Webinar: Asylliv på kanten af velfærdsstaten

8/4 kl. 16.30-17.30: Online webinar ved Karen Nielsen Breidahl.

TEMA: Asylliv på kanten af velfærdsstaten.

OPLÆG VED

Karen Nielsen Breidahl er cand.scient.pol., ph.d., lektor, Institut for politik og samfund, Aalborg Universitet.

INDHOLD

Asylområdet har i en årrække været stærkt omdiskuteret. Hvilke rettigheder skal asylansøgere have mens de venter? Må de arbejde og bo for sig selv og hvad med deres børn? I et lidt bredere perspektiv knytter det an til spørgsmålet om, hvad meningsfuld ventetid er for en størrelse samt hvorvidt ventetiden skal have et meningsfuldt indhold eller blot være udholdelig?

Disse spørgsmål har ikke blot politisk relevans men er ganske presserende ude i velfærdsstatens frontlinje, hvor asylpolitik praktiseres. For mange asylansøgere strækker denne “venteperiode” sig over en længere årrække, hvor de opholder sig i et særdeles dilemmafyldt system med betydelige implikationer: Ikke blot for asylansøgeres tilværelse mens de venter, men også efter at Flygtningenævnet har truffet den endelige beslutning (hvad enten der så venter en ny tilværelse i det land de søger asyl, det land de er flygtet fra eller et helt tredje sted).

Med afsæt i et igangværende forskningsprojekt ’Life in a Suspended State: Rethinking the reception of asylum-seekers and pathways to integration in Sweden and Denmark’ belyser jeg nogle af disse problemstillinger nærmere. Afsættet er et omfattende kvalitativt empirisk materiale indsamlet blandt ansatte og beboere i det danske og svenske asylsystem.

Tilmeldingsfrist er mandag d. 5/4 på sekretariat@forsa.dk. Skriv 8/4 i emnefeltet. Du vil modtage et link på mail dagen før arrangementet.