FORSA konference 2024

Torsdag d. 16. maj 2024 kl. 10.00-15.30 inviterer FORSA til årets FORSA Konference på UCL i Odense.

Temaet er: Børn og familiers møde med et inddragende socialt system?

Et af de tilbagevendende temaer i diskussionen om socialt arbejde på børne- og familieområdet, er spørgsmålet om inddragelse af både børn og voksne. Over tid har sociallovgivningen øget kravene og forventningerne til inddragelse, samtidig med at der også professionelt har været fokus på bl.a. samtaler med børn, og i den nye Barnets Lov er inddragelse et centralt tema. Alligevel er meldingerne fra et brugerperspektiv ofte, at der ikke er en fuld oplevelse af at blive hørt og set af det sociale system.

Denne konference bidrager ind i dette tema. Vi sætter fokus på noget af den forskning, der har stillet skarpt på inddragelse af børn og familier, og vi ser på erfaringer med at arbejde med nye og radikalt anderledes metoder til inddragelse af børn og forældre.

Konferencen afholdes på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Seebladsgade 1, 5000 Odense, lokale A0.07+A0.08+A0.09.

Program:

Kl. 10.00-10.15: Velkomst v. formand for FORSA

Kl. 10.15-11.15: Et forskningsblik omkring inddragelse af børn og familier i mødet med det sociale system. v/ Anne Marie Willumsen, Seniorforsker ved VIVE.

Kl. 11.30-12.10: UC-projekter angående inddragelse: Runde 1

Inddragelse af børn med handicap i socialt arbejde. En konfliktuel handlesammenhæng v/ Kurt Bendix og Mette Bonderup.

Styrket inddragelse af børn og unge med psykiske funktionsnedsættelser v/ Berit Juel Christoffersen og Line Berg.

Kl. 12.10-13.10: Frokost

Kl. 13.10-14.10: UC-projekter angående inddragelse: Runde 2

Systemet genoplevet gennem læsning af egne sagsakter v/ Mette Larsen

Involvering af familier i udsatte positioner med digitale teknologier v/ Liesanth Yde Nirmalarajan

Børns præferencer i forhold til socialrådgiveres spørgepraksis v/ Kresta Munkholt Sørensen

Kl. 14.10-14.30: Pause

Kl. 14.30-15.30: Erfaringer med inddragelse – Projekt Opgang til opgang. v/ Pernille Randrup Thomsen, Afdelingsleder Aarhus kommune.

Kl. 15.30: Afrunding af konferencen

Kl. 16.00: Generalforsamling i FORSA – se særskilt indkaldelse til generalforsamling

Tilmelding: Tilmeld dig ved at sende en mail til Marie Leth Meilvang på mlme@ucl.dk. Det er gratis at deltage som FORSA-medlem. For ikke-medlemmer koster det 300 kr. at deltage. Institutionsmedlemmer kan sende 10 deltagere gratis til konferencen.

Betaling til konferencen kan foretages til FORSA på Mobilepay 552188 (skriv konference i tekstfeltet) eller overføres til foreningens konto på reg.nr. 5361 Konto.nr. 0000264442 (skriv konference).

Til oplysning koster et individuelt medlemskab af FORSA 300 kr. pr. år. Indmeldelse kan foretages her: Indmeldelse