Webinar: Drømmen om datadrevet velfærd

FORSA inviterer til webinar mandag d. 26/2 kl. 14-15. 

TEMA: Drømmen om datadrevet velfærd.

OPLÆG VED:

Anja Svejgaard Pors, Docent, ph.d., Københavns Professionshøjskole.

Line Kirkegaard, Leder, Novavi Ung Revers.

INDHOLD

Webinaret indledes med et oplæg på ca. 25-30 minutter, og derefter er der ca. 15-20 minutter til spørgsmål og debat.

Abstract fra artikel i Politica årg. 55, nr. 3, 2023:

”Hvordan formes drømmen om potentialet i data og kunstig intelligens blandt ledere i den offentlige forvaltning, og hvilke roller tildeles frontlinjemedarbejderen i den datadrevne velfærd? Baseret på observationer af kommunale ledere og konsulentoplæg undersøger artiklen de datadrømme, som omgærder udviklingsarbejdet med at introducere kunstig intelligens i kommunale beskæftigelsesindsatser. Deres datadrømme indebærer en kritik af frontlinjemedarbejderen, som mimer den etablerede ledelses- og professionsforskning, hvor frontlinjemedarbejderens praksis problematiseres: I datadrømmene kritiseres frontlinjemedarbejderens dømmekraft for i udstrakt grad alene at være baseret på menneskelig erfaring, individuelle mestringsstrategier eller professionsbårne interesser og derfor ikke varetage borgerens behov, hvilket gør, at den organisatoriske værdiskabelse forringes.”