Temauge 34: Forskning og udvikling i socialt arbejde ved professionshøjskolerne (online)

Uge 34: Mandag 23/8 kl. 14-16, tirsdag 24/8 kl. 14-16 og onsdag d. 25/8 kl. 14-16: Webinarer i samarbejde med professionshøjskolerne 

TEMA: Forskning og udvikling i socialt arbejde ved professionshøjskolerne.

OPLÆG VED

Webinar 1: Helle Johansen, Institutchef for socialrådgiveruddannelse, Københavns Professionshøjskole samt Bo Morthorst Rasmussen, Docent, leder af forskningsprogrammet Socialt arbejde, Forvaltning og Socialpædagogik, UC-Syd.

Webinar 2: Lene Mosegaard, Forskningschef UC-Syd samt Sanne Haase, Forskningschef VIA University College.

Webinar 3: Ansatte ved professionshøjskolerne.

INDHOLD

Professionshøjskolerne har siden 2013 modtaget forskningsbevilling på finansloven. Samtidig er indført en stillingsstruktur ved professionshøjskolerne, hvor adjunkter skal kvalificere sig til at kunne arbejde med forsknings- og udviklingsopgaver.

FORSA har til formål at fremme forskning og udvikling i socialt arbejde. Vi arbejder for at forbedre vilkårene for forskning og søge muligheder for formidling af forskning. I den sammenhæng har FORSA en rolle ift. at være et netværk for den forskning og udvikling i socialt arbejde, der foregår på de enkelte professionshøjskoler.

FORSA arrangerer derfor en temauge med tre online eftermiddage med fokus på forskning og udvikling i socialt arbejde ved professionshøjskolerne. Vi anser dette som en fleksibel tilrettelæggelse og håber på stor tilslutning til konceptet.

Første eftermiddag tematiserer den overordnede strategi om forskning i socialt arbejde ved professionshøjskolerne. Hvad er professionshøjskolernes sigtemærker ind i et komplekst felt med mange aktører, der skaber viden om socialt arbejde? Hvordan organiseres forskningen? Hvordan er status, og hvordan ser fremtiden ud?

Anden eftermiddag tematiserer adjunkters muligheder og betingelser for at være forskere og udviklere. Som en del af adjunktkvalificeringen er det nødvendigt, at adjunkter har fokus på opbygning af forsknings- og udviklingskompetencer. På den måde deltager adjunkter i at skabe væsentlig viden om socialt arbejde. Men adjunkters projekter og vilkår ser forskellige ud i landet, og der sker sjældent udveksling og opsamling af erfaringer. FORSA tilbyder en netværksmulighed for at udveksle erfaringer på tværs af landet.

Tredje eftermiddag tematiserer den forskning, der faktisk foregår ved professionshøjskolerne. På tværs af landet vil forskere og udviklere præsentere projekter og forskningsresultater. Præsentationerne samles tematisk, så det bliver muligt for tilmeldte at prioritere det forskningsområde, man interesserer sig mest for.

Program for temauge 34: 

Mandag 23/8 kl. 14.00-16.00: Professionshøjskolernes forskning i socialt arbejde

  • Hvilke tanker og prioriteringer gør professionshøjskolerne i forhold til forskning i socialt arbejde?
  • Hvordan kommer forskning i socialt arbejde til syne i kategorier og strategier i professionshøjskolerne?
  • Hvad er status og hvordan tegner fremtiden?
  • To forskningschefer giver deres korte bud, hvorefter der bliver workshop med mulighed for fælles debat.

Oplæg:

Helle Johansen, Institutchef for socialrådgiveruddannelse, Københavns Professionshøjskole.

Bo Morthorst Rasmussen, Docent, leder af forskningsprogrammet Socialt arbejde, Forvaltning og Socialpædagogik, UC-Syd.

https://viadk.zoom.us/j/69381122991?pwd=L1NwOTBreEpmQ3VWTnpXV0libGlOdz09

 

Tirsdag 24/8 kl. 14.00-16.00: Professionshøjskolernes strategi for at kvalificere adjunkter til forskning og udvikling.

  • Hvordan understøtter professionshøjskolerne adjunkternes muligheder, og hvad er vilkårene som adjunkt?
  • En række forskningsledere giver deres bud og lægger op til debat og erfaringsudveksling.

Oplæg:

Lene Mosegaard, Forskningschef UC-Syd

Sanne Haase, Forskningschef VIA University College

https://viadk.zoom.us/j/68161054060?pwd=UUlwRWRTekhMSzZyY2gra3c4akZxQT09

 

Onsdag d. 25/8 kl. 14.00-16.00: Præsentation af forskning og udviklingsprojekter ved professionshøjskolerne.

  • Ansatte ved professionshøjskolerne præsenterer forsknings- og udviklingsprojekter. Workshops inddeles tematisk med mulighed for valg af stream.

Webinar 1:

Oplæg 1:

Anne Marie Dahler og Marie Leth Meilvang, Ph.d. Forskningsassistent, Kommunal forvaltning og praksis, Center for Anvendt Velfærdsforskning.

Indhold: Anne Marie Dahler og Marie Leth Meilvang fra Kommunal forvaltning og praksis, Anvendt Velfærdsforskning, UCL. Titlen på oplægget er Konstruktionen af algoritmer og det professionelle skøn i socialt arbejde: forventninger til og erfaringer med kunstig intelligens på det sociale område.

Oplæg 2:

Pia Vedel Ankersen, Ph.d., Forskningsleder MSO, Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund Forskningsleder, Program for Organisation, koordination og borgerinddragelse

Indhold: Oplægget præsenterer et forskningsprojekt omkring implementering af integrerede indsatser. Der er særligt fokus på det oversættelsesarbejde, den fagprofessionelle udfører i arbejdet med at omsætte og oversætte de manualbaseret Assesitive Outreach metoder, som Socialstyrelsen søger udbredt.

Webinar 2:

Oplæg 1:

Mette Bonderup, Cand. Soc., Phd., lektor UCL, Sundhed, samfund og velfærdsforskning.

Indhold: Bonderup præsenterer under titlen: ”Hvad styrer professionelles vurderinger af problemer og behov?” Oplægget baserer sig på en ny ph.d. afhandling om de professionelles faglige vurderinger af familiers problemer og behov. Helt konkret fem grupper af professionelle – myndighedssagsbehandlere på B&U området, myndigheds-sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet, mentorer, kontaktpersoner og case-managere. Afhandlingen analyserer den individuelle udfoldelse af skønnet og den måde skønnet påvirkes/udvikles på, når professionelle arbejder sammen om at finde fælles problemforståelser i tværgående teams.

Oplæg 2:

Anne Mette Habekost cand.jur., lektor, Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro.

Indhold: Habekost præsenterer under titlen: ”Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger i sociale sager”. Oplægget tager udgangspunkt i ny udgivelse om dette med fokus på dette lidt komplekse felt.

https://viadk.zoom.us/j/62998865988?pwd=QUVld1BQUXdEVkY2VllFWTM5LzZwUT09 

OBS: Tilmelding er ikke nødvendig. Alle oplæggene foregår via Zoom.