Aktualitetsforedrag: Når praksis og forskning sammen udvikler det sociale arbejdes felt – arrangement med Randers og Vesthimmerlands kommuner

19/4 kl. 15.00-18.00: Cepheus Park, Viborgvej 92, 8920 Randers.

TEMA: Når praksis og forskning sammen udvikler det sociale arbejdes felt – arrangement med Randers og Vesthimmerlands kommuner.

OPLÆG VED
Familiecenteret i Randers kommune v/ Ann Hermansen, Familiechef; Birgitte Bleshøy Ludvigsen, Afdelingsleder Familiecentret; Hanne Willemoes Knudsen, Centerleder Familiecentret.

Arbejdsmarkedsforvaltning i Vesthimmerlands kommune v/ Lone Lollesgaard, Uddannelses- og Arbejdsmarkedschef.

INDHOLD

Når praksis og forskning sammen udvikler det sociale arbejdes felt – arrangement med Randers og Vesthimmerlands kommuner. Ved dette aktualitetsforedrag vil Randers og Vesthimmerlands kommuner give et indblik i, hvordan de har indgået i et samarbejde med forskere om at udvikle og løse konkrete udfordringer i det sociale arbejdes felt. Vores oplægsholdere vil med udgangspunkt i deres konkrete forskningsprojekter give indblik i hvordan samspillet mellem praksis og forskningsfeltet har foregået, hvilke erfaringer der er fremkommet ved at deltage i forskningsprojektet, samt hvordan både viden og erfaring efterfølgende er anvendt til at kvalificere det sociale arbejde.

Program:

Kl. 15.00-15.15: Velkomst

Kl. 15.15-16.15: Oplæg om Randers’ Kommunes forskningsprojekt på familieområdet, lavet i samarbejde med forsker Marie Østergaard Møller.

Oplægsholdere: Ann Hermansen (Familiechef), Birgitte Bleshøy Ludvigsen (Afdelingsleder Familiecentret), Hanne Willemoes Knudsen (Centerleder Familiecentret).

Kl. 16.15- 16.30: Pause.

Kl. 16.30- 17.30: Oplæg om Vesthimmerlands kommunes samarbejde med LISES projektet (Local Innovation in Social and Employment Services) fra Aalborg Universitet.

Oplægsholder Lone Lollesgaard (Uddannelses- og Arbejdsmarkedschef).

Kl. 17.30-18.00: Opsamling og afrunding.

Tilmelding skal ske på sekretariat@forsa.dk senest den. 5. april 2021.