Kategori: Kommende arrangement

Webinar: Arbejdsløse og motivationsgæld

FORSA inviterer til webinar med Sabina Pultz torsdag d. 2. februar kl. 15.00-16.00.

TEMA: Arbejdsløse og motivationsgæld.

OPLÆG VED

Sabina Pultz, Associate professor, Department of People and Technology, Roskilde University.

INDHOLD

Oplægget fokuserer på, hvordan ikke kun adfærd gøres til genstand for styring, når man bliver arbejdsløs. Også måder at tænke på og særligt følelser gøres til genstand for styring i beskæftigelsessystemet. Vi zoomer ind på, hvad blandt andet motivationsarbejdet betyder for, hvordan arbejdsløse ledes og hvordan de leder sig selv.

Webinaret foregår via Zoom på dette link:

https://viadk.zoom.us/j/68201275776?pwd=NVdKeW5MTG1hYUMwTUJCUURYYXJxZz09

Aktualitetsforedrag om Lev Uden Vold

FORSA inviterer til aktualitetsforedrag om videnscenteret Lev Uden Vold tirsdag d. 28. februar 2023 kl. 14.25-16.05. Foredraget foregår på VIA Aarhus Campus C, lokale C2.41.

TEMA: Lev Uden Vold.

OPLÆG VED

Sandra McNeary, rådgiver, og Neel Wismann, rådgiver.

INDHOLD

I oplægget vil Sandra og Neel præsentere Lev Uden Vold og dele deres viden og erfaringer om:

  • Basisviden om vold i nære relationer
  • Følgevirkninger deraf
  • Tidlig opsporing
  • At kunne tale om vold som fagprofessionel

Lev Uden Vold repræsenterer voldsområdet bredt, idet foreningen både repræsenterer ofre for seksualiseret vold og voldsudsatte samt voldsudøvere i nære relationer.

Du kan læse mere om Lev Uden Vold her: https://levudenvold.dk/

DEBAT

På baggrund af dagens oplæg ønskes en diskussion af Lev Uden Volds mål og aktiviteter. Studerende deltager med spørgsmål og kommentarer. Målet er, at ingen mennesker i Danmark skal udsættes for vold i fremtiden.

Webinar: IQ 75. Erling og åndssvageforsorgen

FORSA inviterer til webinar med Jesper Vaczy Kragh torsdag d. 2. marts kl. 15.30-16.30.

TEMA: IQ 75. Erling og åndssvageforsorgen

OPLÆG VED

Jesper Vaczy Kragh, Københavns universitet, ph.d. i medicinhistorie og forfatter til en række bøger om psykiatri og udsatte gruppers historie.

INDHOLD

Erling Frederiksen er en af de få tidligere anbragte, der selv har fortalt om sit liv. Hans lange rejse gennem det danske institutionssystem begyndte kort efter fødslen i 1941 og varede i over 40 år. Erlings fortælling væver sig ind i en større, men glemt historie. Danmark var et foregangsland, når det drejede sig om vidtgående indgreb over for de åndssvage. Siden vandt nye ideer om menneskerettigheder, ligestilling og integration frem. De anbragte skulle ud fra de store institutioner og have en tilværelse så nær det normale som muligt. Det førte til et af danmarkshistoriens største sociale eksperimenter. I oplægget skildres Erling Frederiksen og andre tidligere anbragtes livsforløb sammen med den store historie om åndssvageforsorgens udvikling fra 1800-tallet til i dag.

Webinaret foregår via Zoom på dette link:

https://viadk.zoom.us/j/67837400946?pwd=cWRLMm1YTU1Ga2VKZEx3dXU4N0dEZz09

FORSA Konference 2023: Samspil mellem styring, data og faglighed i socialt arbejdes praksis

FORSA byder velkommen til årets FORSA konference torsdag d. 11. maj 2023 kl. 09:30 til 16:00. Konferencen finder sted på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg lok. K1 04 auditorium 3, Humletorvet 3, 1799 København V.

TEMA: Samspil mellem styring, data og faglighed i socialt arbejdes praksis.

INDHOLD

I de sidste årtier har forandringer i styring af socialt arbejde både spillet sammen med og ændret vilkårene for fagligheden. Det handler både om, hvordan organisering og målinger af arbejdet skaber rum for faglighed, som hvilken betydning indførelse af ny teknologi har for det sociale arbejde.

Der har længe været diskussioner om, hvordan NPM inspirerede tilgange har påvirket det sociale arbejde, ligesom ambitionerne om at evidensbasere det sociale arbejde har været en central tematik. Anvendelse af data har været centrale aspekter i denne styring. I øjeblikket fylder den digitale udvikling en del i de faglige diskussioner om udviklingen af faglighed og styring i socialt arbejde. En udvikling der også handler om anvendelse af data.

Trods disse forsøg på at optimere det sociale arbejdes effektivitet og resultater, synes der at udbrede sig en erkendelse af, at der er grænser for styring af den professionelle frontlinje. I den sammenhæng er det væsentligt, at der er mulighed for at udvikle en professionel tilgang blandt socialarbejdere, hvor der er plads til refleksion og en professionel dømmekraft i samspillet med borgerne. Styring og ledelse handler derfor også om betingelserne for professionsfagligheden uanset om data og målinger er del af denne styring.

På årets konference vil vi sætte fokus på nogle af disse tendenser, der udspiller sig mellem styring, data og faglighed i socialt arbejdes praksis.

Program:

Kl. 09:30                        Ankomst og kaffe

Kl. 09:45-10:00              Velkomst v/ formand Anders B. Christensen

Kl. 10:00-11:00              Marie Østergaard Møller: Faglighed, styring og fagprofessionel dømmekraft.

Kl. 11:15-12:15              Leif Tøfting Kongsgaard: Kritisk refleksion i socialt arbejde i en styringstid – datas betydning for refleksion og faglighed.

Kl. 12:15-13:00              Frokost

Kl. 13:05-13:40              Andreas Møller Jørgensen om digitalisering og styring

Kl. 13:45-14:20             Jesper Nissen om socialrådgivernes rolle i datastyret virkelighed

Kl. 14:25-15:00              Helle Antzchak om socialrådgivernes kompetencer i et uddannelsesperspektiv

Kl. 15:15-16:00             Prisuddeling. FORSA’s forskningspris og udviklingspris motiveres og uddeles.

Kl. 16:15-18:00             Generalforsamling i FORSA

 

Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 20. april 2023 kl. 12:00.

Tilmelding foregår via NemTilmeld på følgende link: https://forsa.nemtilmeld.dk/6/