Kategori: Kommende arrangement

Webinar: Helhedsorienteret indsats for borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

FORSA inviterer til webinar med temaet Helhedsorienteret indsats for borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug. Det foregår online mandag d. 9. maj 2022 kl. 15.30 – 16.45.

TEMA: Helhedsorienteret indsats for borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug.

OPLÆG VED

Lektor Marie Louise Lauridsen, UC SYD.

INDHOLD 

Forskeren fortæller: 

Udsatte voksne med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug har behov for en helhedsorienteret koordineret indsats på tværs af sektorer og professioner, og borgere der har komplekse problemstillinger, har generelt behov for et helhedsorienteret perspektiv på deres problemstillinger for at muliggøre tilrettelæggelse af relevante indsats på rette tidspunkt. 

Dette kan en forløbskoordinator, der arbejder med koordinerende indsatsplaner på tværs af psykiatri, misbrugsbehandling og relevante samarbejdspartnere, bidrage til at understøtte. Vi har undersøgt hvordan samarbejdet og arbejdet med planerne fungerer i praksis, med fokus på hvilke kompetencer forløbskoordinatoren skal have for at lykkes med koordineringen på tværs. Og vi finder at det er via de uformelle kompetencer, der bliver bygget bro på tværs og at der her ligger et uudnyttet potentiale som kan gavne borgerens udbytte af forløbet. 

De koordinerende indsatsplaner understøtter arbejdet med fokus på prioritering af indsatser og overblik for borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug, og sikrer viden for de professionelle om, hvem der varetager hvilke indsatser og ikke mindst hvordan de professionelle kommer i kontakt med hinanden. 

Webinaret rundes af med en fælles drøftelse af, hvad der aktuelt rør sig indenfor området og hvordan den hvad den opnåede viden i forskningsprojektet kan anvendes i praksis.    

Webinaret foregår online via Zoom her:

https://viadk.zoom.us/j/63680446760?pwd=MUd4OVVGYk1ZUGdDQ2k4VEo4T0lmdz09 

AFLYST: Inspirationsoplæg om ’Borgerinddragelse i beskæftigelsesindsatsen’

OBS: Oplægget er desværre aflyst. 

Arbejder du indenfor beskæftigelsesområdet, og er du nysgerrig på seneste forskning omkring borgerinddragelse?  

FORSA, ’Foreningen for Forskning i Socialt Arbejde’ inviterer til et inspirerende arrangement onsdag d. 25. maj 2022 kl. 15:45 – 17:15.

TEMA: Borgerinddragelse i beskæftigelsesindsatsen.

OPLÆG VED

Tanja Dall, Ph.d., post doc Institut for Sociologi & Socialt arbejde, Aalborg Universitet.  

INDHOLD

Borgerinddragelse er en væsentlig komponent i udviklingen af holdbare beskæftigelsesindsatser og arbejdsmarkedsdeltagelse. Med afsæt i den nyeste forskning om borgerinddragende beskæftigelsesindsats vil vi introducere forskellige perspektiver og forståelser af borgerinddragelse og dets betydning i praksis. Vi vil tune ind på mødet mellem den professionelle og borgeren og diskutere, hvordan professionelle kommunikativt kan etablere rammer som fremmer borgerens ejerskab til at mestre eget liv, øge sine beskæftigelseschancer mv.  

Arrangementet finder sted:  

Arrangementet er gratis og afholdes i samarbejde med KP, på Campus Kronprinsesse Sofies Vej 35, 2000 Frederiksberg lokale A212. 

Tilmelding 

Du kan tilmelde dig arrangementet ved at skrive til sekretariat@forsa.dk 

Tilmeldingsfrist: 6. maj 2022. Angiv ’borgerinddragelse’ i emnefeltet.  

Fortrinsret for medlemmer af FORSA.  

Transport  

Gratis parkering i to timer på Frederiksberg.  

Offentlig transport: Bus 4a, 2a, 68, 12, 250s. Metro: M3 Axel Møllers Have st.  

 

Heldagskonference: Forskning på handicapområdet

FORSA inviterer til heldagskonference med temaet Voksenhandicap i Aarhus torsdag d. 3. november 2022. Konferencen afholdes på Diakonhøjskolen i Aarhus.

TEMA: Aktuelle dilemmaer på handicapområdet.

INDHOLD

FORSA afholder med en bred kreds af aktører en konference, der sætter spot på aktuelle dilemmaer på handicapområdet. Ideen er at tage temperaturen på handicapfeltet socialpolitisk, professionsfagligt og forskningsmæssigt. I den offentlige debat fylder historier om problemer med at få tilstrækkelig hjælp en del, og det er velkendt, at kommunerne er økonomisk pressede på det specialiserede handicapområde, der samtidigt er karakteriseret ved stigende behov. Og det på trods af, at Danmark er forpligtet på handicapkonventionen. Spørgsmålet om rettigheder forekommer centralt i mange af de aktuelle debatter om handicap. Rettighed til hjælp og omsorg, rettighed til egen bolig, rettighed til et job, rettighed til et seksualliv mv. ser ud til at  være nogle af tidens tematikker, der også rejser dilemmaer i det professionelle arbejde.

Formålet med konferencen er at samle alle, der interesserer sig for udviklingen på handicapfeltet, det være sig professionelt, uddannelsesmæssigt, forskningsmæssigt eller politisk. Det er en bred kreds af aktører på det sociale område, der står bag initiativet, der både har en række Keynote speakere samt en række workshops.

Konferencen byder på bidrag fra nogle af Danmarks dygtigste forskere indenfor feltet. Deltagelse er gratis for medlemmer af FORSA, og endeligt program for dagen udsendes primo maj 2022 – så reservér datoen!