Heldagskonference: Forskning på handicapområdet

FORSA inviterer til heldagskonference med temaet Voksenhandicap i Aarhus torsdag d. 3. november 2022. Konferencen afholdes på Diakonhøjskolen i Aarhus.

TEMA: Aktuelle dilemmaer på handicapområdet.

INDHOLD

FORSA afholder med en bred kreds af aktører en konference, der sætter spot på aktuelle dilemmaer på handicapområdet. Ideen er at tage temperaturen på handicapfeltet socialpolitisk, professionsfagligt og forskningsmæssigt. I den offentlige debat fylder historier om problemer med at få tilstrækkelig hjælp en del, og det er velkendt, at kommunerne er økonomisk pressede på det specialiserede handicapområde, der samtidigt er karakteriseret ved stigende behov. Og det på trods af, at Danmark er forpligtet på handicapkonventionen. Spørgsmålet om rettigheder forekommer centralt i mange af de aktuelle debatter om handicap. Rettighed til hjælp og omsorg, rettighed til egen bolig, rettighed til et job, rettighed til et seksualliv mv. ser ud til at  være nogle af tidens tematikker, der også rejser dilemmaer i det professionelle arbejde.

Formålet med konferencen er at samle alle, der interesserer sig for udviklingen på handicapfeltet, det være sig professionelt, uddannelsesmæssigt, forskningsmæssigt eller politisk. Det er en bred kreds af aktører på det sociale område, der står bag initiativet, der både har en række Keynote speakere samt en række workshops.

Konferencen byder på bidrag fra nogle af Danmarks dygtigste forskere indenfor feltet. Deltagelse er gratis for medlemmer af FORSA, og endeligt program for dagen udsendes primo maj 2022 – så reservér datoen!