Webinar: To forskellige casestudier i beskæftigelsesindsatsen

22/3 kl. 16.30-18.00: Online webinar ved Mathias Herup Nielsen og Anders Bøggild Christensen. 

TEMA: To forskellige casestudier i beskæftigelsesindsatsen.

OPLÆG VED

Mathias Herup Nielsen er cand.scient.pol., ph.d., Adjunkt for institut for politik og samfund, Aalborg Universitet.

Anders Bøggild Christensen er cand.scient.pol., ph.d., lektor ved socialrådgiveruddannelsen Aarhus, VIA University College.

INDHOLD

Mathias præsenterer under følgende titel: Aktivering eller passivering? En analyse af et etnografisk studie af nyttejobs. Nyttejobs var en del af den store kontanthjælpsreform i 2014. De politiske argumenter var, at man dermed både kunne skræmme bekvemmelighedsmodtagerne ud af systemet og samtidig lære de tilbageværende om værdien af hårdt, manuelt arbejde til glæde og gavn for samfundet som sådan. Oplægget dokumenterer, at den politiske ambition ikke altid kan genfindes i praksis. Med afsæt i en ny analyse af data fra et års etnografisk feltarbejde og 42 interviews med nytteaktiverede (foretaget af ph.d-stud. Lasse Schmidt Hansen) fra et konkret nytteprojekt, optegnes en dagligdag hvor man bruger mere
tid på at sidde og vente end på at arbejde og hvor arbejdsdagen af og til fyldes af opgaver som lader til at være komplet meningsløse. Alligevel ender langt de fleste deltagere med at være glade for forløbet. Oplægget udfolder et bud på, hvordan det kan være og diskuterer, hvad dét fortæller os om nyttejobs som aktiveringsform. Oplægget tager afsæt i et fælles analysearbejde mellem Lasse Schmidt Hansen (AU) og Mathias Herup Nielsen (AAU).

Anders Bøggild Christensen præsenterer under følgende titel: Når professionelle værdier og politiske mål er i konflikt.
Oplægget omhandler en undersøgelse af socialrådgiveres arbejde med 225-timersreglen. Webinaret tager afsæt i, at det må være professionelt konfliktfyldt at administrere en regel, der strider mod de professionsfaglige værdier, og oplægget præsenterer resultater fra en interviewundersøgelse af frontpersonale.

Tilmeldingsfrist er onsdag d. 17/3 på sekretariat@forsa.dk. Skriv 22/3 i emnefeltet. Du vil modtage et link på mail dagen før arrangementet.