Forfatter: Natasja G. Abrahamsen

Tur til Forsorgsmuseet i Svendborg

Kom på tur til Forsorgsmuseet i Svendborg lørdag d. 13/4 2024 kl. 11-14.

Som et helt nyt tiltag har FORSA arrangeret en fælles foreningstur til Forsorgsmuseet i Svendborg for alle medlemmer.

Museet laver en særligt tilrettelagt rundvisning med fokus på både det historiske, museets virke og relevante forskningsprojekter. Rundvisningen tager 2 timer, og vi slutter af med fælleskaffe.

Foreningen betaler entré, rundvisning og kaffe, så det er gratis at deltage, men man skal selv sørge for transporten. Meld dig til på abc@via.dk. Vi håber at se rigtig mange medlemmer til dette initiativ.

I denne lille film viser museets ambassadør Lars Mikkelsen og Peer Balken, som er tidligere anbragt, rundt i museets nyeste udstilling “ANBRAGT”.

Aktualitetsforedrag: Opgang til opgang

FORSA inviterer til aktualitetsforedrag ved Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus torsdag d. 25. april 2024 kl. 14.25 – 16.05. Sted: VIA Aarhus Campus C lokale C2.41.

TEMA: OPGANG til OPGANG – et relationelt beskæftigelsesprojekt med familiefokus.

OPLÆG VED:
Lene Madsen, socialrådgiver. Christina Jerne Lennon, cand.pæd.psyk. og Natasja Søkilde Haahr, praktikant.

INDHOLD:
OPGANG TIL OPGANG er et tværfagligt og tværsektorielt projekt, der via makkerskaber og løbende teamsparring samarbejder med borgere og deres familier.

Målsætningen er at fremme arbejdsmarkedstilknytning, understøtte børn og unges skolegang og aktive fritidsliv, øge den generelle trivsel i familierne og afprøve nye arbejdsformer, der højner borgerens samarbejde med kommunen.

Vi tager udgangspunkt i de sidste fem års arbejde i Opgang til Opgang og fortæller om resultaterne i projektet og det tværfaglige samarbejde.

Her har vi blandt andet erfaret, at komplekse udfordringer i socialt arbejde kan løses med en mere tværfaglig tilgang. I vores arbejde har det betydet, at vi har bevæget os væk fra en specialistrolle henimod mere generalistrolle. Hvad betyder det for den enkelte medarbejder og for familierne i projektet?

Aktualitetsforedrag: Børn og unges trivsel

FORSA inviterer til aktualitetsforedrag ved Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus onsdag den 28. februar 2024. kl. 14.25 – 16.05. Sted: VIA Aarhus Campus C lokale C2.41.

TEMA: Børn og unges trivsel.

OPLÆG VED:
Sofie Rasmussen, uddannelseskonsulent, Børns Vilkår
Malene Godskesen, børnefaglig konsulent, Børns Vilkår

INDHOLD:
Børn og unges trivsel er på dagsordenen – både politisk, i faglige kredse og i den generelle samfundsdebat. Vi ser tendenser til stigende mistrivsel – særligt blandt unge – og øget skolefravær – og samtidig er der ikke tale om en generation af børn og unge i mistrivsel. I oplægget forsøger vi at tegne et samlet billede af unges trivsel og mistrivsel i dag. Hvad siger forskningen, og hvad siger børnene og de unge selv? Og hvad skal vi have særligt for øje for at forstå og hjælpe børn og unge i deres hverdagsliv?

Oplægget er baseret på aktuel forskning og data fra BørneTelefonen og HØRT.

Webinar: Virksomheders inklusionskapacitet – en ny arena for socialt arbejde?

FORSA inviterer til webinar onsdag d. 31/1 kl. 15-16.

TEMA: Virksomheders inklusionskapacitet – en ny arena for socialt arbejde?

OPLÆG VED:

Tanja Dall, lektor ved AAU.

INDHOLD

Webinaret indledes med et oplæg på ca. 25-30 minutter og derefter er der ca. 15-20 minutter til spørgsmål og debat.

Tanja Dall, lektor ved AAU, præsenterer eksisterende viden om virksomheders inklusionskapacitet forstået som den praktiske og sociale kapacitet hos en virksomhed til at inkludere personer med begrænsninger i arbejdsevnen i ansættelser, der er bæredygtige i den enkeltes livssammenhæng og bæredygtig for virksomhedens forretningsmæssige og sociale virkelighed. Hvad er inklusionskapacitet? Hvem er involveret i arbejdet med den? Og hvordan kan man engagere sig i at udvikle den, så flere personer inkluderes på arbejdsmarkedet?

På denne baggrund lægges der op til diskussion af, hvad det sociale arbejdes rolle er ift. udviklingen af et mere inkluderende arbejdsmarked. Oplægget er baseret på en gennemgang af international forskningslitteratur finansieret af Trygfonden, udført af CUBB-forskerne Tanja Dall, Mikkel Bo Madsen, Flemming Larsen og Alberte Alsø Dokkedal.

Webinar: Frontmedarbejderes håndtering af socialt arbejde med børn og familier

FORSA inviterer til webinar onsdag d. 7/2 kl. 15-16.

Webinaret afholdes på baggrund af Kirstine Kamsteens Ph.d. afhandling: Mastering the alienating forces of street-level bureaucracy: A relational account of practices creating meaningfulness in the Danish child welfare services.

TEMA: Frontmedarbejderes håndtering af socialt arbejde med børn og familier.

OPLÆG VED:

Kirstine Kamsteen.

INDHOLD

Webinaret indledes med et oplæg på ca. 25-30 minutter, og derefter er der ca. 15-20 minutter til spørgsmål og debat.

Street-level bureaucracy perspektivet har fokus på, hvordan frontlinjearbejde kan være komplekst og underlagt krydspres. Men medarbejdere coper ikke bare med dette. De mestrer det også således, at arbejdet bliver meningsfuldt. Afhandlingen identificerer tre relationelle praksisser, der skaber mening i arbejdet: En praksis af kollektiv solidaritet mellem kolleger, en meningsskabende administrativ praksis og en meningsfuld praksis med borgere med balancering af forskellige roller i arbejdet med borgere.

Webinar: Drømmen om datadrevet velfærd

FORSA inviterer til webinar mandag d. 26/2 kl. 14-15. 

TEMA: Drømmen om datadrevet velfærd.

OPLÆG VED:

Anja Svejgaard Pors, Docent, ph.d., Københavns Professionshøjskole.

Line Kirkegaard, Leder, Novavi Ung Revers.

INDHOLD

Webinaret indledes med et oplæg på ca. 25-30 minutter, og derefter er der ca. 15-20 minutter til spørgsmål og debat.

Abstract fra artikel i Politica årg. 55, nr. 3, 2023:

”Hvordan formes drømmen om potentialet i data og kunstig intelligens blandt ledere i den offentlige forvaltning, og hvilke roller tildeles frontlinjemedarbejderen i den datadrevne velfærd? Baseret på observationer af kommunale ledere og konsulentoplæg undersøger artiklen de datadrømme, som omgærder udviklingsarbejdet med at introducere kunstig intelligens i kommunale beskæftigelsesindsatser. Deres datadrømme indebærer en kritik af frontlinjemedarbejderen, som mimer den etablerede ledelses- og professionsforskning, hvor frontlinjemedarbejderens praksis problematiseres: I datadrømmene kritiseres frontlinjemedarbejderens dømmekraft for i udstrakt grad alene at være baseret på menneskelig erfaring, individuelle mestringsstrategier eller professionsbårne interesser og derfor ikke varetage borgerens behov, hvilket gør, at den organisatoriske værdiskabelse forringes.”

FORSA konference 2024

Torsdag d. 16. maj 2024 kl. 10.00-15.30 inviterer FORSA til årets FORSA Konference på UCL i Odense.

Temaet er: Børn og familiers møde med et inddragende socialt system?

Et af de tilbagevendende temaer i diskussionen om socialt arbejde på børne- og familieområdet, er spørgsmålet om inddragelse af både børn og voksne. Over tid har sociallovgivningen øget kravene og forventningerne til inddragelse, samtidig med at der også professionelt har været fokus på bl.a. samtaler med børn, og i den nye Barnets Lov er inddragelse et centralt tema. Alligevel er meldingerne fra et brugerperspektiv ofte, at der ikke er en fuld oplevelse af at blive hørt og set af det sociale system.

Denne konference bidrager ind i dette tema. Vi sætter fokus på noget af den forskning, der har stillet skarpt på inddragelse af børn og familier, og vi ser på erfaringer med at arbejde med nye og radikalt anderledes metoder til inddragelse af børn og forældre.

Konferencen afholdes på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Seebladsgade 1, 5000 Odense, lokale A0.07+A0.08+A0.09.

Program:

Kl. 10.00-10.15: Velkomst v. formand for FORSA

Kl. 10.15-11.15: Et forskningsblik omkring inddragelse af børn og familier i mødet med det sociale system. v/ Anne Marie Willumsen, Seniorforsker ved VIVE.

Kl. 11.30-12.10: UC-projekter angående inddragelse: Runde 1

Inddragelse af børn med handicap i socialt arbejde. En konfliktuel handlesammenhæng v/ Kurt Bendix og Mette Bonderup.

Styrket inddragelse af børn og unge med psykiske funktionsnedsættelser v/ Berit Juel Christoffersen og Line Berg.

Kl. 12.10-13.10: Frokost

Kl. 13.10-14.10: UC-projekter angående inddragelse: Runde 2

Systemet genoplevet gennem læsning af egne sagsakter v/ Mette Larsen

Involvering af familier i udsatte positioner med digitale teknologier v/ Liesanth Yde Nirmalarajan

Børns præferencer i forhold til socialrådgiveres spørgepraksis v/ Kresta Munkholt Sørensen

Kl. 14.10-14.30: Pause

Kl. 14.30-15.30: Erfaringer med inddragelse – Projekt Opgang til opgang. v/ Pernille Randrup Thomsen, Afdelingsleder Aarhus kommune.

Kl. 15.30: Afrunding af konferencen

Kl. 16.00: Generalforsamling i FORSA – se særskilt indkaldelse til generalforsamling

Tilmelding: Tilmeld dig ved at sende en mail til Marie Leth Meilvang på mlme@ucl.dk. Det er gratis at deltage som FORSA-medlem. For ikke-medlemmer koster det 300 kr. at deltage. Institutionsmedlemmer kan sende 10 deltagere gratis til konferencen.

Betaling til konferencen kan foretages til FORSA på Mobilepay 552188 (skriv konference i tekstfeltet) eller overføres til foreningens konto på reg.nr. 5361 Konto.nr. 0000264442 (skriv konference).

Til oplysning koster et individuelt medlemskab af FORSA 300 kr. pr. år. Indmeldelse kan foretages her: Indmeldelse

Aktualitetsforedrag som teaterstykke: “ADHD ER NOGET BØRN HAR”

FORSA inviterer til aktualitetsforedrag som teaterstykke tirsdag d. 26. september 2023 kl. 14.25 – 16.05. Det foregår ved Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, Campus C, Teatersalen.

TEMA: “ADHD ER NOGET BØRN HAR”

OPTRÆDEN VED: Teatergruppen DAMPTOGET.

INDHOLD
Dette teaterstykke handler om en vennegruppe, hvor en af spillerne kæmper med forskellige udfordringer i sin hverdag, dette
pointere hendes to allerede diagnosticerede og måske lidt for hjælpsomme venner. Dette starter en stor lavine af tvivl og tanker om ikke at være god nok. Gennem stykket prøver vi at skabe både tvivl, sårbarhed og følelsen af ikke at være alene.

Teatergruppen DAMPTOGET er en kreativ, nytænkende og bevægelig forening. Hvor vi arbejder for at fremme nye perspektiver på psykisk sårbarhed, skabe plads til tvivl og forhåbentlig efterlade publikum med spørgsmål. Vi er stiftet i november sidste år, og har base i midten af Århus. Til daglig laver vi vidt forskellige ting, men bidrager alle med vores styrker og prøver tingene af selvom det måske er første gang. Det har formet en gruppe der er god til kommunikation og nysgerrighed.

Det sidste halve års tid har vi brugt på at interviewe mennesker med diagnosen ADHD / ADD, samt mennesker der har kontakt med dem i det daglige enten som behandler eller pårørende. Det bruger vi nu til at omskrive og indskrive nye scenarier til vores optræden. I den forbindelse har vi også være i kontakt med ADHD foreningen her i Århus for at få svar på vores egne spørgsmål og prøve at skabe det mest ærlige og autentiske portræt af de modige mennesker der har stillet op til interviewene. Vores mål er ikke at have svaret på hvad ADHD er eller hvordan man burde have det. Men mere skabe et rum hvor man kan snakke sammen, og turde spørge om hjælpen hvis tvivlen overmander en. Rummet vi ønsker at etablere hos VIA er ligeså meget for de studerende som for underviserne.

Webinar: Hvordan påvirker beskæftigelsesindsatsen arbejdsløse unges trivsel?

FORSA inviterer til webinar onsdag d. 11 oktober kl. 15.00-16.00.

TEMA: Hvordan påvirker beskæftigelsesindsatsen arbejdsløse unges trivsel?

OPLÆG VED: Rasmus Jensen Schjødt, ph.d.

INDHOLD

Der er meget virak om beskæftigelsesindsatsen i den offentlige debat, herunder gentagende historier om hvordan indsatsen påvirker de arbejdsløses trivsel og helbred negativt. I min PhD-afhandling undersøger jeg, hvordan unge arbejdsløse i Aarhus Kommune oplever beskæftigelsesindsatsen. Jeg fulgte en gruppe af unge på uddannelseshjælp igennem et år, og interviewede dem gentagne gange om deres oplevelser. I min afhandling beskriver jeg deres oplevelser af ’systemet’, møderne med frontmedarbejderne og aktiviteter som virksomhedspraktik og forskellige kurser. På den baggrund giver jeg et bud på en teoretisk ramme, der kan hjælpe os med bedre at forstå, hvordan forskellige dele af beskæftigelsesindsatsen påvirker forskellige dimensioner af trivsel for udsatte grupper.

Læs evt. mere her: https://politica.dk/politicas-phd-serie/rasmus-schjoedt

Webinaret foregår på Zoom via følgende link:

https://viadk.zoom.us/j/65849281752?pwd=RCtPYU9GV1d1Zkk0dW5TU0N2cDJ2QT09 

Socialkonference 2023: Udsathed imellem faglige systemer – et aktuelt blik

FORSA inviterer til Socialkonference torsdag d. 2. november 2023 kl. 9.30-15.15 på Campus C i Aarhus, VIA University College lokale A0.41.

TEMA: Udsathed imellem faglige systemer – et aktuelt blik.

INDHOLD

Det er til stadighed en udfordring i velfærdsstaten at håndtere borgere, der står i meget udsatte positioner med komplekse problematikker. Det omtales som et af velfærdsstatens vilde problemer, hvor der ikke findes enkle løsninger. En del af disse borgere er meget løst koblede til forskellige hjælpesystemer. Det er borgere på kanten af hjælp, hvor der er risiko for social eksklusion. Konferencen vil sætte fokus på grænsefeltet mellem professionel hjælp, og borgere der måske står på kanten af eller uden for det etablerede hjælpesystem.

Det er egentligt paradoksalt, at vi ser sådanne tendenser i en tid, hvor der lægges vægt på at tage udgangspunkt i borgernes ressourcer og lave koordinerede og sammenhængende indsatser. Recoveryorienteret rehabilitering og tilgange med et fokus på ressourcer samt orientering mod borgerens egen mestring af hverdagslivet er aktuelt fremtrædende. En situation der også har kaldt på samskabelse som mulig løsning. Denne udvikling har ført til en del fremskridt, men rejser nye typer af dilemmaer om, hvornår socialpolitikken og de professionelle indsatser faktisk er en hjælp.

Socialpolitikken er således en dynamisk part i forhold til den faglige udvikling. Senest har SVM regeringen med grundlaget ”Ansvar for Danmark” indikeret nye pejlemærker for arbejdet med de mest udsatte under overskriften værdighed. Noget tyder således også på nye mål for det faglige arbejde.

Årets socialkonference samler igen gode kræfter, der interesserer sig for det sociale område professionelt, fagligt, forskningsmæssigt eller politisk.

Program:

9.30-9.50: Indtjekning, kaffe og bolle (ved A0.41)

9.50-10.00: Velkomst ved Forsa og Dansk forening for socialpædagogik

10.00-11.30: Nanna Mik-Meyer: Den fagprofessionelles møde med de mest udsatte borgere.

Hvordan møder velfærdsstaten de mest udsatte, samt hvilke rationaler og dilemmaer præger indsatserne, særligt i relation til den professionelle praksis for socialpædagoger og socialarbejdere? Det er temaet i dette oplæg, der tager afsæt i bogen: Fagprofessionelles møde med udsatte klienter, der stiller skarpt på de mest udsatte i det danske samfund. Bogen er baseret på nærved 100 interview med udsatte klienter og de fagprofessionelle, som gruppen er i kontakt med hver dag.

Nanna Mik Meyer, Professor i Sociologi ved Copenhagen Business School.

11.30-12.15: Frokost – skal selv købes i Kantinen

12.15-13.00: Workshop-runde 1 (se beskrivelse af workshop)

13.00-13.15: Pause

13.15-14.15: Kira West: Når socialt udsatte falder uden for systemets kasser

Oplægget sætter fokus på et af tidens politiske og professionelle udfordringer. At der er borgere, der falder ved siden af eller uden for hjælpesystemets kasser, og dermed ikke får den hjælp de har behov for.

Kira West, Formand for Rådet for Socialt Udsatte. Direktør i Hjem til Alle Alliancen.

14.15-14.30: Pause

14.30-15.15: Workshop-runde 2 (se beskrivelse af workshop)

Workshops oversigt:
Workshop A: Socialpædagogik, udsathed, tillid eller mangel på samme?
Workshop B: Hjælpens paradoks
Workshop C: Compassion-tilgang i arbejdet med socialt udsatte
Workshop D: Projekt Udenfor
Workshop E: Vilde problemer og tam velfærd
Workshop F: Fællesskab, udsathed og socialt arbejde

Workshopbeskrivelser:

Workshop A: Socialpædagogik, udsathed, tillid eller mangel på samme?

Ved Charlotte Vange Løvstad, lektor i VIAs efter- og videreuddannelse og Lotte Junker Harbo, lektor, ph.d. og del af ledelsesteamet i NUBU.

I workshoppen her er grundspørgsmålet: Hvad sker der i situationer hvor unge i fx hjemløshed afviser det, der er tænkt som hjælp?

Vi rammesætter først det, som er tænkt som hjælp – socialpædagogik forstået som hjælp til hjælpsomme koblingsmuligheder til de sammenhænge som mennesker ønsker at deltage i. Dernæst præsenterer vi eksempler fra mikrosociologiske forskningsprojekter, der involverer unge i risiko for eller allerede endt i hjemløshed. Eksemplerne beskriver møder mellem de unge og socialpædagogisk praksis, som leder til, at de unge trækker sig fra hjælpen. I vores artiklen, som workshoppen bygger på, undersøger vi, hvordan dette kan forstås ved hjælp af Niklas Luhmanns begreb om tillid. Her er det en væsentlig pointe, at der forud for ’afvisningen’ af hjælpen ligger forskellige små hændelser, som de unge beskriver som kiks/misforståelser/fejl og som de unge ser i et tilgivende og tillidsfuldt lys. På et tidspunkt bliver kiks/misforståelse/fejl for meget for de unge, og tilliden svinger over i mistillid og de unge afviser hjælpen.

Workshop B: Hjælpens paradoks

Ved Lone Bæk Brønsted, lektor, ph.d. Københavns Professionshøjskole, Pædagoguddannelsen.

Denne workshop tager sit udgangspunkt i hjælperelationen mellem velfærdsarbejdere og borgere i udsatte positioner og i selve det at hjælpe. I workshoppen præsenterer jeg empiriske eksempler fra velfærdsarbejde med kriminalitetstruede børn og unge og velfærdsarbejde med anbragte børn for at beskrive, hvad der sker, når f.eks. pædagoger, socialrådgivere, lærere eller politibetjente rækker ud for at hjælpe. Gennem eksemplerne viser jeg, hvordan hjælperelationen (re)producerer et hierarki og fastholder asymmetriske roller, hvor velfærdsarbejderen formes som en, der kan udpege behov og sætte ind med hjælp, og barnet formes som en, der har brug for denne hjælp. Dette er hjælpens paradoks, nemlig at hjælpen skaber og
fastholder et hierarki.

Hjælpens paradoks er en del af en hjælperelations DNA og dermed ikke noget, som den enkelte velfærdsarbejder umiddelbart kan slippe uden om eller ryste af sig. I workshoppen sætter eksemplerne billeder og ord på, hvad der gør velfærdsarbejde meningsfuldt, og hvad der kan gøre det vanskeligt at være i for den enkelte velfærdsarbejder. Dermed lægges op til en diskussion af følelser af at kunne gøre en forskel for det enkelte barn og oplevelser af, at de samme sociale problemer og omstændigheder omkring børnene opstår igen og igen.

Oplægget er baseret på et kapitel i bogen Velfærdsarbejdets paradokser, som er redigeret af Trine Øland. Kapitlet er Hjælpens paradoks – Når velmenende velfærdsarbejde former og fastholder barnet på kanten, skrevet af Lone Bæk Brønsted & Stine Thygesen.

Workshop C: Compassion-tilgang i arbejdet med socialt udsatte

Ved Louise Brask, Autoriseret Psykolog ved Kvindehuset og ”På sporet”.

Workshoppen præsenterer de basale udgangspunkter for at arbejde med medfølelse i mødet med borgere med svære psykosociale belastningsproblematikker. Der er gode grunde til at udsatte borgere kan have det svært med de systemer og de professionelle de møder. Oplægget er baseret på erfaringer med individuelt og socialt gruppearbejde i Kvindehuset i Aarhus og ”På sporet” i Favrskov kommune. Med inspiration fra Compassion Focused Therapy (CFT) pointeres nogle væsentlige strategier til at få temperaturen ned og relationen op, før der overhovedet kan foregå forandring.

Workshop D: Relationsarbejde i gadeplansindsatser for mennesker i hjemløshed

Ved Christian Holm Ridder og Andreas Johansen, gadeplansmedarbejdere i Projekt Udenfor.

Projekt Udenfor arbejder for at forbedre forholdene for ’samfundets absolut udstødte’. Hovedparten af det sociale arbejde i Projekt Udenfor foregår på gaden, hvor der arbejdes på at få kontakt til mennesker i gadehjemløshed, der af forskellige årsager ikke selv rækker ud efter hjælp. Når Projekt Udenfors gadeplansarbejdere går på arbejde, knytter de sociale bånd til mennesker i hjemløshed, som lever alene og isoleret på kanten af samfundet. Relationen er derfor en håndsrækning ud af social isolation og et vigtigt fundament for at turde skabe positive forandringer i livet. I nogle tilfælde er det først, når der er
skabt tillid, at det menneske, vi arbejder med, begynder at sætte ord på sine egne ønsker og drømme for fremtiden. Derfor anses relationsarbejdet for at være en fagligt funderet kerneopgave i Projekt Udenfors sociale indsats.

På workshoppen vil du høre mere om relationsarbejdet med fokus på den opsøgende del af gadeplansindsatsen. Der vil være mulighed for stille spørgsmål og debattere relationsarbejde, opsøgende og kontaktskabende indsatser samt forholdene for mennesker i gadehjemløshed.

Workshop E: Vilde problemer og tam velfærd

Ved Mette Bladt, Redaktør på tidsskriftet: Social kritik.

Der er bred enighed om, at vi på samfundsniveau er stødt hovedet mod muren ift. at håndtere ’vilde problemer’. Det gælder megadagsordener som klimaet men også andre vigtige dagsordener som fx ulighed og marginalisering. Statistikker taler deres eget forstemmende sprog: børn og unge mistrives som aldrig før, alt for mange unge og unge voksne står udenfor uddannelse eller beskæftigelse, psykiatrien er overbelastet, hjemløsheden stiger. Både politisk, forskningsmæssigt og i praksis vil alle gerne handle – skabe forandring, men kompleksiteten har ramt et niveau hvor mange af de modeller for handling og forandring vi som samfund har til rådighed, ikke længere fungerer. Med erkendelsen af at vores model for forandring er i krise, bliver det tydeligere og tydeligere at der er behov for nye tiltag.

Et af de steder man kan udvikle nye forandringsmodeller, er der hvor velfærdsprofessionelle møder borgere. Men det er samtidig svært for velfærdsprofessionerne at vide, hvor man skal starte eller slutte når det er vilde problemer der skal håndteres. Indenfor det sociale og pædagogiske arbejde er der derfor behov for udvikling af nye og alternative velfærdsløsninger, nye metoder og ny faglighed der formår at håndtere vilde problemer.

Workshoppen vil med udgangspunktet i feltet marginaliserede unge diskutere og reflektere over hvilke nye veje vi som velfærdsprofessioner kan gå, når vi skal håndtere vilde problemer.

Workshop F: Fællesskab, udsathed og socialt arbejde

Ved Vibeke Bak Nielsen, lektor Institut for sociologi og socialt arbejde Aalborg universitet og Mia Arp Fallow, lektor Institut for sociologi og socialt arbejde Aalborg universitet.

Workshoppen tager udgangspunkt i ideerne om fællesskab som et grundelement der ’gør samfundet muligt’. Vi forsøger at indfange et flydende og svært begreb, der betragtes som et selvfølgeligt gode og ideal i moderne samfund. Gennem eksemplariske nedslag i socialt arbejde tager vi temperaturen på fællesskabets former og sprækker i nutidens differentierede og individualiserede samfund, herunder hvad fællesskaber betyder for udsathed. Derved udfordres ideerne om, hvad socialt arbejde er eller bør være.

Igennem ’fællesskab’ som prisme udfordres begreber som trivsel, inklusion/eksklusion og solidaritet, der kunne være centrale aspekter for personer i udsatte positioner.

Vibeke Bak Nielsen og Mia Arp Fallov er medlemmer af forskningsgruppen SCOPAS, der arbejder på et særnummer af Tidsskriftet Social kritik med titlen Fællesskab, som udkommer i 2024.

Tilmelding:

Deltagelse i det faglige arrangement er gratis, og der serveres kaffe og the samt en bolle ved ankomsten.

Frokost og evt. senere kaffe og kage skal købes i kantinen.

Tilmelding foregår på følgende link: https://socialpaedagogik.dk/socialkonference-2023/

Tilmeldingsfrist mandag d. 23/10.

Arrangører: FORSA, Dansk forening for socialpædagogik og Social kritik.