8.april 2015: Gå-hjem-møde om beskæftigelsesområdet

FORSA inviterer i samarbejde med Aalborg Universitet, København til gå-hjem-møde med præsentation og diskussion af tre aktuelle projekter om beskæftigelsesområdet.

 

Programmet for eftermiddagen:

15.00 Velkommen. Derefter præsentation ved Anne Gørlich, ph.d.-studerende, AAU, Institut for Filosofi og Læring:
Titel: Unge på kanten af uddannelse – hvem, hvad og veje frem?
Fælles diskussion (opponent: Anne-Kirstine Mølholt, ph.d. AAU)

Oplæg baseret på billeder og stikord. Projektet beskæftiger sig med unge uden uddannelse og arbejde og med tiltag, som kan hjælpe de unge til at overkomme barrierer for at færdiggøre en uddannelse. Ph.d. afhandlingen er både en evaluering af konkrete igangsatte forsøg og et bidrag til nye måder at forstå ‘fastholdelse i uddannelse’ som et processuelt og mangetydigt fænomen. Jeg bruger ud over gængse kvalitative metoder også poetisk metode

15.40 Præsentation ved Mathias Herup Nielsen, ph.d.-studerende, AAU, Institut for Statskundskab:
Titel: Kategoriseringer af kontanthjælpsmodtagere og politisk legitimitet.
Fælles diskussion (opponent: Dorte Caswell, Lektor.)

De seneste årtier har budt på vidtgående forandringer af de kategorier, der benyttes til at beskrive kontanthjælpsmodtageres jobparathed: Fra at fokusere på problemer og vanskeligheder, til i stedet at fokusere på kontanthjælpsmodtageres styrker og ressourcer. I oplægget optegner jeg denne udvikling og argumenterer for, at den er væsentlig for den førte beskæftigelsespolitiks legitimitet: En disciplinerende beskæftigelsespolitik har brug for en ressourcestærk masse af borgere, som den legitimt kan rette sin politik imod. Oplægget tager afsæt i en nyudgivet artikel i ”Tidsskrift for arbejdsliv”.

16.15 Pause. Derefter præsentation ved Julia Salado-Rasmussen, ph.d.-studerende, AAU, Institut for Statskundskab:
Titel: Hvad virker for hvem på beskæftigelsesområdet?
Fælles diskussion (opponent: Stella Mia Sieling-Monas, ph.d.)

Jobcentrene anvender i dag en lang række forskellige beskæftigelsesindsatser til at få ledige borgere i arbejde, herunder eksempelvis uddannelsesforløb, løntilskud og virksomhedspraktik. Men hvad virker, hvad virker ikke – og for hvem? I oplægget vil disse spørgsmål søges besvaret på baggrund af et litteraturstudie, som ser nærmere på undersøgelser og forskning indenfor beskæftigelsesområdet.

17.00 Opsamling og afrunding (Vi slutter kl. 17.15)

Arrangementet er gratis og åbent for alle.
Tilmelding: Senest 1. april 2015 til stms@dps.aau.dk