FORSA: Generalforsamling 2018

I forbindelse med vores årsmøde i Kolding den 1. oktober 2018, indkalder FORSA hermed til den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes på Campus Kolding, UC Syd, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding fra kl. 16.15-18.00 og er åben for både medlemmer og andre interesserede. Der vil være valg til den kommende bestyrelse i FORSA. Den endelige dagsorden vil være tilgængelig via vores hjemmeside senest en uge før afholdelse. Forslag til dagsordenen eller ønske om opstilling til bestyrelsen bedes fremsendt til formand Vibeke Bak Nielsen (vibekebak@socsci.aau.dk) senest den 15. september 2018 kl. 12.00