Kategori: Ikke kategoriseret

Aktualitetsforedrag: Når praksis og forskning sammen udvikler det sociale arbejdes felt – arrangement med Randers og Vesthimmerlands kommuner

Mandag d. 19/4 kl. 15.30-17.30: OBS ændret til zoom pga. COVID-19.

TEMA: Når praksis og forskning sammen udvikler det sociale arbejdes felt – arrangement med Randers og Vesthimmerlands kommuner.

OPLÆG VED

Familiecenteret i Randers kommune v/ Ann Hermansen, Familiechef; Birgitte Bleshøy Ludvigsen, Afdelingsleder Familiecentret; Hanne Willemoes Knudsen, Centerleder Familiecentret.

Arbejdsmarkedsforvaltning i Vesthimmerlands kommune v/ Lone Lollesgaard, Uddannelses- og Arbejdsmarkedschef.

INDHOLD

Når praksis og forskning sammen udvikler det sociale arbejdes felt – arrangement med Randers og Vesthimmerlands kommuner. Ved dette aktualitetsforedrag vil Randers og Vesthimmerlands kommuner give et indblik i, hvordan de har indgået i et samarbejde med forskere om at udvikle og løse konkrete udfordringer i det sociale arbejdes felt. Vores oplægsholdere vil med udgangspunkt i deres konkrete forskningsprojekter give indblik i hvordan samspillet mellem praksis og forskningsfeltet har foregået, hvilke erfaringer der er fremkommet ved at deltage i forskningsprojektet, samt hvordan både viden og erfaring efterfølgende er anvendt til at kvalificere det sociale arbejde.

Arrangementet er gratis, og der er ingen krav om tilmelding. Arrangementet foregår online via Zoom på følgende link: https://phabsalon.zoom.us/j/64971559175?pwd=Um9kN1EyTG1BTDkzYTl4USswV1VNQT09

NB: Om zoomadgang:
For langt de fleste vil der være adgang ved at klikke på linket. Hvis der er problemer med adgang, eller du ikke har installeret Zoom, er der en mulighed for at logge på gennem ’Join from your browser’ og anvende password nedenfor eller at logge på via telefon og følge instruktionen

Dial: +45 89 88 37 88

Meeting ID: 649 7155 9175 (efterfulgt af ‘#’)

Password: 968088

OPLÆG

Oplæg Randers kommune v. Ann Hermansen. 19.04.21

Oplæg Vesthimmerlands kommune d. 19.04.21

Webinar: Asylliv på kanten af velfærdsstaten

8/4 kl. 16.30-17.30: Online webinar ved Karen Nielsen Breidahl.

TEMA: Asylliv på kanten af velfærdsstaten.

OPLÆG VED

Karen Nielsen Breidahl er cand.scient.pol., ph.d., lektor, Institut for politik og samfund, Aalborg Universitet.

INDHOLD

Asylområdet har i en årrække været stærkt omdiskuteret. Hvilke rettigheder skal asylansøgere have mens de venter? Må de arbejde og bo for sig selv og hvad med deres børn? I et lidt bredere perspektiv knytter det an til spørgsmålet om, hvad meningsfuld ventetid er for en størrelse samt hvorvidt ventetiden skal have et meningsfuldt indhold eller blot være udholdelig?

Disse spørgsmål har ikke blot politisk relevans men er ganske presserende ude i velfærdsstatens frontlinje, hvor asylpolitik praktiseres. For mange asylansøgere strækker denne “venteperiode” sig over en længere årrække, hvor de opholder sig i et særdeles dilemmafyldt system med betydelige implikationer: Ikke blot for asylansøgeres tilværelse mens de venter, men også efter at Flygtningenævnet har truffet den endelige beslutning (hvad enten der så venter en ny tilværelse i det land de søger asyl, det land de er flygtet fra eller et helt tredje sted).

Med afsæt i et igangværende forskningsprojekt ’Life in a Suspended State: Rethinking the reception of asylum-seekers and pathways to integration in Sweden and Denmark’ belyser jeg nogle af disse problemstillinger nærmere. Afsættet er et omfattende kvalitativt empirisk materiale indsamlet blandt ansatte og beboere i det danske og svenske asylsystem.

Tilmelding ikke nødvendig. Arrangementet foregår online via Zoom på følgende link: https://viadk.zoom.us/j/69564676941?pwd=bGVUSng4VkdDQUI3bFFsaEhndEhBdz09 

NB: Om zoom adgang:
For langt de fleste vil der være adgang ved at klikke på linket. Hvis der er problemer med adgang, eller du ikke har installeret Zoom, er der en mulighed for at logge på gennem ’Join from your browser’ og anvende password nedenfor eller at logge på via telefon og følge instruktionen.

Dial +45 32 70 12 06

Meeting ID 695 6467 6941

Password 251257

Webinar: To forskellige casestudier i beskæftigelsesindsatsen

22/3 kl. 16.30-18.00: Online webinar ved Mathias Herup Nielsen og Anders Bøggild Christensen. 

TEMA: To forskellige casestudier i beskæftigelsesindsatsen.

OPLÆG VED

Mathias Herup Nielsen er cand.scient.pol., ph.d., Adjunkt for institut for politik og samfund, Aalborg Universitet.

Anders Bøggild Christensen er cand.scient.pol., ph.d., lektor ved socialrådgiveruddannelsen Aarhus, VIA University College.

INDHOLD

Mathias præsenterer under følgende titel: Aktivering eller passivering? En analyse af et etnografisk studie af nyttejobs. Nyttejobs var en del af den store kontanthjælpsreform i 2014. De politiske argumenter var, at man dermed både kunne skræmme bekvemmelighedsmodtagerne ud af systemet og samtidig lære de tilbageværende om værdien af hårdt, manuelt arbejde til glæde og gavn for samfundet som sådan. Oplægget dokumenterer, at den politiske ambition ikke altid kan genfindes i praksis. Med afsæt i en ny analyse af data fra et års etnografisk feltarbejde og 42 interviews med nytteaktiverede (foretaget af ph.d-stud. Lasse Schmidt Hansen) fra et konkret nytteprojekt, optegnes en dagligdag hvor man bruger mere
tid på at sidde og vente end på at arbejde og hvor arbejdsdagen af og til fyldes af opgaver som lader til at være komplet meningsløse. Alligevel ender langt de fleste deltagere med at være glade for forløbet. Oplægget udfolder et bud på, hvordan det kan være og diskuterer, hvad dét fortæller os om nyttejobs som aktiveringsform. Oplægget tager afsæt i et fælles analysearbejde mellem Lasse Schmidt Hansen (AU) og Mathias Herup Nielsen (AAU).

Anders Bøggild Christensen præsenterer under følgende titel: Når professionelle værdier og politiske mål er i konflikt.
Oplægget omhandler en undersøgelse af socialrådgiveres arbejde med 225-timersreglen. Webinaret tager afsæt i, at det må være professionelt konfliktfyldt at administrere en regel, der strider mod de professionsfaglige værdier, og oplægget præsenterer resultater fra en interviewundersøgelse af frontpersonale.

Tilmeldingsfrist er onsdag d. 17/3 på sekretariat@forsa.dk. Skriv 22/3 i emnefeltet. Du vil modtage et link på mail dagen før arrangementet.

Webinar: Rigsrevisionens beretning om indsatsen for at fastholde udsatte unge i uddannelse

10/3 kl. 16.30-17.30: Online webinar ved Rigsrevisionen. 

TEMA: Rigsrevisionens beretning om indsatsen for at fastholde udsatte unge i uddannelse.

OPLÆG VED

Oplæg ved kontorchef Michala Krakauer og specialkonsulent Cathrine Asboe Christensen fra Rigsrevisionen.

INDHOLD

Rigsrevisorerne konstaterer i beretningen fra september 2020, at målet med kontanthjælpsreformen fra 2013 og erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 langt fra er nået. Oplægget vil præsentere undersøgelsens baggrund, analyser, konklusioner og betydning. Se beretningen her: https://rigsrevisionen.dk/Media/1/3/sr2219.pdf

Vil du vide mere? Så se eventuelt denne korte video om Rigsrevisionens rapport: https://vimeo.com/487861890 

Tilmeldingsfrist er mandag d. 8/3 på sekretariat@forsa.dk. Skriv 10/3 i emnefeltet. Du vil modtage et link på mail dagen før arrangementet. Deltagelse i arrangementet er gratis. 

Webinar: Forsøget på Lærkevej. Hvad betyder det, når sagsantallet sænkes fra 230 udsatte borgere per sagsbehandler til 50?

24/2 kl. 14.25-16.05: Online webinar ved Mikkel Bo Madsen.

TEMA: Forsøget på Lærkevej. Hvad betyder det, når sagsantallet sænkes fra 230 udsatte borgere per sagsbehandler til 50?

OPLÆG VED

Mikkel Bo Madsen, Post doc, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet.

INDHOLD

I 2017 havde sagsbehandlerne i jobcenteret på Lærkevej i København ansvar for 230 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere hver, og de producerede korte samtaler på samlebånd – næsten uden mulighed for forberedelse. Kvaliteten af arbejdet var lav, og utilfredsheden fra borgerne stor. Ugentlige demonstrationer i gaderne.

I en forsøgsafdeling sænkede man sagsantallet til 50 og øgede de faglige krav til medarbejderne. Hvad kom der ud af det? Kunne sagsbehandlerne følge med i de radikale forandringer og indfri forventningerne? Ville de?

Tilmelding ikke nødvendig. Arrangementet foregår online på følgende link: https://viadk.zoom.us/j/69501141449?pwd=TWZvYWtvNzlPQVlLZTMxTzJQbEY3Zz09

Webinar: Jobcentrenes indsats og samarbejdsflader i forhold til ledige med handicap

10/2 kl. 16.30-17.30: Online webinar ved Finn Amby og Lena Kjeldsen.

TEMA: Jobcentrenes indsats og samarbejdsflader i forhold til ledige med handicap.

OPLÆG VED

Finn Amby, cand.scient.pol., ph.d., lektor ved socialrådgiveruddannelsen Aarhus, VIA University College.

Lena Kjeldsen cand.scient.adm., ph.d., docent ved forskningscenter for ledelse, organisation og samfund, VIA University College.

INDHOLD

Webinaret præsenterer udvalgte resultater fra et netop afsluttet forskningsprojekt om bevægelseshandicap og beskæftigelse.
Projektet tager afsæt i en integreret arbejdsmarkedsforståelse, som omfatter både udbud, efterspørgsel og matchning. Oplægget vil primært have fokus på jobcentrenes rolle.

Tilmeldingsfrist er fredag d. 5/2 på sekretariat@forsa.dk. Skriv 10/2 i emnefeltet. Du vil modtage et link på mail dagen før arrangementet.

Aktualitetsforedrag: Når praksis og forskning sammen udvikler det sociale arbejdes felt – UDSKUDT TIL 2021

FORSA inviterer til aktualitetsforedrag i samarbejde med Familiecenteret i Randers kommune.

Onsdag den 18.  november kl. 15.00-18.00: Cepheus Park, Viborgvej 92, 8920 Randers.

OPLÆG VED
Familiecenteret i Randers kommune v/ Ann Hermansen, Familiechef; Birgitte Bleshøy Ludvigsen, Afdelingsleder Familiecentret; Hanne Willemoes Knudsen, Centerleder Familiecentret

Arbejdsmarkedsforvaltning i Vesthimmerlands kommune v/ Lone Lollesgaard, Uddannelses- og Arbejdsmarkedschef

INDHOLD

I dette aktualitetsforedrag vil Randers og Vesthimmerlands kommuner give et indblik i, hvordan de har indgået i et samarbejde med forskere om at udvikle og løse konkrete udfordringer i det sociale arbejdes felt.

Læs mere her: 

Aktualitetsfordrag d. 18. november i samarbejde med Randers kommune

Tilmelding skal ske på sekretariat@forsa.dk senest den 13. november 2020, og der vil være begrænsning på max. 40 deltagere til arrangementet.

Vi følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsens COVID-19 anbefalinger om afstand mv.

OBS! På baggrund af de nyeste udmeldinger fra regeringen, hvori forsamlingsforbuddet er nedsat til 10 personer, ser vi os nødsaget til at flytte aktualitetsforedraget den 18.11.2020 med Randers kommune og Vesthimmerlands kommune. Arrangementet udskydes og en ny dato vil i foråret 2021 blive annonceret på vores hjemmeside og sociale medier.

Aktualitetsforedrag – Green Social Work. Socialt arbejdes udfordringer i en tid med klimakatastrofer og globalisering

Aktualitetsforedrag ved Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus.

TEMA: ”Green Social Work”. Socialt arbejdes udfordringer i en tid med klimakatastrofer og globalisering.

Mandag, den 23. november 2020. Kl. 14.25 – 16.05

Vi mødes online på Zoom via følgende link: https://viadk.zoom.us/j/62806089534?pwd=aDZsQlRhMkF1YXVVZWs5MVRxSSsyUT09

OPLÆG VED
Ditte Brøndum, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening

INDHOLD
Mennesket har en stor indvirkning på naturen og geografien og omvendt påvirker naturens voldsomme forandringer mennesket. Naturens indvirkning på mennesker rammer ikke socialt lige, og vi ser følgevirkninger som hungersnød, fattigdom og miljøforringelse, som påvirker mennesker til at immigrere. Klimakrisen har en afgørende betydning for, hvordan mange mennesker stemte ved sidste folketingsvalg, og det har en afgørende betydning for den måde, vi skal prioritere på som samfund, og de valg vi skal træffe.

Hent informationsmaterialet til aktualitetsforedraget her:

Aktualitetsforedrag Green Social Work

Aktualitetsforedrag – Komplekse digitale teknologier i socialt arbejde

Aktualitetsforedrag ved ved Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus.

TEMA: Komplekse digitale teknologier i socialt arbejde

Tirsdag den 29. september 2020. Kl. 14.25 – 16.05.

Campus Aarhus C. Auditorium A0.41.

OPLÆG VED
Andreas Møller Jørgensen. Adjunkt, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet.

INDHOLD
Nye digitale teknologier anvendes i stadig stigende grad i hele det sociale arbejdes kontinuum fra opsporing over sagsbehandling til omsorg. Ved at udnytte teknologiernes potentialer er hensigten at effektivisere og løfte kvaliteten i det sociale arbejde. I praksis er teknologierne med til at omforme socialt arbejde, organiseringen heraf, borgerrelationerne samt opfattelsen af sociale problemstillinger og mulige løsningsmodeller. Igennem illustrative og aktuelle eksempler fra praksis fokuserer dette foredrag på, hvordan diverse digitale teknologier former socialt arbejde ofte med ikke intenderede konsekvenser til følge og hvordan vi kan forholde os kritisk hertil.

Hent informationsmaterialet til aktualitetsforedraget her:

Aktualitetsforedrag: Komplekse digitale teknologier i socialt arbejde

Aktualitetsforedrag – Etiske udfordringer når det sociale arbejde digitaliseres

ved Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus    

TEMA: Etiske udfordringer når det sociale arbejde digitaliseres

Onsdag, den 26. februar 2020. Kl. 14.25 – 16.05

Campus Aarhus C. Auditorium C2.41.

OPLÆG VED

Helle B. Antczak, Lektor Kbh. Professionshøjskole, Socialrådgiveruddannelsen  Klavs Birkholm, direktør ved tænketanken TeknoEtik.

INDHOLD

Digitalisering af socialt arbejde har længe været på dagsordenen i landets kommuner, hvor der på livet løs eksperimenteres med robotter, net rådgivning m.m. Ministerier og styrelser vil hurtigst muligt have sagsbehandlingen til at foregå på ”ekstremt effektive digitale hovedveje”, mens det “kun er på bivejene”, man “måske møder et menneske”.