Temauge 34: Levevilkår og sociale problemer (online)

I årets temauge 34 sætter FORSA fokus på udvalgte samfundsgruppers levevilkår og sociale problemer som forskningsperspektiver i socialt arbejde. Alle fire webinarer forløber fra kl. 15.00 med en bagkant, der hedder kl. 16.00. Hver dag indledes med en introduktion fra oplægsholder af ca. 30 minutter. Herefter er der spørgsmål og diskussion.

Program for ugen:

Webinar Mandag d. 21/8 kl. 15.00: Rune Lesner: Børnefattigdom

I hver skoleklasse sidder i gennemsnit ét fattigt barn. I dette oplæg giver jeg en introduktion til, hvordan man kan forstå og måle på børnefattigdom, samt hvad forskning kan lære os om konsekvenserne af at vokse op i fattigdom.

Oplæg ved: Rune Lesner, Seniorforsker VIVE.

Webinar Tirsdag d. 22/8 kl. 15.00: Lars Højsgaard Andersen: Hvad ved vi om de dømte og deres kriminalitet

Man taler ofte om risikofaktorer, når man taler om kriminalitet. Hermed forstås miljøer, tilstande og adfærd, der fremmer kriminalitet. Men hvad er en risikofaktor egentlig, og hvad siger den nyeste forskning fra Danmark om risikofaktorernes vigtighed? Oplægget fokuserer på disse spørgsmål vha. en opsummering af en række nyere studier fra forskere ved ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Oplæg ved: Lars Højsgaard Andersen, Forskningsprofessor Rockwool-fonden.

Webinar Onsdag d. 23/8 kl. 15.00: Anne Heiberg Goor:  Nydanske LGBT+ personers levevilkår og støttebehov

Dette oplæg belyser hovedresultater og -fund fra et nyt studie (2022) af levevilkår og støttebehov blandt minoritetsetniske LGBT+ personer i Danmark. Studiet dokumenterer bl.a., at minoritetsetniske LGBT+ personer i Danmark udgør en særligt udsat dobbeltminoritet, idet mange både oplever forskellige former for diskrimination fra deres omgivelser og det bredere samfund om helhed, såvel som æresrelaterede trusler eller vold fra familie og andre aktører i deres lokalmiljø. Undersøgelsen peger på en række mulige tiltag for at forbedre levevilkår for målgruppen af minoritetsetniske LGBT+ personer, herunder på baggrund af gruppen egne støttebehov og ønsker.

Oplæg ved: Anne Heiberg Goor, Konsulent, Als research Aps.

Webinar Torsdag. 24/8 kl. 15.00: Stephanie Vincent Lyk-Jensen: Danske hjemvendte soldaters levevilkår

Krigsdeltagelse har ikke kun økonomiske omkostninger, men har også konsekvenser for de udsendte soldater og deres familier. For 10 år siden viste første del af forskningsprojektet, at selvom danske soldater generelt klarede sig godt under udsendelse, så havde en mindre del af dem psykiske mén efter missionen. Mens kun ganske få af de udsendte blev diagnosticeret med psykiatriske lidelser op gennem 1990’erne, steg tallet op gennem 00’erne. Nogle soldater blev diagnosticeret mange år efter hjemkomsten fra missionen – det gjaldt bl.a. soldater fra missionerne til Balkan. Oplægget giver svar om følgende spørgsmål: Hvordan har udviklingen været ift. soldaternes psykiske helbred? Hvilken forskel har missionerne i Irak og Afghanistan gjort for udviklingen? Er der sammenhæng mellem missionernes karakter og soldaternes psykiske helbred efter hjemkomsten? Og hvordan påvirker kamphandlingerne indirekte den familie, soldaten vender hjem til?

Oplæg ved: Stephanie Vincent Lyk-Jensen, Seniorforsker VIVE

Bemærk: Webinarerne er kun for medlemmer af FORSA.