Aktualitetsforedrag: Børn og unges trivsel

FORSA inviterer til aktualitetsforedrag ved Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus onsdag den 28. februar 2024. kl. 14.25 – 16.05. Sted: VIA Aarhus Campus C lokale C2.41.

TEMA: Børn og unges trivsel.

OPLÆG VED:
Sofie Rasmussen, uddannelseskonsulent, Børns Vilkår
Malene Godskesen, børnefaglig konsulent, Børns Vilkår

INDHOLD:
Børn og unges trivsel er på dagsordenen – både politisk, i faglige kredse og i den generelle samfundsdebat. Vi ser tendenser til stigende mistrivsel – særligt blandt unge – og øget skolefravær – og samtidig er der ikke tale om en generation af børn og unge i mistrivsel. I oplægget forsøger vi at tegne et samlet billede af unges trivsel og mistrivsel i dag. Hvad siger forskningen, og hvad siger børnene og de unge selv? Og hvad skal vi have særligt for øje for at forstå og hjælpe børn og unge i deres hverdagsliv?

Oplægget er baseret på aktuel forskning og data fra BørneTelefonen og HØRT.