Aktualitetsforedrag: Hvordan gør vi os umage med at få barnets perspektiv på eget liv?

FORSA inviterer til aktualitetsforedrag mandag d. 27. november 2023 kl. 14.25 – 16.05. Det foregår på VIA Aarhus Campus C, lokale C2.41.

TEMA: Hvordan gør vi os umage med at få barnets perspektiv på eget liv?

OPLÆG VED:
Anne Marie Villumsen, Seniorforsker VIVE, Børn og Uddannelse.

INDHOLD:
Kom til oplæg og dialog med VIVE om metoder til at tilvejebringe børns perspektiver. VIVE har samlet en række samtalebaserede metoder og forskellige greb, som man som fagprofessionelle i en pædagogisk og socialfaglig kontekst kan bruge til at gå i dialog med børn om eget liv. I oplægget kommer vi ind på både fordele og ulemper ved de forskellige metoder, samt etiske og metodiske overvejelser forbundet til metoderne.

Oplægget er baseret på en systematisk vidensindsamling om tilvejebringelse af børns perspektiver på tværs af pædagogiske og socialfaglige felter.