DISA-netværket

Netværket DISA (Digitalisering i socialt arbejde) er et forum for forskere, der forsker i digitalisering, herunder automatisering, kunstig intelligens og algoritmer, i socialt arbejde i Danmark. Digitalisering fylder mere og mere i det danske velfærdssamfund, herunder i det sociale arbejde, og udviklingen af digitale systemer har stor betydning for det fagprofessionelle arbejde. Derfor er det vigtigt at forske i området, så vi kan undersøge betydningen af digitaliseringen, og kvalificere kommende digitale systemer så de støtter socialrådgivernes arbejde bedst muligt.

I netværket deler vi viden på tværs af forskningsmiljøer. Netværket mødes to-fire gange om året og er åbent for alle interesserede FORSA-medlemmer. Tovholderrollen for netværket skifter mellem interesserede medlemmer. I 2024 er det Københavns Professionshøjskole, der er tovholdere på netværket. Hvis du er interesseret i at deltage, så kontakt Stella Mia Sieling-Monas, (Institut for Socialrådgiveruddannelse, KP), stmo@kp.dk.