Kategori: Kommende Arrangementer

Webinar: Jobcentrenes indsats og samarbejdsflader i forhold til ledige med handicap

10/2 kl. 16.30-17.30: Online webinar ved Finn Amby og Lena Kjeldsen.

TEMA: Jobcentrenes indsats og samarbejdsflader i forhold til ledige med handicap.

OPLÆG VED

Finn Amby, cand.scient.pol., ph.d., lektor ved socialrådgiveruddannelsen Aarhus, VIA University College.

Lena Kjeldsen cand.scient.adm., ph.d., docent ved forskningscenter for ledelse, organisation og samfund, VIA University College.

INDHOLD

Webinaret præsenterer udvalgte resultater fra et netop afsluttet forskningsprojekt om bevægelseshandicap og beskæftigelse.
Projektet tager afsæt i en integreret arbejdsmarkedsforståelse, som omfatter både udbud, efterspørgsel og matchning. Oplægget vil primært have fokus på jobcentrenes rolle.

Tilmeldingsfrist er fredag d. 5/2 på sekretariat@forsa.dk. Skriv 10/2 i emnefeltet. Du vil modtage et link på mail dagen før arrangementet.

Aktualitetsforedrag: Når praksis og forskning sammen udvikler det sociale arbejdes felt – UDSKUDT TIL 2021

FORSA inviterer til aktualitetsforedrag i samarbejde med Familiecenteret i Randers kommune.

Onsdag den 18.  november kl. 15.00-18.00: Cepheus Park, Viborgvej 92, 8920 Randers.

OPLÆG VED
Familiecenteret i Randers kommune v/ Ann Hermansen, Familiechef; Birgitte Bleshøy Ludvigsen, Afdelingsleder Familiecentret; Hanne Willemoes Knudsen, Centerleder Familiecentret

Arbejdsmarkedsforvaltning i Vesthimmerlands kommune v/ Lone Lollesgaard, Uddannelses- og Arbejdsmarkedschef

INDHOLD

I dette aktualitetsforedrag vil Randers og Vesthimmerlands kommuner give et indblik i, hvordan de har indgået i et samarbejde med forskere om at udvikle og løse konkrete udfordringer i det sociale arbejdes felt.

Læs mere her: 

Aktualitetsfordrag d. 18. november i samarbejde med Randers kommune

Tilmelding skal ske på sekretariat@forsa.dk senest den 13. november 2020, og der vil være begrænsning på max. 40 deltagere til arrangementet.

Vi følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsens COVID-19 anbefalinger om afstand mv.

OBS! På baggrund af de nyeste udmeldinger fra regeringen, hvori forsamlingsforbuddet er nedsat til 10 personer, ser vi os nødsaget til at flytte aktualitetsforedraget den 18.11.2020 med Randers kommune og Vesthimmerlands kommune. Arrangementet udskydes og en ny dato vil i foråret 2021 blive annonceret på vores hjemmeside og sociale medier.

Aktualitetsforedrag – Green Social Work. Socialt arbejdes udfordringer i en tid med klimakatastrofer og globalisering

Aktualitetsforedrag ved Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus.

TEMA: ”Green Social Work”. Socialt arbejdes udfordringer i en tid med klimakatastrofer og globalisering.

Mandag, den 23. november 2020. Kl. 14.25 – 16.05

Vi mødes online på Zoom via følgende link: https://viadk.zoom.us/j/62806089534?pwd=aDZsQlRhMkF1YXVVZWs5MVRxSSsyUT09

OPLÆG VED
Ditte Brøndum, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening

INDHOLD
Mennesket har en stor indvirkning på naturen og geografien og omvendt påvirker naturens voldsomme forandringer mennesket. Naturens indvirkning på mennesker rammer ikke socialt lige, og vi ser følgevirkninger som hungersnød, fattigdom og miljøforringelse, som påvirker mennesker til at immigrere. Klimakrisen har en afgørende betydning for, hvordan mange mennesker stemte ved sidste folketingsvalg, og det har en afgørende betydning for den måde, vi skal prioritere på som samfund, og de valg vi skal træffe.

Hent informationsmaterialet til aktualitetsforedraget her:

Aktualitetsforedrag Green Social Work

Aktualitetsforedrag – Komplekse digitale teknologier i socialt arbejde

Aktualitetsforedrag ved ved Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus.

TEMA: Komplekse digitale teknologier i socialt arbejde

Tirsdag den 29. september 2020. Kl. 14.25 – 16.05.

Campus Aarhus C. Auditorium A0.41.

OPLÆG VED
Andreas Møller Jørgensen. Adjunkt, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet.

INDHOLD
Nye digitale teknologier anvendes i stadig stigende grad i hele det sociale arbejdes kontinuum fra opsporing over sagsbehandling til omsorg. Ved at udnytte teknologiernes potentialer er hensigten at effektivisere og løfte kvaliteten i det sociale arbejde. I praksis er teknologierne med til at omforme socialt arbejde, organiseringen heraf, borgerrelationerne samt opfattelsen af sociale problemstillinger og mulige løsningsmodeller. Igennem illustrative og aktuelle eksempler fra praksis fokuserer dette foredrag på, hvordan diverse digitale teknologier former socialt arbejde ofte med ikke intenderede konsekvenser til følge og hvordan vi kan forholde os kritisk hertil.

Hent informationsmaterialet til aktualitetsforedraget her:

Aktualitetsforedrag: Komplekse digitale teknologier i socialt arbejde

Aktualitetsforedrag – Etiske udfordringer når det sociale arbejde digitaliseres

ved Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus    

TEMA: Etiske udfordringer når det sociale arbejde digitaliseres

Onsdag, den 26. februar 2020. Kl. 14.25 – 16.05

Campus Aarhus C. Auditorium C2.41.

OPLÆG VED

Helle B. Antczak, Lektor Kbh. Professionshøjskole, Socialrådgiveruddannelsen  Klavs Birkholm, direktør ved tænketanken TeknoEtik.

INDHOLD

Digitalisering af socialt arbejde har længe været på dagsordenen i landets kommuner, hvor der på livet løs eksperimenteres med robotter, net rådgivning m.m. Ministerier og styrelser vil hurtigst muligt have sagsbehandlingen til at foregå på ”ekstremt effektive digitale hovedveje”, mens det “kun er på bivejene”, man “måske møder et menneske”.