FORSA Konference 2023: Samspil mellem styring, data og faglighed i socialt arbejdes praksis

FORSA byder velkommen til årets FORSA konference torsdag d. 11. maj 2023 kl. 09:30 til 16:00. Konferencen finder sted på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg lok. K1 04 auditorium 3, Humletorvet 3, 1799 København V.

TEMA: Samspil mellem styring, data og faglighed i socialt arbejdes praksis.

INDHOLD

I de sidste årtier har forandringer i styring af socialt arbejde både spillet sammen med og ændret vilkårene for fagligheden. Det handler både om, hvordan organisering og målinger af arbejdet skaber rum for faglighed, som hvilken betydning indførelse af ny teknologi har for det sociale arbejde.

Der har længe været diskussioner om, hvordan NPM inspirerede tilgange har påvirket det sociale arbejde, ligesom ambitionerne om at evidensbasere det sociale arbejde har været en central tematik. Anvendelse af data har været centrale aspekter i denne styring. I øjeblikket fylder den digitale udvikling en del i de faglige diskussioner om udviklingen af faglighed og styring i socialt arbejde. En udvikling der også handler om anvendelse af data.

Trods disse forsøg på at optimere det sociale arbejdes effektivitet og resultater, synes der at udbrede sig en erkendelse af, at der er grænser for styring af den professionelle frontlinje. I den sammenhæng er det væsentligt, at der er mulighed for at udvikle en professionel tilgang blandt socialarbejdere, hvor der er plads til refleksion og en professionel dømmekraft i samspillet med borgerne. Styring og ledelse handler derfor også om betingelserne for professionsfagligheden uanset om data og målinger er del af denne styring.

På årets konference vil vi sætte fokus på nogle af disse tendenser, der udspiller sig mellem styring, data og faglighed i socialt arbejdes praksis.

Program:

Kl. 09:30                        Ankomst og kaffe

Kl. 09:45-10:00              Velkomst v/ formand Anders B. Christensen

Kl. 10:00-11:00              Marie Østergaard Møller: Faglighed, styring og fagprofessionel dømmekraft.

Kl. 11:15-12:15              Leif Tøfting Kongsgaard: Kritisk refleksion i socialt arbejde i en styringstid – datas betydning for refleksion og faglighed.

Kl. 12:15-13:00              Frokost

Kl. 13:05-13:40              Andreas Møller Jørgensen om digitalisering og styring

Kl. 13:45-14:20             Jesper Nissen om socialrådgivernes rolle i datastyret virkelighed

Kl. 14:25-15:00              Helle Antzchak om socialrådgivernes kompetencer i et uddannelsesperspektiv

Kl. 15:15-16:00             Prisuddeling. FORSA’s forskningspris og udviklingspris motiveres og uddeles.

Kl. 16:15-18:00             Generalforsamling i FORSA

 

Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 20. april 2023 kl. 12:00.

Tilmelding foregår via NemTilmeld på følgende link: https://forsa.nemtilmeld.dk/6/