FORSA Årsmøde 2016
3. oktober 2016
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Aalborg Universitet

Årsmødet 2016

Bemærk: Informationen på denne side gælder årsmødet 2016. Se forsiden eller opslag på Forsas facebookside eller i Forsas linkedin-gruppe, når der er nyt om årsmødet 2017

BETYDNINGSFULD VIDEN I SOCIALT ARBEJDE

Hvilken form for viden indenfor socialt arbejde er egentlig betydningsfuld i dag? Er det viden vi kan bruge til noget, og giver vidensproduktionen overhovedet mening for alle parter? Dette spørgsmål vil FORSA årsmøde 2016 sætte til debat, ved at lade repræsentanter for forskningsviden og praksisviden diskutere aktuel ny viden.

Der ses en tendens i tiden til, at brugbar viden i socialt arbejde associeres med koncepter og modeller. Men der findes mange andre vidensformer. Det er disse vidensformer, som vi på FORSA årsmøde vil sætte i spil på en ny måde. Årsmødet bliver en platform, hvor både praktikere og brugere får mulighed for at opponere på aktuelle forskningsresultater. Formålet er, at dialogen mellem forsker, praktiker og bruger vil kunne gøre de forskellige vidensformer synlige og betydningsfulde for hinanden – og ikke mindst betydningsfulde for socialt arbejde.

Vi har at gøre med et tema, som rejser en lang række af spørgsmål:

• På hvilken måde og på hvilket niveau skal forskning i socialt arbejde ændre praksis? Skal forskningen overhovedet forandre noget? Eller er der andre formål med forskningen i dag?
• Hvor tæt på skal forskningen i socialt arbejde gå? Skal der forskes i socialt arbejde eller om socialt arbejde? Skal forskningen i det hele taget være værdibaseret, eller skal den være værdineutral?
• Hvordan sikrer vi, at forskningen reelt får en betydning i virkelighedens praksis, når vi har at gøre med en ”langsom forskning” og en ”hurtig virkelighed”?

Det er ikke alene forskere, der kan give svar på disse spørgsmål. Praktikere og borgere, der har indgået i udviklings- og forskningsprojekter, sidder også inde med værdifuld viden.

Program for årsmødet 2016

10.00-10.30: Registrering og morgenkaffe

10.30-10.45: Velkomst

10.45-12.45: Keynote 1: Marie Østergaard Møller, seniorforsker ved KORA

FOREBYGGELSE OG BEKYMRING I PROFESSIONEL PRAKSIS
De seneste ti år har forebyggelsesarbejde været på den politiske dagsorden. Baggrunden er et ønske om at tage problemerne i opløbet og mindske de menneskelige og økonomiske omkostninger, der rammer udsatte borgere. Konsekvensen har været, at fagprofessionelle som sundhedsplejersker, pædagoger og lærere nu har til opgave at forebygge sociale og sundhedsmæssige problemer.

Spørgsmålet er, hvordan forebyggelse finder sted i praksis, og hvordan man som fagprofessionel beslutter, hvornår en forebyggende indsats bør iværksættes. Hvornår er der tale om almindelige forhold i livet, og hvornår skal de fagprofessionelle bekymre sig om borgerne?

Oplægget vil tage udgangspunkt i bogen Forebyggelse og bekymring i professionel praksis, der er baseret på fem års undersøgelse af området og viser, hvordan den forebyggende praksis konkretiseres som et fagligt beredskab, og hvilke former for viden, erfaringer og kapaciteter, de fagprofessionelle bringer i anvendelse i denne praksis.

Efterfølgende vil der være debat med opponering fra henholdsvis en fagprofessionel medarbejder og en fagprofessionel leder.

12.45-13.45: Frokost

13.45-15.45: Keynote 2: Hanne Warming, professor (MSO) ved RUC

FORSKNINGENS ROLLE I SOCIALT ARBEJDE
Gennem en række år har mantraet være, at socialt arbejde skal evidensbaseres – og så må forskningens rolle jo være at levere de evidensbaserede løsninger. Men kan forskningen overhovedet det, og er det forskningens mest meningsfulde opgave?

I oplægget tematiseres forskellige måder at praktisere samspil ml forskning og socialt arbejde med afsæt i fire konkrete projekter: a) Tillid i socialt arbejde; b) Medborgerskab på kanten og c) Det særlige som potentiel ressource; d) Bedre børneinddragelse. Fælles for disse projekter er, at der tages afstand fra forskningen som leverandør af færdige løsninger. I stedet lægger vi vægt på løbende erfarings- og perspektivudveksling, og forskningens rolle som initiator for fagprofessionel refleksion, udvikling og inddragelse af de implicerede borgereres perspektiver og viden.

Efterfølgende vil der være debat og refleksion med deltagelse af nogle af de borgere og fagprofessionelle, som har været inddraget i projekterne.

15.45-16.00: Tak for i dag

16.30-18.00: Generalforsamling – dagsorden og forslag
FORSA regnskab 2015 og budget 2017
FORSA Årsrapport 2015e

Det praktiske

Tilmeldingen til årsmødet 2016 er lukket

FORSA Årsmøde 2016 blev afholdt den 3. oktober på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg

Kort

Priser

Medlemmer, inkl. institutionsmedlemmer: 650 kr.
Ikke-medlemmer: 800 kr.
Studerende og pensionister: 350 kr.

Betaling sker ved faktura