Kategori: Kommende arrangement

FORSA Konference 2023: Samspil mellem styring, data og faglighed i socialt arbejdes praksis

FORSA byder velkommen til årets FORSA konference torsdag d. 11. maj 2023 kl. 09:30 til 16:00. Konferencen finder sted på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg lok. K1 04 auditorium 3, Humletorvet 3, 1799 København V.

TEMA: Samspil mellem styring, data og faglighed i socialt arbejdes praksis.

INDHOLD

I de sidste årtier har forandringer i styring af socialt arbejde både spillet sammen med og ændret vilkårene for fagligheden. Det handler både om, hvordan organisering og målinger af arbejdet skaber rum for faglighed, som hvilken betydning indførelse af ny teknologi har for det sociale arbejde.

Der har længe været diskussioner om, hvordan NPM inspirerede tilgange har påvirket det sociale arbejde, ligesom ambitionerne om at evidensbasere det sociale arbejde har været en central tematik. Anvendelse af data har været centrale aspekter i denne styring. I øjeblikket fylder den digitale udvikling en del i de faglige diskussioner om udviklingen af faglighed og styring i socialt arbejde. En udvikling der også handler om anvendelse af data.

Trods disse forsøg på at optimere det sociale arbejdes effektivitet og resultater, synes der at udbrede sig en erkendelse af, at der er grænser for styring af den professionelle frontlinje. I den sammenhæng er det væsentligt, at der er mulighed for at udvikle en professionel tilgang blandt socialarbejdere, hvor der er plads til refleksion og en professionel dømmekraft i samspillet med borgerne. Styring og ledelse handler derfor også om betingelserne for professionsfagligheden uanset om data og målinger er del af denne styring.

På årets konference vil vi sætte fokus på nogle af disse tendenser, der udspiller sig mellem styring, data og faglighed i socialt arbejdes praksis.

Program:

Kl. 09:30                          Ankomst og kaffe

Kl. 09:45-10:00               Velkomst v/ formand Anders B. Christensen

Kl. 10:00-11:00               Faglighed, styring og fagprofessionel dømmekraft v/Marie Østergaard Møller, Lektor, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

Kl. 11:15-12:15               Kritisk refleksion i socialt arbejde i en styringstid – datas betydning for kritisk refleksion og faglighed v/ Leif Tøfting Kongsgaard, Faglig direktør Væksthuset

Kl. 12:15-13:00               Frokost

Kl. 13:05-13:40               Digitalisering og styring v/ Andreas Møller Jørgensen, Lektor Institut for Sociologi og Socialt arbejde, Aalborg Universitet

Kl. 13:45-14:20               Socialrådgivernes rolle i datastyret virkelighed v/Jesper Nissen,  Digitaliseringskonsulent Københavns Kommune

Kl. 14:25-15:00               Socialrådgivernes kompetencer i et uddannelsesperspektiv v/Helle Antzchak, Docent, Københavns Professionshøjskole

Kl. 15:15-16:00               Prisuddeling, FORSAs forsknings- og udviklingspris motiveres og uddeles

Kl. 16:15-18:00               Generalforsamling i FORSA

Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 20. april 2023 kl. 12:00.

Tilmelding foregår via NemTilmeld på følgende link: https://forsa.nemtilmeld.dk/6/

Webinar: Velfærdsarbejdets paradokser

FORSA inviterer til webinar onsdag d. 31/5 kl. 15.30-16.30. Webinaret foregår via Zoom.

TEMA: Velfærdsarbejdets paradokser

OPLÆG VED

Trine Øland, lektor, leder af Sektion for Pædagogik og Forskningsgruppen Velfærdsarbejdets sociologi og historie ved Københavns Universitet.

INDHOLD

Gennem et antal forskeres empiriske studier blotlægger udgivelsen Velfærdsarbejdets paradokser de paradokser, som ledsager pædagogisk og socialt arbejde i praksis. Trine Øland, som har redigeret bogen, udfolder bogens teoretiske afsæt og kommer med eksempler på nogle af de paradokser, der i praksis knytter sig til velfærdsstatens værdier om lighed, frigørelse og udvikling. Endelig begrunder hun hvorfor det er vigtigt at kende til paradoksernes dynamik og anerkende den ambivalens og usikkerhed de kan skabe i arbejdet.

Webinaret tilgås via Zoom på linket her: https://viadk.zoom.us/j/64242204875?pwd=OG53N0I4c1hvTUJmNThVVXVjcXI2QT09

Temauge 34: Levevilkår og sociale problemer (online)

I årets temauge 34 sætter FORSA fokus på udvalgte samfundsgruppers levevilkår og sociale problemer som forskningsperspektiver i socialt arbejde. Alle fire webinarer forløber fra kl. 15.00 med en bagkant, der hedder kl. 16.00. Hver dag indledes med en introduktion fra oplægsholder af ca. 30 minutter. Herefter er der spørgsmål og diskussion.

Program for ugen:

Webinar Mandag d. 21/8 kl. 15.00: Rune Lesner: Børnefattigdom

I hver skoleklasse sidder i gennemsnit ét fattigt barn. I dette oplæg giver jeg en introduktion til, hvordan man kan forstå og måle på børnefattigdom, samt hvad forskning kan lære os om konsekvenserne af at vokse op i fattigdom.

Oplæg ved: Rune Lesner, Seniorforsker VIVE.

Webinar Tirsdag d. 22/8 kl. 15.00: Lars Højsgaard Andersen: Hvad ved vi om de dømte og deres kriminalitet

Man taler ofte om risikofaktorer, når man taler om kriminalitet. Hermed forstås miljøer, tilstande og adfærd, der fremmer kriminalitet. Men hvad er en risikofaktor egentlig, og hvad siger den nyeste forskning fra Danmark om risikofaktorernes vigtighed? Oplægget fokuserer på disse spørgsmål vha. en opsummering af en række nyere studier fra forskere ved ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Oplæg ved: Lars Højsgaard Andersen, Forskningsprofessor Rockwool-fonden.

Webinar Onsdag d. 23/8 kl. 15.00: Anne Heiberg Goor:  Nydanske LGBT+ personers levevilkår og støttebehov

Dette oplæg belyser hovedresultater og -fund fra et nyt studie (2022) af levevilkår og støttebehov blandt minoritetsetniske LGBT+ personer i Danmark. Studiet dokumenterer bl.a., at minoritetsetniske LGBT+ personer i Danmark udgør en særligt udsat dobbeltminoritet, idet mange både oplever forskellige former for diskrimination fra deres omgivelser og det bredere samfund om helhed, såvel som æresrelaterede trusler eller vold fra familie og andre aktører i deres lokalmiljø. Undersøgelsen peger på en række mulige tiltag for at forbedre levevilkår for målgruppen af minoritetsetniske LGBT+ personer, herunder på baggrund af gruppen egne støttebehov og ønsker.

Oplæg ved: Anne Heiberg Goor, Konsulent, Als research Aps.

Webinar Torsdag. 24/8 kl. 15.00: Stephanie Vincent Lyk-Jensen: Danske hjemvendte soldaters levevilkår

Krigsdeltagelse har ikke kun økonomiske omkostninger, men har også konsekvenser for de udsendte soldater og deres familier. For 10 år siden viste første del af forskningsprojektet, at selvom danske soldater generelt klarede sig godt under udsendelse, så havde en mindre del af dem psykiske mén efter missionen. Mens kun ganske få af de udsendte blev diagnosticeret med psykiatriske lidelser op gennem 1990’erne, steg tallet op gennem 00’erne. Nogle soldater blev diagnosticeret mange år efter hjemkomsten fra missionen – det gjaldt bl.a. soldater fra missionerne til Balkan. Oplægget giver svar om følgende spørgsmål: Hvordan har udviklingen været ift. soldaternes psykiske helbred? Hvilken forskel har missionerne i Irak og Afghanistan gjort for udviklingen? Er der sammenhæng mellem missionernes karakter og soldaternes psykiske helbred efter hjemkomsten? Og hvordan påvirker kamphandlingerne indirekte den familie, soldaten vender hjem til?

Oplæg ved: Stephanie Vincent Lyk-Jensen, Seniorforsker VIVE

Bemærk: Webinarerne er kun for medlemmer af FORSA.