DISA-netværket

Netværket DISA (Digitalisering i socialt arbejde) er et forum for forskere, der forsker i digitalisering, herunder automatisering, kunstig intelligens og algoritmer, i socialt arbejde i Danmark. Digitalisering fylder mere og mere i det danske velfærdssamfund, herunder i det sociale arbejde, og udviklingen af digitale systemer har stor betydning for det fagprofessionelle arbejde. Derfor er det vigtigt at forske i området, så vi kan undersøge betydningen af digitaliseringen, og kvalificere kommende digitale systemer så de støtter socialrådgivernes arbejde bedst muligt.

I netværket deler vi viden på tværs af forskningsmiljøer. Netværket mødes to-fire gange om året og er åbent for alle interesserede FORSA-medlemmer. Hvis du er interesseret i at deltage i netværket, så kontakt Marie Leth Meilvang (Anvendt Velfærdsforskning, UCL), mlme@ucl.dk.

Vidensdeling & artikler

Marie Leth Meilvang, Anders Blok, Maria Duclos Lindstrøm og Inge Kryger Pedersen: Professional scaling work: How professional segments claim new jurisdictions in a world of trans-local connections”, International Sociology.