Socialkonference 24: Køn og seksualitet i socialpædagogisk og socialt arbejdes praksis

FORSA inviterer til Socialkonference torsdag d. 7/11 på Diakonhøjskolen i Aarhus. 

TEMA: Køn og seksualitet i socialpædagogisk og socialt arbejdes praksis

INDHOLD:

Diskussionen om køn og seksualitet er blevet accentueret i de senere år. Det er som sådan ikke nyt at anlægge et kønsperspektiv i socialt arbejde og socialpædagogisk praksis. Alligevel presser spørgsmålet om køn og seksualitet sig på i mange sammenhænge, bl.a. relateret til juridiske og sundhedsmæssige aspekter. Der kan ligeledes stadig være en vis berøringsangst i praksis, så ambitionen med konferencen er også at reflektere over hvilket sprog, der kan/skal anvendes i det professionelle arbejde, ligesom normer om køn og seksualitet kan belyses på nye måder.

Konferencen inviterer derfor til refleksioner over, hvordan man skal håndtere temaer som køn og seksualitet i socialpædagogisk og socialt arbejdes praksis.

Program annonceres senere.

Årets Socialkonference arrangeres i et samarbejde mellem FORSA (Forening for forskning i socialt arbejde), Dansk forening for
socialpædagogik og tidsskriftet Social Kritik.