FORSA Information, februar 2015

FORSA Information, februar 2015 er offentliggjort. Bladet kan læses her.

Bladet udkommer to gange årligt og indeholder informationer om foreningen, vores arrangementer og vores medlemmer.

I denne udgave kan du også læse en spændende artikel om “Vidensbaseret Socialt Arbejde på Forsorgsområdet”, og få en forsmag på vores årsmøde i oktober 2015.