FORSA-konferencer

Her kan du finde nærmere information om allerede afholdte FORSA-konferencer i form af oplæg, billeder og FORSA-prisvindere. 

FORSA-Konference 2021: Unge på Kanten

FORSA-priser 2021

Vi er stolte af at kunne præsentere vinderne af FORSA Priser 2021. Hvis du vil læse mere om indstillingerne, begrundelserne og vinderne, så henviser vi til siden FORSA Priser.

Et enigt bedømmelsesudvalg tildelte Line Thoft Carlsen FORSA’s Forsknings- og Udviklingspris for hendes Ph.d.-afhandling ”Sociale konsekvenser af børnekræft”. I sin afhandling undersøger Line Thoft Carslen, hvordan familier, der er berørt af børnekræft, oplever og beskriver fænomenet, og afhandlingen prøver at forstå de mulige sociale konsekvenser af at leve med børnekræft for børnekræftpatienter, børnekræftoverlevere og deres nærmeste familier, for derigennem at kunne bidrage til at styrke den sociale og sundhedsfaglige indsats på området i og udenfor den offentlige sektor.

Et enigt bedømmelsesudvalg tildelte Christina Munch Jensen og Helene Aaen Springborg FORSAs Uddannelsespris for specialet: ”Det var jo en berygtet bande, og man vil gerne vise ’du kan ikke fucke med mig’ – En intersektionel under-søgelse af unge mænds vej ind i bandemiljøer som et kønnet socialt problem”. Specialet undersøger en ny og spændende, samt – for socialt arbejde – særdeles relevant problemstilling; nemlig unge mænds vej ind i bande-kriminalitet med særlig fokus på betydningen af maskulinitet fra et intersektionalitetsperspektiv. Specialet er den første danske undersøgelse af denne problemstilling og udmærker sig ved en ualmindelig dybdegående og kompleks analyse af empirisk materiale indsamlet i et felt, det ikke er let at få adgang til.

Læs mere om projekterne og bedømmelsesudvalgets begrundelser, samt se beskrivelser af de øvrige kandidater, der var indstillet til priserne, under fanen: FORSA priser.