Forfatter: Natasja G. Abrahamsen

Aktualitetsforedrag som teaterstykke: “ADHD ER NOGET BØRN HAR”

FORSA inviterer til aktualitetsforedrag som teaterstykke tirsdag d. 26. september 2023 kl. 14.25 – 16.05. Det foregår ved Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, Campus C, Teatersalen.

TEMA: “ADHD ER NOGET BØRN HAR”

OPTRÆDEN VED: Teatergruppen DAMPTOGET.

INDHOLD
Dette teaterstykke handler om en vennegruppe, hvor en af spillerne kæmper med forskellige udfordringer i sin hverdag, dette
pointere hendes to allerede diagnosticerede og måske lidt for hjælpsomme venner. Dette starter en stor lavine af tvivl og tanker om ikke at være god nok. Gennem stykket prøver vi at skabe både tvivl, sårbarhed og følelsen af ikke at være alene.

Teatergruppen DAMPTOGET er en kreativ, nytænkende og bevægelig forening. Hvor vi arbejder for at fremme nye perspektiver på psykisk sårbarhed, skabe plads til tvivl og forhåbentlig efterlade publikum med spørgsmål. Vi er stiftet i november sidste år, og har base i midten af Århus. Til daglig laver vi vidt forskellige ting, men bidrager alle med vores styrker og prøver tingene af selvom det måske er første gang. Det har formet en gruppe der er god til kommunikation og nysgerrighed.

Det sidste halve års tid har vi brugt på at interviewe mennesker med diagnosen ADHD / ADD, samt mennesker der har kontakt med dem i det daglige enten som behandler eller pårørende. Det bruger vi nu til at omskrive og indskrive nye scenarier til vores optræden. I den forbindelse har vi også være i kontakt med ADHD foreningen her i Århus for at få svar på vores egne spørgsmål og prøve at skabe det mest ærlige og autentiske portræt af de modige mennesker der har stillet op til interviewene. Vores mål er ikke at have svaret på hvad ADHD er eller hvordan man burde have det. Men mere skabe et rum hvor man kan snakke sammen, og turde spørge om hjælpen hvis tvivlen overmander en. Rummet vi ønsker at etablere hos VIA er ligeså meget for de studerende som for underviserne.

Webinar: Hvordan påvirker beskæftigelsesindsatsen arbejdsløse unges trivsel?

FORSA inviterer til webinar onsdag d. 11 oktober kl. 15.00-16.00.

TEMA: Hvordan påvirker beskæftigelsesindsatsen arbejdsløse unges trivsel?

OPLÆG VED: Rasmus Jensen Schjødt, ph.d.

INDHOLD

Der er meget virak om beskæftigelsesindsatsen i den offentlige debat, herunder gentagende historier om hvordan indsatsen påvirker de arbejdsløses trivsel og helbred negativt. I min PhD-afhandling undersøger jeg, hvordan unge arbejdsløse i Aarhus Kommune oplever beskæftigelsesindsatsen. Jeg fulgte en gruppe af unge på uddannelseshjælp igennem et år, og interviewede dem gentagne gange om deres oplevelser. I min afhandling beskriver jeg deres oplevelser af ’systemet’, møderne med frontmedarbejderne og aktiviteter som virksomhedspraktik og forskellige kurser. På den baggrund giver jeg et bud på en teoretisk ramme, der kan hjælpe os med bedre at forstå, hvordan forskellige dele af beskæftigelsesindsatsen påvirker forskellige dimensioner af trivsel for udsatte grupper.

Læs evt. mere her: https://politica.dk/politicas-phd-serie/rasmus-schjoedt

Webinaret foregår på Zoom via følgende link:

https://viadk.zoom.us/j/65849281752?pwd=RCtPYU9GV1d1Zkk0dW5TU0N2cDJ2QT09 

Socialkonference 2023: Udsathed imellem faglige systemer – et aktuelt blik

FORSA inviterer til Socialkonference torsdag d. 2. november 2023 kl. 9.30-15.15 på Campus C i Aarhus, VIA University College lokale A0.41.

TEMA: Udsathed imellem faglige systemer – et aktuelt blik.

INDHOLD

Det er til stadighed en udfordring i velfærdsstaten at håndtere borgere, der står i meget udsatte positioner med komplekse problematikker. Det omtales som et af velfærdsstatens vilde problemer, hvor der ikke findes enkle løsninger. En del af disse borgere er meget løst koblede til forskellige hjælpesystemer. Det er borgere på kanten af hjælp, hvor der er risiko for social eksklusion. Konferencen vil sætte fokus på grænsefeltet mellem professionel hjælp, og borgere der måske står på kanten af eller uden for det etablerede hjælpesystem.

Det er egentligt paradoksalt, at vi ser sådanne tendenser i en tid, hvor der lægges vægt på at tage udgangspunkt i borgernes ressourcer og lave koordinerede og sammenhængende indsatser. Recoveryorienteret rehabilitering og tilgange med et fokus på ressourcer samt orientering mod borgerens egen mestring af hverdagslivet er aktuelt fremtrædende. En situation der også har kaldt på samskabelse som mulig løsning. Denne udvikling har ført til en del fremskridt, men rejser nye typer af dilemmaer om, hvornår socialpolitikken og de professionelle indsatser faktisk er en hjælp.

Socialpolitikken er således en dynamisk part i forhold til den faglige udvikling. Senest har SVM regeringen med grundlaget ”Ansvar for Danmark” indikeret nye pejlemærker for arbejdet med de mest udsatte under overskriften værdighed. Noget tyder således også på nye mål for det faglige arbejde.

Årets socialkonference samler igen gode kræfter, der interesserer sig for det sociale område professionelt, fagligt, forskningsmæssigt eller politisk.

Program:

9.30-9.50: Indtjekning, kaffe og bolle (ved A0.41)

9.50-10.00: Velkomst ved Forsa og Dansk forening for socialpædagogik

10.00-11.30: Nanna Mik-Meyer: Den fagprofessionelles møde med de mest udsatte borgere.

Hvordan møder velfærdsstaten de mest udsatte, samt hvilke rationaler og dilemmaer præger indsatserne, særligt i relation til den professionelle praksis for socialpædagoger og socialarbejdere? Det er temaet i dette oplæg, der tager afsæt i bogen: Fagprofessionelles møde med udsatte klienter, der stiller skarpt på de mest udsatte i det danske samfund. Bogen er baseret på nærved 100 interview med udsatte klienter og de fagprofessionelle, som gruppen er i kontakt med hver dag.

Nanna Mik Meyer, Professor i Sociologi ved Copenhagen Business School.

11.30-12.15: Frokost – skal selv købes i Kantinen

12.15-13.00: Workshop-runde 1 (se beskrivelse af workshop)

13.00-13.15: Pause

13.15-14.15: Kira West: Når socialt udsatte falder uden for systemets kasser

Oplægget sætter fokus på et af tidens politiske og professionelle udfordringer. At der er borgere, der falder ved siden af eller uden for hjælpesystemets kasser, og dermed ikke får den hjælp de har behov for.

Kira West, Formand for Rådet for Socialt Udsatte. Direktør i Hjem til Alle Alliancen.

14.15-14.30: Pause

14.30-15.15: Workshop-runde 2 (se beskrivelse af workshop)

Workshops oversigt:
Workshop A: Socialpædagogik, udsathed, tillid eller mangel på samme?
Workshop B: Hjælpens paradoks
Workshop C: Compassion-tilgang i arbejdet med socialt udsatte
Workshop D: Projekt Udenfor
Workshop E: Vilde problemer og tam velfærd
Workshop F: Fællesskab, udsathed og socialt arbejde

Workshopbeskrivelser:

Workshop A: Socialpædagogik, udsathed, tillid eller mangel på samme?

Ved Charlotte Vange Løvstad, lektor i VIAs efter- og videreuddannelse og Lotte Junker Harbo, lektor, ph.d. og del af ledelsesteamet i NUBU.

I workshoppen her er grundspørgsmålet: Hvad sker der i situationer hvor unge i fx hjemløshed afviser det, der er tænkt som hjælp?

Vi rammesætter først det, som er tænkt som hjælp – socialpædagogik forstået som hjælp til hjælpsomme koblingsmuligheder til de sammenhænge som mennesker ønsker at deltage i. Dernæst præsenterer vi eksempler fra mikrosociologiske forskningsprojekter, der involverer unge i risiko for eller allerede endt i hjemløshed. Eksemplerne beskriver møder mellem de unge og socialpædagogisk praksis, som leder til, at de unge trækker sig fra hjælpen. I vores artiklen, som workshoppen bygger på, undersøger vi, hvordan dette kan forstås ved hjælp af Niklas Luhmanns begreb om tillid. Her er det en væsentlig pointe, at der forud for ’afvisningen’ af hjælpen ligger forskellige små hændelser, som de unge beskriver som kiks/misforståelser/fejl og som de unge ser i et tilgivende og tillidsfuldt lys. På et tidspunkt bliver kiks/misforståelse/fejl for meget for de unge, og tilliden svinger over i mistillid og de unge afviser hjælpen.

Workshop B: Hjælpens paradoks

Ved Lone Bæk Brønsted, lektor, ph.d. Københavns Professionshøjskole, Pædagoguddannelsen.

Denne workshop tager sit udgangspunkt i hjælperelationen mellem velfærdsarbejdere og borgere i udsatte positioner og i selve det at hjælpe. I workshoppen præsenterer jeg empiriske eksempler fra velfærdsarbejde med kriminalitetstruede børn og unge og velfærdsarbejde med anbragte børn for at beskrive, hvad der sker, når f.eks. pædagoger, socialrådgivere, lærere eller politibetjente rækker ud for at hjælpe. Gennem eksemplerne viser jeg, hvordan hjælperelationen (re)producerer et hierarki og fastholder asymmetriske roller, hvor velfærdsarbejderen formes som en, der kan udpege behov og sætte ind med hjælp, og barnet formes som en, der har brug for denne hjælp. Dette er hjælpens paradoks, nemlig at hjælpen skaber og
fastholder et hierarki.

Hjælpens paradoks er en del af en hjælperelations DNA og dermed ikke noget, som den enkelte velfærdsarbejder umiddelbart kan slippe uden om eller ryste af sig. I workshoppen sætter eksemplerne billeder og ord på, hvad der gør velfærdsarbejde meningsfuldt, og hvad der kan gøre det vanskeligt at være i for den enkelte velfærdsarbejder. Dermed lægges op til en diskussion af følelser af at kunne gøre en forskel for det enkelte barn og oplevelser af, at de samme sociale problemer og omstændigheder omkring børnene opstår igen og igen.

Oplægget er baseret på et kapitel i bogen Velfærdsarbejdets paradokser, som er redigeret af Trine Øland. Kapitlet er Hjælpens paradoks – Når velmenende velfærdsarbejde former og fastholder barnet på kanten, skrevet af Lone Bæk Brønsted & Stine Thygesen.

Workshop C: Compassion-tilgang i arbejdet med socialt udsatte

Ved Louise Brask, Autoriseret Psykolog ved Kvindehuset og ”På sporet”.

Workshoppen præsenterer de basale udgangspunkter for at arbejde med medfølelse i mødet med borgere med svære psykosociale belastningsproblematikker. Der er gode grunde til at udsatte borgere kan have det svært med de systemer og de professionelle de møder. Oplægget er baseret på erfaringer med individuelt og socialt gruppearbejde i Kvindehuset i Aarhus og ”På sporet” i Favrskov kommune. Med inspiration fra Compassion Focused Therapy (CFT) pointeres nogle væsentlige strategier til at få temperaturen ned og relationen op, før der overhovedet kan foregå forandring.

Workshop D: Relationsarbejde i gadeplansindsatser for mennesker i hjemløshed

Ved Christian Holm Ridder og Andreas Johansen, gadeplansmedarbejdere i Projekt Udenfor.

Projekt Udenfor arbejder for at forbedre forholdene for ’samfundets absolut udstødte’. Hovedparten af det sociale arbejde i Projekt Udenfor foregår på gaden, hvor der arbejdes på at få kontakt til mennesker i gadehjemløshed, der af forskellige årsager ikke selv rækker ud efter hjælp. Når Projekt Udenfors gadeplansarbejdere går på arbejde, knytter de sociale bånd til mennesker i hjemløshed, som lever alene og isoleret på kanten af samfundet. Relationen er derfor en håndsrækning ud af social isolation og et vigtigt fundament for at turde skabe positive forandringer i livet. I nogle tilfælde er det først, når der er
skabt tillid, at det menneske, vi arbejder med, begynder at sætte ord på sine egne ønsker og drømme for fremtiden. Derfor anses relationsarbejdet for at være en fagligt funderet kerneopgave i Projekt Udenfors sociale indsats.

På workshoppen vil du høre mere om relationsarbejdet med fokus på den opsøgende del af gadeplansindsatsen. Der vil være mulighed for stille spørgsmål og debattere relationsarbejde, opsøgende og kontaktskabende indsatser samt forholdene for mennesker i gadehjemløshed.

Workshop E: Vilde problemer og tam velfærd

Ved Mette Bladt, Redaktør på tidsskriftet: Social kritik.

Der er bred enighed om, at vi på samfundsniveau er stødt hovedet mod muren ift. at håndtere ’vilde problemer’. Det gælder megadagsordener som klimaet men også andre vigtige dagsordener som fx ulighed og marginalisering. Statistikker taler deres eget forstemmende sprog: børn og unge mistrives som aldrig før, alt for mange unge og unge voksne står udenfor uddannelse eller beskæftigelse, psykiatrien er overbelastet, hjemløsheden stiger. Både politisk, forskningsmæssigt og i praksis vil alle gerne handle – skabe forandring, men kompleksiteten har ramt et niveau hvor mange af de modeller for handling og forandring vi som samfund har til rådighed, ikke længere fungerer. Med erkendelsen af at vores model for forandring er i krise, bliver det tydeligere og tydeligere at der er behov for nye tiltag.

Et af de steder man kan udvikle nye forandringsmodeller, er der hvor velfærdsprofessionelle møder borgere. Men det er samtidig svært for velfærdsprofessionerne at vide, hvor man skal starte eller slutte når det er vilde problemer der skal håndteres. Indenfor det sociale og pædagogiske arbejde er der derfor behov for udvikling af nye og alternative velfærdsløsninger, nye metoder og ny faglighed der formår at håndtere vilde problemer.

Workshoppen vil med udgangspunktet i feltet marginaliserede unge diskutere og reflektere over hvilke nye veje vi som velfærdsprofessioner kan gå, når vi skal håndtere vilde problemer.

Workshop F: Fællesskab, udsathed og socialt arbejde

Ved Vibeke Bak Nielsen, lektor Institut for sociologi og socialt arbejde Aalborg universitet og Mia Arp Fallow, lektor Institut for sociologi og socialt arbejde Aalborg universitet.

Workshoppen tager udgangspunkt i ideerne om fællesskab som et grundelement der ’gør samfundet muligt’. Vi forsøger at indfange et flydende og svært begreb, der betragtes som et selvfølgeligt gode og ideal i moderne samfund. Gennem eksemplariske nedslag i socialt arbejde tager vi temperaturen på fællesskabets former og sprækker i nutidens differentierede og individualiserede samfund, herunder hvad fællesskaber betyder for udsathed. Derved udfordres ideerne om, hvad socialt arbejde er eller bør være.

Igennem ’fællesskab’ som prisme udfordres begreber som trivsel, inklusion/eksklusion og solidaritet, der kunne være centrale aspekter for personer i udsatte positioner.

Vibeke Bak Nielsen og Mia Arp Fallov er medlemmer af forskningsgruppen SCOPAS, der arbejder på et særnummer af Tidsskriftet Social kritik med titlen Fællesskab, som udkommer i 2024.

Tilmelding:

Deltagelse i det faglige arrangement er gratis, og der serveres kaffe og the samt en bolle ved ankomsten.

Frokost og evt. senere kaffe og kage skal købes i kantinen.

Tilmelding foregår på følgende link: https://socialpaedagogik.dk/socialkonference-2023/

Tilmeldingsfrist mandag d. 23/10.

Arrangører: FORSA, Dansk forening for socialpædagogik og Social kritik.

Aktualitetsforedrag: Hvordan gør vi os umage med at få barnets perspektiv på eget liv?

FORSA inviterer til aktualitetsforedrag mandag d. 27. november 2023 kl. 14.25 – 16.05. Det foregår på VIA Aarhus Campus C, lokale C2.41.

TEMA: Hvordan gør vi os umage med at få barnets perspektiv på eget liv?

OPLÆG VED:
Anne Marie Villumsen, Seniorforsker VIVE, Børn og Uddannelse.

INDHOLD:
Kom til oplæg og dialog med VIVE om metoder til at tilvejebringe børns perspektiver. VIVE har samlet en række samtalebaserede metoder og forskellige greb, som man som fagprofessionelle i en pædagogisk og socialfaglig kontekst kan bruge til at gå i dialog med børn om eget liv. I oplægget kommer vi ind på både fordele og ulemper ved de forskellige metoder, samt etiske og metodiske overvejelser forbundet til metoderne.

Oplægget er baseret på en systematisk vidensindsamling om tilvejebringelse af børns perspektiver på tværs af pædagogiske og socialfaglige felter.

FORSA Konference 2023: Samspil mellem styring, data og faglighed i socialt arbejdes praksis

FORSA byder velkommen til årets FORSA konference torsdag d. 11. maj 2023 kl. 09:30 til 16:00. Konferencen finder sted på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg lok. K1 04 auditorium 3, Humletorvet 3, 1799 København V.

TEMA: Samspil mellem styring, data og faglighed i socialt arbejdes praksis.

INDHOLD

I de sidste årtier har forandringer i styring af socialt arbejde både spillet sammen med og ændret vilkårene for fagligheden. Det handler både om, hvordan organisering og målinger af arbejdet skaber rum for faglighed, som hvilken betydning indførelse af ny teknologi har for det sociale arbejde.

Der har længe været diskussioner om, hvordan NPM inspirerede tilgange har påvirket det sociale arbejde, ligesom ambitionerne om at evidensbasere det sociale arbejde har været en central tematik. Anvendelse af data har været centrale aspekter i denne styring. I øjeblikket fylder den digitale udvikling en del i de faglige diskussioner om udviklingen af faglighed og styring i socialt arbejde. En udvikling der også handler om anvendelse af data.

Trods disse forsøg på at optimere det sociale arbejdes effektivitet og resultater, synes der at udbrede sig en erkendelse af, at der er grænser for styring af den professionelle frontlinje. I den sammenhæng er det væsentligt, at der er mulighed for at udvikle en professionel tilgang blandt socialarbejdere, hvor der er plads til refleksion og en professionel dømmekraft i samspillet med borgerne. Styring og ledelse handler derfor også om betingelserne for professionsfagligheden uanset om data og målinger er del af denne styring.

På årets konference vil vi sætte fokus på nogle af disse tendenser, der udspiller sig mellem styring, data og faglighed i socialt arbejdes praksis.

Program:

Kl. 09:30                          Ankomst og kaffe

Kl. 09:45-10:00               Velkomst v/ formand Anders B. Christensen

Kl. 10:00-11:00               Faglighed, styring og fagprofessionel dømmekraft v/Marie Østergaard Møller, Lektor, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

Kl. 11:15-12:15               Kritisk refleksion i socialt arbejde i en styringstid – datas betydning for kritisk refleksion og faglighed v/ Leif Tøfting Kongsgaard, Faglig direktør Væksthuset

Kl. 12:15-13:00               Frokost

Kl. 13:05-13:40               Digitalisering og styring v/ Andreas Møller Jørgensen, Lektor Institut for Sociologi og Socialt arbejde, Aalborg Universitet

Kl. 13:45-14:20               Socialrådgivernes rolle i datastyret virkelighed v/Jesper Nissen,  Digitaliseringskonsulent Københavns Kommune

Kl. 14:25-15:00               Socialrådgivernes kompetencer i et uddannelsesperspektiv v/Helle Antzchak, Docent, Københavns Professionshøjskole

Kl. 15:15-16:00               Prisuddeling, FORSAs forsknings- og udviklingspris motiveres og uddeles

Kl. 16:15-18:00               Generalforsamling i FORSA

Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 20. april 2023 kl. 12:00.

Tilmelding foregår via NemTilmeld på følgende link: https://forsa.nemtilmeld.dk/6/

Webinar: Velfærdsarbejdets paradokser

FORSA inviterer til webinar onsdag d. 31/5 kl. 15.30-16.30. Webinaret foregår via Zoom.

TEMA: Velfærdsarbejdets paradokser

OPLÆG VED

Trine Øland, lektor, leder af Sektion for Pædagogik og Forskningsgruppen Velfærdsarbejdets sociologi og historie ved Københavns Universitet.

INDHOLD

Gennem et antal forskeres empiriske studier blotlægger udgivelsen Velfærdsarbejdets paradokser de paradokser, som ledsager pædagogisk og socialt arbejde i praksis. Trine Øland, som har redigeret bogen, udfolder bogens teoretiske afsæt og kommer med eksempler på nogle af de paradokser, der i praksis knytter sig til velfærdsstatens værdier om lighed, frigørelse og udvikling. Endelig begrunder hun hvorfor det er vigtigt at kende til paradoksernes dynamik og anerkende den ambivalens og usikkerhed de kan skabe i arbejdet.

Webinaret tilgås via Zoom på linket her: https://viadk.zoom.us/j/64242204875?pwd=OG53N0I4c1hvTUJmNThVVXVjcXI2QT09

Temauge 34: Levevilkår og sociale problemer (online)

I årets temauge 34 sætter FORSA fokus på udvalgte samfundsgruppers levevilkår og sociale problemer som forskningsperspektiver i socialt arbejde. Alle fire webinarer forløber fra kl. 15.00 med en bagkant, der hedder kl. 16.00. Hver dag indledes med en introduktion fra oplægsholder af ca. 30 minutter. Herefter er der spørgsmål og diskussion.

Program for ugen:

Webinar Mandag d. 21/8 kl. 15.00: Rune Lesner: Børnefattigdom

I hver skoleklasse sidder i gennemsnit ét fattigt barn. I dette oplæg giver jeg en introduktion til, hvordan man kan forstå og måle på børnefattigdom, samt hvad forskning kan lære os om konsekvenserne af at vokse op i fattigdom.

Oplæg ved: Rune Lesner, Seniorforsker VIVE.

Webinar Tirsdag d. 22/8 kl. 15.00: Lars Højsgaard Andersen: Hvad ved vi om de dømte og deres kriminalitet

Man taler ofte om risikofaktorer, når man taler om kriminalitet. Hermed forstås miljøer, tilstande og adfærd, der fremmer kriminalitet. Men hvad er en risikofaktor egentlig, og hvad siger den nyeste forskning fra Danmark om risikofaktorernes vigtighed? Oplægget fokuserer på disse spørgsmål vha. en opsummering af en række nyere studier fra forskere ved ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Oplæg ved: Lars Højsgaard Andersen, Forskningsprofessor Rockwool-fonden.

Webinar Onsdag d. 23/8 kl. 15.00: Anne Heiberg Goor:  Nydanske LGBT+ personers levevilkår og støttebehov

Dette oplæg belyser hovedresultater og -fund fra et nyt studie (2022) af levevilkår og støttebehov blandt minoritetsetniske LGBT+ personer i Danmark. Studiet dokumenterer bl.a., at minoritetsetniske LGBT+ personer i Danmark udgør en særligt udsat dobbeltminoritet, idet mange både oplever forskellige former for diskrimination fra deres omgivelser og det bredere samfund om helhed, såvel som æresrelaterede trusler eller vold fra familie og andre aktører i deres lokalmiljø. Undersøgelsen peger på en række mulige tiltag for at forbedre levevilkår for målgruppen af minoritetsetniske LGBT+ personer, herunder på baggrund af gruppen egne støttebehov og ønsker.

Oplæg ved: Anne Heiberg Goor, Konsulent, Als research Aps.

Webinar Torsdag. 24/8 kl. 15.00: Stephanie Vincent Lyk-Jensen: Danske hjemvendte soldaters levevilkår

Krigsdeltagelse har ikke kun økonomiske omkostninger, men har også konsekvenser for de udsendte soldater og deres familier. For 10 år siden viste første del af forskningsprojektet, at selvom danske soldater generelt klarede sig godt under udsendelse, så havde en mindre del af dem psykiske mén efter missionen. Mens kun ganske få af de udsendte blev diagnosticeret med psykiatriske lidelser op gennem 1990’erne, steg tallet op gennem 00’erne. Nogle soldater blev diagnosticeret mange år efter hjemkomsten fra missionen – det gjaldt bl.a. soldater fra missionerne til Balkan. Oplægget giver svar om følgende spørgsmål: Hvordan har udviklingen været ift. soldaternes psykiske helbred? Hvilken forskel har missionerne i Irak og Afghanistan gjort for udviklingen? Er der sammenhæng mellem missionernes karakter og soldaternes psykiske helbred efter hjemkomsten? Og hvordan påvirker kamphandlingerne indirekte den familie, soldaten vender hjem til?

Oplæg ved: Stephanie Vincent Lyk-Jensen, Seniorforsker VIVE

Bemærk: Webinarerne er kun for medlemmer af FORSA. 

Aktualitetsforedrag om Lev Uden Vold

FORSA inviterer til aktualitetsforedrag om videnscenteret Lev Uden Vold tirsdag d. 28. februar 2023 kl. 14.25-16.05. Foredraget foregår på VIA Aarhus Campus C, lokale C2.41.

TEMA: Lev Uden Vold.

OPLÆG VED

Sandra McNeary, rådgiver, og Neel Wismann, rådgiver.

INDHOLD

I oplægget vil Sandra og Neel præsentere Lev Uden Vold og dele deres viden og erfaringer om:

  • Basisviden om vold i nære relationer
  • Følgevirkninger deraf
  • Tidlig opsporing
  • At kunne tale om vold som fagprofessionel

Lev Uden Vold repræsenterer voldsområdet bredt, idet foreningen både repræsenterer ofre for seksualiseret vold og voldsudsatte samt voldsudøvere i nære relationer.

Du kan læse mere om Lev Uden Vold her: https://levudenvold.dk/

DEBAT

På baggrund af dagens oplæg ønskes en diskussion af Lev Uden Volds mål og aktiviteter. Studerende deltager med spørgsmål og kommentarer. Målet er, at ingen mennesker i Danmark skal udsættes for vold i fremtiden.

Webinar: IQ 75. Erling og åndssvageforsorgen

FORSA inviterer til webinar med Jesper Vaczy Kragh torsdag d. 2. marts kl. 15.30-16.30.

TEMA: IQ 75. Erling og åndssvageforsorgen

OPLÆG VED

Jesper Vaczy Kragh, Københavns universitet, ph.d. i medicinhistorie og forfatter til en række bøger om psykiatri og udsatte gruppers historie.

INDHOLD

Erling Frederiksen er en af de få tidligere anbragte, der selv har fortalt om sit liv. Hans lange rejse gennem det danske institutionssystem begyndte kort efter fødslen i 1941 og varede i over 40 år. Erlings fortælling væver sig ind i en større, men glemt historie. Danmark var et foregangsland, når det drejede sig om vidtgående indgreb over for de åndssvage. Siden vandt nye ideer om menneskerettigheder, ligestilling og integration frem. De anbragte skulle ud fra de store institutioner og have en tilværelse så nær det normale som muligt. Det førte til et af danmarkshistoriens største sociale eksperimenter. I oplægget skildres Erling Frederiksen og andre tidligere anbragtes livsforløb sammen med den store historie om åndssvageforsorgens udvikling fra 1800-tallet til i dag.

Webinaret foregår via Zoom på dette link:

https://viadk.zoom.us/j/67837400946?pwd=cWRLMm1YTU1Ga2VKZEx3dXU4N0dEZz09

Aktualitetsforedrag: Hvad ved vi egentligt om forråelse i socialt arbejde?

FORSA inviterer til aktualitetsforedrag ved Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus onsdag den 26. april 2023, kl.
14.25 – 16.05. Foredraget foregår på VIA Aarhus Campus C lokale C2.41.

TEMA: Hvad ved vi egentligt om forråelse i socialt arbejde?

OPLÆG VED:

Lulu Hjarnø, Lektor, Heidi Fischer Eskildsen, Adjunkt og Glenna Schmidt, Adjunkt (alle er ansatte ved UC SYD).

INDHOLD:
Vi taler om det på Socialrådgiveruddannelsen. Vi taler om det i praksis, og vi hører og læser om det i pressen; forråelse. Men hvad ved vi egentligt om fænomenet i en socialrådgiverfaglig kontekst? Via dokument- og begrebsanalyses samt en kortlægning af 13 kommuners i alt 812 borgerrådgiverhenvendelser afdækkes fænomenet nærmere: Hvad vi forstår ved begrebet, dets omfang og udtryksform. Vigtige spørgsmål at få besvaret, hvis vi i fællesskab skal lykkes med at forebygge og bekæmpe forråelse i socialt arbejde.

Læs endvidere artikel i Udenfor nummer 45 – 2022.