Forfatter: Jacob Christensen

FORSA: Generalforsamling 2018

I forbindelse med vores årsmøde i Kolding den 1. oktober 2018, indkalder FORSA hermed til den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes på Campus Kolding, UC Syd, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding fra kl. 16.15-18.00 og er åben for både medlemmer og andre interesserede. Der vil være valg til den kommende bestyrelse i FORSA. Den endelige dagsorden vil være tilgængelig via vores hjemmeside senest en uge før afholdelse. Forslag til dagsordenen eller ønske om opstilling til bestyrelsen bedes fremsendt til formand Vibeke Bak Nielsen (vibekebak@socsci.aau.dk) senest den 15. september 2018 kl. 12.00

Aktualitetsforedrag: Bruger- og borgerinddragelse i sundhedsvæsenet

FORSA og UC SYD inviterer til gratis fyraftensmøder om bruger- og borgerinddragelse i Esbjerg og Aabenraa!

OBS: Møderne er udsat til september. Nærmere info om tid og sted følger

Ph.d.-studerende Eva Hoffmann har gennem flere år interesseret sig for og forsket i bruger- og borgerinddragelse – et højaktuelt emne for både det sundhedsfaglige felt, og det pædagogiske og socialfaglige felt.

I sit ph.d.-projekt med overskriften ”På FORKANT i Syd – de pårørendes perspektiv” fortsætter Eva sit arbejde med bruger- og borgerinddragelse og sætter et særligt fokus på betydningen af pårørendes kompetencer, når den ældre borger indlægges akut på hospitalet. Hvilken betydning kan pårørende gøre i forbindelse med selve indlæggelsestidspunktet, selve indlæggelsen samt tiden omkring og efter udskrivelsen. Studiet er et kvalitativt studie, der sætter fokus på det at navigere i sundhedsvæsenet ud fra de pårørendes perspektiv, men Evas forskning og perspektiver kan sagtens kvalificere det professionelle pædagogiske og socialfaglige arbejde gennem de mange fællesfaglige forståelser, der ligger indlejret i begreberne om bruger-og borgerinddragelse.

Eva holder et oplæg om sin nuværende forskning og den igangværende ph.d, og vil efterfølgende gerne involvere deltagerne i en praksisnær drøftelse af begreber som klientkompetencer, forhandling, og adgang til velfærdsydelser.

Eva holder oplæg på:

UC SYD, Campus Aabenraa, Campus Alle 20, 6200 Aabenraa

UC SYD, Campus Esbjerg, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Øst

For tilmelding og yderligere informationer om praktiske forhold, kontakt Tina Harlev Nielsen på mail thar@ucsyd.dk

Aktualitetsforedrag: Økonomisk ulighed i Danmark

Dato: Tirsdag d. 8. maj 2018 fra kl. 14.25 -16.05

Sted: C2-41, VIA Campus, Ceresbyen 24, 8000 Århus C

Indhold:

Er der et økonomisk ulighedsproblem i Danmark? Eller er det danske samfund (fortsat) et ideal, hvis man går ind for en høj grad af økonomisk lighed og omfordeling?

Spørgsmålet om økonomisk ulighed i Danmark spiller en central rolle i debatten om den økonomiske politik. Ofte hører man diskussioner om, at uligheden er steget, om hvorvidt den er for stor eller for lille, og om behovet for enten endnu større økonomisk ulighed eller behovet for at formindske den ulighed der findes.

Vær med, når direktør for personstatistik, Danmarks statistik, Niels Ploug giver en status på den økonomiske ulighed i Danmark med udgangspunkt i bogen med selvsamme titel.

Niels Ploug vil bl.a. gør os klogere på:

  • Udviklingen i den økonomiske ulighed i Danmark
  • Faktorer bag udviklingen
  • Og forhold der kan forklare den relativt høje økonomiske lighed i Danmark

Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding.
Der vil blive tilbudt kaffe og kage i pausen.
Vi glæder os til at se dig.

På vegne af arrangørerne
Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, DS, SDS, SSR og FORSA
Per Westersø, Lektor ved Socialrådgiveruddannelsen
Mads Bilstrup, Formand Dansk Socialrådgiverforening, Region Nord
Laura Pode, Formand SSR

Arrangør/Kontaktpersoner
Dansk Socialrådgiverforening (DS), Region Nord. Mads Bilstrup.
www.socialraadgiverne.dk
Sammenslutningen af Dansk Socialrådgiverstuderende (SDS)
www.sdsnet.dk
FORSA. Per Westersø.
www.forsa.dk
Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus. Bente Vibeke Lauridsen.
www.via.dk
Socialrådgiverstuderendes Råd (SSR) i Århus
SSR Århus på Facebook

Aktualitetsforedrag: Antiradikalisering

Tid: tirsdag d. 20. februar 2018 fra kl. 14.25 -16.05

Sted: C2-41, VIA Campus, Ceresbyen 24, 8000 Århus C.

Indhold:

Dette foredrag vil uddybe antiradikaliseringens arbejde i Aarhus kommune – med fokus på det tværfaglige arbejde og specielt den socialfaglige del af indsatsen. Dette foredrag vil endvidere introducere til Infohuset, som er omdrejningspunkt for den samlede antiradikaliseringsindsats i Aarhus (Aarhus modellen).

Oplæg ved: Steffen Saigusa Nielsen er konsulent ved Østjyllands Politi- Forebyggelsessektionen og David Nørgaard-Zachariassen er faglig koordinator for boligsociale- og kriminalitetsforebyggende indsatser i Aarhus Kommune, Bekæftigelsesforvaltningen.

Steffen Saigusa Nielsen er konsulent ved Østjyllands Politi- Forebyggelsessektionen. Han har arbejdsplads på politigården og er udlånt fra socialforvaltningen, Aarhus kommune. Steffen har været i denne rolle i en årrække og var blandt andet med til at skabe og forme Aarhus Modellen. Steffen er fast tilknyttet Infohuset og arbejdet med radikalisering i øvrigt. Desuden arbejder Steffen med bandekriminalitet. Steffen er uddannet socialrådgiver og lang praksiserfaring i arbejdet med udsatte borgere.

David Nørgaard-Zachariassen er faglig koordinator for boligsociale- og kriminalitetsforebyggende indsatser i Aarhus Kommune, Bekæftigelsesforvaltningen. David har årelang erfaring med arbejdet med de særligt truede og udsatte borgere, som er længst fra arbejdsmarkedet. I flere projekter har David på forskellig vis samarbejdet med nogle af de mest kriminelle borgere i Aarhus og sideløbende har han i de senere år arbejdet mere koncentreret med bandekriminalitet og antiradikalisering i samarbejdet mellem Aarhus kommune og Østjyllands politi. David er også fast tilknyttet infohuset og er uddannet socialrådgiver.

Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding. Der vil blive tilbudt kaffe og kage i pausen.

Vi glæder os til at se dig.

På vegne af arrangørerne

Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, DS, DSR, SDS og FORSA

Per Westersø, Lektor ved Socialrådgiveruddannelsen

Mads Bilstrup, Formand Dansk Socialrådgiverforening, Region Nord Laura Pode, Formand DSR

Arrangør/Kontaktpersoner

Dansk Socialrådgiverforening (DS), Region Nord. Mads Bilstrup. www.socialraadgiverne.dk

Sammenslutningen af Dansk Socialrådgiverstuderende (SDS) www.sdsnet.dk

FORSA. Per Westersø. www.forsa.dk

Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus. Bente Vibeke Lauridsen. www.via.dk

Socialrådgiveruddannelsens DSR i Århus

Nonprofit organisation (Find os på Facebook)

Aktualitetsforedrag: For syg til at være rask, men rask nok til at arbejde?

En evaluering af sygedagpengeindsatsen ved adjunkt ph.d. Mia Sieling-Monas med udgangspunkt i hendes ph.d.-afhandling.

Oplægget bygger på en analyse af lovgivningen, kortlægning af jobcentrenes organisering og visitation af sygemeldte borgere til forskellige aktive tilbud. Omdrejningspunkterne er sagsbehandlernes arbejde i jobcentrenes sygedagpengeenheder og de rammer, som dette arbejde udfolder sig under. Desuden belyses effekterne af to konkrete beskæftigelsesrettede tilbud til sygemeldte, ligesom der stilles skarpt på hvordan man kan forstå og forklare disse virkninger.

Kom forbi og begynd weekenden med et spændende oplæg, der gør os klogere på den praksis, vi arbejder i eller er en del af.

Sted: Auditoriet, Institut for socialt arbejde, Kronprinsesse Sofies Vej 35

Tid: 16/2-2018, 14-16

Forudgående anmeldelse er ikke nødvendig

Se også PH Metropols hjemmeside