Aktualitetsforedrag med efterfølgende generalforsamling

D. 27.04.22 kl. 14.25 – 16.05 inviterer FORSA til aktualitetsforedrag med efterfølgende generalforsamling på VIA University College, Ceresbyen i Aarhus. Generalforsamlingen foregår fra kl. 16.15.

TEMA: Socialt arbejde 2022 set fra Kofoeds skole og Udsatterådet i Aarhus Kommune,

OPLÆG VED

Michael Alber, forstander for Kofoeds Skole i Aarhus og næstformand i Udsatterådet i Aarhus fra 2010 til 2022.

TID OG STED

Tid: 27.4. kl. 14.25 – 16.05.

Sted: VIA, Campus C i Aarhus i lokale 2.41.

INDHOLD

Det sociale arbejde på Kofoeds Skole i Aarhus.

Dette foredrag vil give et indblik i det sociale arbejde ved en værdi- og holdningsbaseret selvejende institution, hvor der arbejdes med pædagogiske principper, som har en historie i socialt arbejde siden 1928, og som rummer et særligt menneskesyn.

Skolen arbejder med mening som indgang til udvikling, og har ‘hjælp til selvhjælp’ som pædagogisk profil sammen med ‘det fælles tredje’. Kærlighed, krav og konsekvens fungerer som en pædagogisk linje igennem skolens arbejde.

Målgrupperne, der benytter skolen er de arbejdsledige, de særligt socialt udsatte, grønlænderne, flygtningene og de ‘nye’ unge.

Oplægget handler om tendenser i det sociale arbejde i dag, med fokus på de unge udsattes udfordringer samt Udsatterådet i Aarhus – historien bag rådets tilblivelse og formålet med at have et råd i kommunen, rådets arbejde og opgaver, formen, organiseringen og resultaterne.

GENERALFORSAMLING kl. 16.15:

FORSA indkalder hermed til generalforsamling 27/4-2022 kl. 16.15 på Campus C i Aarhus i lokale C3.04.

Generalforsamlingen afholdes som hybridt arrangement med mulighed for at deltage online via Zoom:
https://viadk.zoom.us/j/69184401953?pwd=cmx3aUdRUExNN3BGZllzVzBZcWhJQT09

Dagsorden til generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Indkomne forslag
5. Godkendelse af regnskab for 2021
6. Drøftelse af budget 2023
7. Fastsættelse af kontingent for 2023
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisor
11. Evt.