forskning i socialt arbejde
  • At fremme internationalt samarbejde omkring forskning og udvikling i socialt arbejde

Mere om Forsa

FORSA i et Nordisk samarbejde

FORSA Danmark er en del af FORSA Nordic, som også omfatter Norge, Sverige, Finland og Island. Det nordiske samarbejde består blandt andet af udgivelsen af tidsskriftet Nordic Social Work Research og af afholdelsen af en nordisk konference hvert andet år.

Sammenslutningen FORSA Norden består af FORSA-foreninger fra fem medlemslande med Sverige, Norge, Finland og Island som de øvrige deltagere. Et fælles omdrejningspunkt er, at sikre Socialt Arbejde som et selvstændigt forskningsfelt og fremme drøftelser omkring udvikling af relationer mellem forskning, praksis og uddannelse.

FORSA startede i Sverige tilbage i 1987 og findes nu i de øvrige nordiske lande. FORSA Danmark blev stiftet i 1999. De nationale FORSA’er samarbejder blandt andet omkring tidsskriftet Nordic Social Work Research. De nationale FORSA-formænd mødes løbende til fælles orientering og koordineringHvert andet år afholdes en fællesnordisk konference: FORSA Nordic. I 2014 blev FORSA Nordic afholdt i Malmö, i 2016 afholdt vi konferencen i København og i 2018 var turen kommet til Helsinki, som var vært ved den 2-dages konference i samarbejde med NOUSA.

Læs mere om samarbejdet og landedes forpligtelser i samarbejdet i FORSA Nordic joint declaration 2018

Nordic Social Work Research er et videnskabeligt tidsskrift startet i 2011. Formålet er at formidle nordisk forskning i socialt arbejde nordisk såvel som internationalt. Tidsskriftet søger at dække den nordiske forskning bredt både med hensyn til lande og typer af socialt arbejde, samt med hensyn til forskningstilgange. Med Nordic Social Work Research er der således en forbedret mulighed for at formidle også dansk forskning i socialt arbejde. FORSA Danmark opfordrer hermed til at tage det nye tidsskrift til sig og bruge det. De danske medlemmer af redaktionskomitéen er Inge Bryderup, Aalborg Universitet og Maria Appel Nissen, Aalborg Universitet. Individuelle medlemmer af FORSA Danmark får tilsendt Nordic Social Work Research som del af medlemskabet.

Kontakt til de øvrige FORSA-lande (opdateres løbende):

Hvorfor være medlem af FORSA?

Der er mange fordele ved at blive medlem af FORSA. Læs mere om medlemsfordelene her og om FORSAs to forskellige medlemskabsformer: Individuelt medlemskab og Institutionsmedlemskab

FORSAs vedtægter