FORSA Norden

Sammenslutningen FORSA Norden består af FORSA-foreninger fra fem medlemslande med Sverige, Norge, Finland og Island som de øvrige deltagere. Et fælles omdrejningspunkt er, at sikre Socialt Arbejde som et selvstændigt forskningsfelt og fremme drøftelser omkring udvikling af relationer mellem forskning, praksis og uddannelse.

FORSA startede i Sverige tilbage i 1987 og findes nu i de øvrige nordiske lande. FORSA Danmark blev stiftet i 1999. De nationale FORSA’er samarbejder blandt andet omkring tidsskriftet Nordic Social Work Research. De nationale FORSA-formænd mødes løbende til fælles orientering og koordinering. Hvert andet år afholdes en fællesnordisk konference: FORSA Nordic. I 2014 blev FORSA Nordic afholdt i Malmö, Sverige, og i 2016 afholdes konferencen i København.

Nordic Social Work Research er et videnskabeligt tidsskrift startet i 2011. Formålet er at formidle nordisk forskning i socialt arbejde nordisk såvel som internationalt. Tidsskriftet søger at dække den nordiske forskning bredt både med hensyn til lande og typer af socialt arbejde, samt med hensyn til forskningstilgange. Med Nordic Social Work Research er der således en forbedret mulighed for at formidle også dansk forskning i socialt arbejde. FORSA Danmark opfordrer hermed til at tage det nye tidsskrift til sig og bruge det. De danske medlemmer af redaktionskomitéen er Inge Bryderup, Aalborg Universitet og Maria Appel Nissen, Aalborg Universitet. Individuelle medlemmer af FORSA Danmark får tilsendt Nordic Social Work Research som del af medlemskabet.

Præsentation af Nordic Social Work Research

Vil du læse mere om historien bag dannelsen af FORSA og tidsskriftet kan du læse tidligere formand Søren Peter Olesens farvelskrift i FORSA Information nr. 1. marts 2011.

NORDISK KONFERENCE 2018 I HELSINKI

FORSA Nordic afholder nordisk konference 21-23/11 2018 i Helsinki. Se konferencens hjemmeside.