Aktualitetsforedrag: Bruger- og borgerinddragelse i sundhedsvæsenet

FORSA og UC SYD inviterer til gratis fyraftensmøder om bruger- og borgerinddragelse i Esbjerg og Aabenraa!

OBS: Møderne er udsat til september. Nærmere info om tid og sted følger

Ph.d.-studerende Eva Hoffmann har gennem flere år interesseret sig for og forsket i bruger- og borgerinddragelse – et højaktuelt emne for både det sundhedsfaglige felt, og det pædagogiske og socialfaglige felt.

I sit ph.d.-projekt med overskriften ”På FORKANT i Syd – de pårørendes perspektiv” fortsætter Eva sit arbejde med bruger- og borgerinddragelse og sætter et særligt fokus på betydningen af pårørendes kompetencer, når den ældre borger indlægges akut på hospitalet. Hvilken betydning kan pårørende gøre i forbindelse med selve indlæggelsestidspunktet, selve indlæggelsen samt tiden omkring og efter udskrivelsen. Studiet er et kvalitativt studie, der sætter fokus på det at navigere i sundhedsvæsenet ud fra de pårørendes perspektiv, men Evas forskning og perspektiver kan sagtens kvalificere det professionelle pædagogiske og socialfaglige arbejde gennem de mange fællesfaglige forståelser, der ligger indlejret i begreberne om bruger-og borgerinddragelse.

Eva holder et oplæg om sin nuværende forskning og den igangværende ph.d, og vil efterfølgende gerne involvere deltagerne i en praksisnær drøftelse af begreber som klientkompetencer, forhandling, og adgang til velfærdsydelser.

Eva holder oplæg på:

UC SYD, Campus Aabenraa, Campus Alle 20, 6200 Aabenraa

UC SYD, Campus Esbjerg, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Øst

For tilmelding og yderligere informationer om praktiske forhold, kontakt Tina Harlev Nielsen på mail thar@ucsyd.dk