Hvorfor være FORSA medlem?

Foreningen fungerer som paraplyorganisation for medlemsaktiviteter gennem faglige netværk og studiekredse m.v. Så her er muligheden for at opbygge et personligt og fagligt netværk – skræddersyet til dine interesseområder inden for Socialt Arbejde.

Du får mulighed for læse om, deltage i og påvirke diskussioner vedrørende forskning og udvikling i socialt arbejde. Der afholdes løbende medlemsaktiviteter forskellige steder i landet. De igangsættes ofte på lokalt initiativ, engagement og interesse. Foreningen afholder årsmøde og generalforsamling placeret på 1-2 hverdage i oktober kvartal. Her opnår du indsigt i nye faglige temaer og kan medvirke til diskussion samt prioritering af foreningens kommende indsatsområder.

Hvis du vil melde dig ind i FORSA Danmark, så brug denne blanket

Hvis du vil ændre dine medlemsoplysninger, så brug denne blanket

Hvis du vil melde dig ud af FORSA Danmark, så brug denne blanket

Et personligt medlemskab giver adgang til flere medlemsaktiviteter:

  • Tidskrifter inden for forsknings og udvikling af socialt arbejde i Norden: Nordic Social Work Research, Uden for nummer og medlemsbrevet FORSA Information
  • En række spændende arrangementer og netværk
  • Foreningens årlige generalforsamling og mulighed for deltagelse i årsmøder med medlemsrabat

Kontingentet for personligt medlemskab af FORSA i 2018 koster 500,- kr. om året. Pensionister og studerende på SU-berettigede uddannelser kan tegne medlemskab til en reduceret pris med kontingentsats på 250,- kr. årligt.

Private og offentlige virksomheder samt institutioner inden for forskning, uddannelse og udvikling af socialt og socialpædagogisk arbejde i praksis tilbydes støttemedlemskab. Der opnås her adgang til FORSA-netværket og deltagelse i en række FORSA aktiviteter med flere medlemsfordele:

  • Institutionsmedlemmer kan få sit logo på FORSAs hjemmeside – og opnår mulighed for at profilere egne arrangementer og/eller forsknings- og netværksaktiviteter på hjemmesiden indenfor rammen af foreningens formål
  • Medlemsfordele gælder for 10 medarbejdere pr. medlemskab
  • Adgang til et unik fagligt netværk, hvor viden og brobygning mellem forskning, praksis og undervisning er sat i centrum
  • Løbende tilbud om spændende og inspirende lokale arrangementer – der i samarbejde med FORSA også kan målrettes relevante temaer i egen organisation
  • Medlemsrabat ved deltagelse i FORSAs årsmøder
  • Modtage tidsskriftet Uden for nummer og FORSA information

Institutionsmedlemskab i 2018 dækker 10 medarbejdere for et årligt kontingent på 4.000 kr.

Liste over institutionsmedlemmer