Aktualitetsforedrag: For syg til at være rask, men rask nok til at arbejde?

En evaluering af sygedagpengeindsatsen ved adjunkt ph.d. Mia Sieling-Monas med udgangspunkt i hendes ph.d.-afhandling.

Oplægget bygger på en analyse af lovgivningen, kortlægning af jobcentrenes organisering og visitation af sygemeldte borgere til forskellige aktive tilbud. Omdrejningspunkterne er sagsbehandlernes arbejde i jobcentrenes sygedagpengeenheder og de rammer, som dette arbejde udfolder sig under. Desuden belyses effekterne af to konkrete beskæftigelsesrettede tilbud til sygemeldte, ligesom der stilles skarpt på hvordan man kan forstå og forklare disse virkninger.

Kom forbi og begynd weekenden med et spændende oplæg, der gør os klogere på den praksis, vi arbejder i eller er en del af.

Sted: Auditoriet, Institut for socialt arbejde, Kronprinsesse Sofies Vej 35

Tid: 16/2-2018, 14-16

Forudgående anmeldelse er ikke nødvendig

Se også PH Metropols hjemmeside