Aktualitetsforedrag om tidsskriftet “Uden For Nummer”

FORSA inviterer til aktualitetsforedrag ved Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus. Det foregår mandag den 21. november 2022 kl. 14.25-16.05. Sted: VIA Aarhus Campus C lokale C2.41. 

TEMA: Tidsskriftet ”Uden For Nummer”.

Præsentation af tidsskriftet ved Mette Mørk og Matilde Høybye Mortensen, redaktionsmedlemmer.

OPLÆG VED: Jens Eistrup, lektor ved Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus.

INDHOLD:
Klassiske socialpolitiske spørgsmål med sygedagpenge området som case. Tema: Der er forskel på folk, også når de er syge.

Dette oplæg handler om den socialpolitiske norm, der ligger bag skellet mellem forlængelse/ikke forlængelse på sygedagpengeområdet. Det diskuteres i den forbindelse, om lidelsers diffusitet og behandlingsforløbs ikke linearitet i SDP systemet anskues som slør for bl.a. manglende vilje, motivation, medvirken og selvansvar på borgerens side.

Reference:
Tidsskriftet for forskning og praksis i socialt arbejde 44/ 2022.
Eistrup, Jens. Der er forskel på folk, også når de er syge.

DEBAT:
På baggrund af dagens oplæg ønskes en diskussion af tidsskriftet. Studerende deltager med spørgsmål og inddrager erfaringer fra egen læsning og anvendelse af tidsskriftet.