Ph.D.-afhandling om socialøkonomiske virksomheder

Christian Franklin Svensson fra RUC og FORSA’s Ph.D-netværk har udgivet sin afhandling om socialøkonomiske virksomheder – Anstændighedens udfordringer: Relationer, navigationer og horisonter i socialøkonomiske virksomheder.

Afhandlingen undersøger tre kommunale socialøkonomiske virksomheder, der aktiverer socialt udsatte borgere med fysiske eller psykiske udfordringer. Medarbejderne forsøger at opretholde en fornemmelse af anstændighed i form af humane idealer som inddragelse, medansvar og sociale relationer. De socialøkonomiske virksomheder opleves her som meningsfulde, når de sociale og profitorienterede dimensioner er afbalanceret. Udfordringen er, at denne meningsfuldhed forsvinder, når kravene fra kommunen om omsætning og produktion øges.

Undersøgelsen giver også indsigt i samarbejdet med den offentlige sektor. Medarbejderne har her især oplevelser af udynamiske og ukonstruktive kommunale strukturerende systemer og krav.

Socialøkonomiske virksomheder idealiseres politisk ofte som normativt gode med overelaborerende betegnelser som social innovation og socialt entreprenørskab. Denne idealisering belyses i afhandlingen i diskussioner om velfærdssamfund, arbejdsmarked og profitorientering.

Anstændighedens udfordringer: Relationer, navigationer og horisonter i socialøkonomiske virksomheder.

2015, 1. oplag. 190 sider. ISBN 978-87-91387-82-1. Trekroner: Roskilde Universitet.

Afhandlingen kan hentes som pdf-fil her.