Hvorfor være FORSA medlem?

FORSA fungerer som organisation i form af medlemsaktiviteter, herunder faglige netværk, studiekredse, konferencer, publikationer, aktualitetsforedag, nyhedsbreve, m.v. FORSA er din mulighed for at opbygge et personligt og fagligt netværk – skræddersyet til dine interesseområder inden for Socialt Arbejde.

Du får mulighed for læse om, deltage i og påvirke diskussioner vedrørende forskning og udvikling i socialt arbejde og møde aktører fra både uddannelses-, forsknings- og praksisfeltet. Vi afholder løbende medlemsaktiviteter forskellige steder i landet og bestræber os på at dække socialt arbejde som genstandsområde bredt. Aktiviteterne igangsættes ofte på lokalt initiativ, engagement og interesse. Foreningen afholder desuden en årlig konference og generalforsamling på 1-2 hverdage i oktober. Her opnår du indsigt i nye faglige temaer og kan medvirke til diskussion samt prioritering af foreningens kommende indsatsområder.

Vi håber, at du vil være med – du kan bruge denne Indmeldingsblanket.

Du kan også læse mere om, hvad du får ud af et medlemskab i FORSA i denne pjece.

Et personligt medlemskab giver adgang til flere medlemsaktiviteter:

  • Tidskrifter inden for forsknings og udvikling af socialt arbejde i Norden: Nordic Social Work Research, Uden for nummer og medlemsbrevet FORSA Information
  • En række spændende arrangementer og netværk
  • Foreningens årlige generalforsamling og mulighed for deltagelse i årsmøder med medlemsrabat

Kontingentet for personligt medlemskab af FORSA i 2022 koster 300,- kr. om året. Pensionister og studerende på SU-berettigede uddannelser kan tegne medlemskab til en reduceret pris med kontingentsats på 200,- kr. årligt.

Private og offentlige virksomheder samt institutioner inden for forskning, uddannelse og udvikling af socialt og socialpædagogisk arbejde i praksis tilbydes støttemedlemskab. Der opnås her adgang til FORSA-netværket og deltagelse i en række FORSA aktiviteter med flere medlemsfordele:

  • Institutionsmedlemmer kan få sit logo på FORSAs hjemmeside – og opnår mulighed for at profilere egne arrangementer og/eller forsknings- og netværksaktiviteter på hjemmesiden indenfor rammen af foreningens formål
  • Medlemsfordele gælder for 10 medarbejdere pr. medlemskab
  • Adgang til et unik fagligt netværk, hvor viden og brobygning mellem forskning, praksis og undervisning er sat i centrum
  • Løbende tilbud om spændende og inspirende lokale arrangementer – der i samarbejde med FORSA også kan målrettes relevante temaer i egen organisation
  • Medlemsrabat ved deltagelse i FORSAs årsmøder
  • Modtage tidsskriftet Uden for nummer og FORSA information

Institutionsmedlemskab i 2018 dækker 10 medarbejdere for et årligt kontingent på 4.000 kr.

Liste over institutionsmedlemmer