Aktualitetsforedrag: Fattigdom og omsorgssvigt

Tid: Tirsdag d. 2. maj 2017 fra kl. 14.30 -16.15

Sted: C2-41, VIA Campus, Ceresbyen 24, 8000 Århus C.

Indhold: På baggrund af interviews med børn, forældre fra 15 familier, og af tilknyttede professionelle samt journallæsning har Adam Johansen skrevet en forskningsrapport, hvorfra han vil fremlægge de vigtigste resultater.

Fattigdom forstås ikke kun som manglende indtægt men også som tab af værdighed og tilhørsforhold. Undersøgelsen viser, at både børn og forældre døjer med skamfølelse, som kan have alvorlige konsekvenser for selvværd og inklusion.

For forældre kan skam modvirke empati, skabe aggressivitet og endda føre til vold. På mødet præsenteres eksempler på, hvordan materielle og emotionelle afsavn er sammenflettede i børnefamiliers hverdagsliv.

Rapporten er udsolgt men kan downloades fra Socialstyrelsens hjemmeside.

Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding.
Der vil blive tilbudt kaffe og kage i pausen.