Aktualitetsforedrag 28/11, VIA Aarhus

16. oktober 2018

Iben Nørup – ung i Danmark: Uddannelses- og karrierepres Se omtale incl oplysninger om tid og lokale Læs mere

FORSA – Regnskab 2017 og budget 2018

17. september 2018

Til behandling på FORSA’s generalforsamling 1/10 2018 Regnskab og budget Læs mere

Aktualitetsforedrag med Morten Ejrnæs. VIA Århus 25/9-2018

28. august 2018

Morten Ejrnæs holder aktualitetsforedrag på VIA Århus med temaet “Potentialer i og behovet for kritik i socialt arbejde – dets praksis, forskning og uddannelse”. Se introduktion på link. Tilmelding ikke nødvendig. VIA University College Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C Lokale C2.41 Dato 25. september 2018 Klokken 14.25-16.05 Morten Ejrnæs –… Læs mere

Generalforsamling 1/10-2018

16. august 2018

I forbindelse med vores årsmøde i Kolding den 1. oktober 2018, indkalder FORSA hermed til den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes på Campus Kolding, UC Syd, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding fra kl. 16.15-18.00 og er åben for både medlemmer og andre interesserede. Der vil være valg til den kommende bestyrelse i… Læs mere

Fyraftensmøder: Bruger- og borgerinddragelse i sundhedsvæsenet

7. maj 2018

FORSA og UC SYD inviterer til gratis fyraftensmøder om bruger- og borgerinddragelse i Esbjerg og Aabenraa! OBS: Møderne er udsat til september. Nærmere info om tid og sted følger Ph.d.-studerende Eva Hoffmann har gennem flere år interesseret sig for og forsket i bruger- og borgerinddragelse – et højaktuelt emne for… Læs mere

FORSA Nordic/NOUSA: Call for Abstracts

25. april 2018

Hvis man planlægger at deltage i FORSA Nordic/NOUSA’s konference i Helsinki 21.-23. november 2018 og præsentere egen forskning, er call for abstracts åben til 31. maj 2018. Mere information om workshops og abstracts her Læs mere

Aktualitetsforedrag på VIA: Økonomisk ulighed i Danmark

25. april 2018

Dato: Tirsdag d. 8. maj 2018 fra kl. 14.25 -16.05 Sted: C2-41, VIA Campus, Ceresbyen 24, 8000 Århus C Indhold: Er der et økonomisk ulighedsproblem i Danmark? Eller er det danske samfund (fortsat) et ideal, hvis man går ind for en høj grad af økonomisk lighed og omfordeling? Spørgsmålet om… Læs mere

FORSA Nordic/Nousa

8. marts 2018

Call for workshops til FORSA Nordic-konferencen i november 2018 FORSA/NOUSA_Call For Workshops Læs mere

Foredrag på Metropol 16/2-2018: For syg til at være rask, men rask nok til at arbejde?

10. februar 2018

En evaluering af sygedagpengeindsatsen ved adjunkt ph.d. Mia Sieling-Monas med udgangspunkt i hendes ph.d.-afhandling. Oplægget bygger på en analyse af lovgivningen, kortlægning af jobcentrenes organisering og visitation af sygemeldte borgere til forskellige aktive tilbud. Omdrejningspunkterne er sagsbehandlernes arbejde i jobcentrenes sygedagpengeenheder og de rammer, som dette arbejde udfolder sig under.… Læs mere

Aktualitetsforedrag på VIA 20/2-2018: Antiradikalisering

27. januar 2018

Tid: tirsdag d. 20. februar 2018 fra kl. 14.25 -16.05 Sted: C2-41, VIA Campus, Ceresbyen 24, 8000 Århus C. Indhold: Dette foredrag vil uddybe antiradikaliseringens arbejde i Aarhus kommune – med fokus på det tværfaglige arbejde og specielt den socialfaglige del af indsatsen. Dette foredrag vil endvidere introducere til Infohuset,… Læs mere

Referat fra FORSA Danmarks generalforsamling 26/10 2017

8. december 2017

Referatet indeholder også regnskab for 2016, revideret budget for 2017 samt budget for 2018. Desuden kan man også læse FORSA’s aktivitetsplan for 2018: Referat af generalforsamling 2017 Læs mere

Program for FORSAs årsmøde og generalforsamling 26-27. oktober 2017

5. november 2017

Forsa årsmøde præsentation 2017 from Jacob Christensen Læs mere

Inge Storgaard Bonfils’ indlæg ved FORSAs årsmøde 27. oktober 2017

5. november 2017

Inge Storgaard Bonfils’ indlæg ved FORSAs årsmøde 26. oktober 2017 from Jacob Christensen Læs mere

Anne Görlichs præsentation ved FORSAs årsmøde 26. oktober 2017

5. november 2017

Anne Görlich FORSA 26 okt 17 Læs mere

Finn Ambys præsentation ved FORSAs årsmøde, 26. oktober 2017

5. november 2017

Finn Amby – FORSA Årsmøde 171026 from Jacob Christensen Læs mere

Generalforsamling i FORSA

23. oktober 2017

Indkaldelse til generalforsamling i FORSA FORSA indkalder til generalforsamling torsdag d.26. oktober 2017, kl.16.30 – 18.00 Sted: VIA UCC, Ceresbyen 24, Århus. Referat af Generalforsamling 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aktivitetsplan Socialrådgiverdage Deltagelse i Folkemødet på Bornholm 4 årlige ”gå-hjem-møder” Symposium om FORSA i Fremtiden… Læs mere

Slides fra aktualitetsforedrag med Marie Østergaard Møller

23. oktober 2017

Slides fra Marie Østergaard Møllers aktualitetsforedrag om dokumentation og effekt i socialt arbejde 27/9 Læs mere

Aktualitetsforedrag på VIA: Marie Østergaard Møller – Dokumentation og effekt i socialt arbejde

1. september 2017

Fagprofessionelle som socialrådgivere, pædagoger og psykologer skal træffe en række ret forskelligartede beslutninger, når der arbejdes i frontlinjen med fx børn og familier. Der er brug for forskellige typer af viden om barnet, familien, den lokale kontekst, tidligere sager m.v. Det er der i for sig intet nyt i. Men… Læs mere

Gå-hjem-møde: Udsatte børn og unge

24. august 2017

Gå-hjem- mødet, der desværre blev aflyst i juni, vil blive afholdt fredag d.22.september 2017 kl.15.30 på UCC Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V, lokale K1.04. Programmet for aftenen er to oplæg af Phd-studerende på området omkring “udsatte børn og unge”. Ida Marie Schrøder vil her holde oplæg “Om at… Læs mere

(Aflyst/Udsat) Gå-hjem-møde d. 8. juni 2017 kl.16.30-18.30 med temaet ”Udsatte børn og unge”

29. maj 2017

Pga. problemer med transport kan den ene oplægsholder ikke når frem. Vi har derfor besluttet at aflyse mødet 8/6. Vi vil prøve at finde et nyt tidspunkt efter sommerferien. FORSA afholder gåhjemmøde d. 8. juni 2017 kl.16.30 på UCC Carlsberg. Programmet for aftenen er to oplæg fra Phd-studerende på området… Læs mere

Forsa Information 6

6. april 2017

Forsa Information 6 med information om årsmødet 2017 inklusive opfordringer til at kontakte årsmødegruppen med forslag til oplæg eller workshops er sent til medlemmerne. FORSA-Information kan også læses her. Læs mere

Aktualitetsforedrag: ”Fattigdom og omsorgssvigt”

22. marts 2017

Tid: Tirsdag d. 2. maj 2017 fra kl. 14.30 -16.15 Sted: C2-41, VIA Campus, Ceresbyen 24, 8000 Århus C. Indhold: På baggrund af interviews med børn, forældre fra 15 familier, og af tilknyttede professionelle samt journallæsning har Adam Johansen skrevet en forskningsrapport, hvorfra han vil fremlægge de vigtigste resultater. Fattigdom… Læs mere

Aktualitetsforedrag på VIA: ” Er eksklusion fra arbejdsmarkedet lig med social deroute?”

31. januar 2017

” Er eksklusion fra arbejdsmarkedet lig med social deroute?” Torsdag d. 23. februar 2017 fra kl. 14.30 -16.15, C2-41, VIA Campus, Ceresbyen 24, 8000 Århus C. Indhold: Hvorfor tror vi, at arbejdsmarkedseksklusion får alvorlige sociale konsekvenser for kronisk syge, når det ikke også gør det for efterlønnere og pensionister, eller… Læs mere

Præsentationer fra Forsa Nordic

20. januar 2017

Referat og keynotepræsentationer fra Forsa Nordics konference i november 2016 kan findes på Institut for Socialt Arbejde, Metropols hjemmeside Læs mere

Call for papers: Encounters between STS and Social Work

23. oktober 2016

Tidsskriftet STS Encounters søger artikler om mødet mellem socialt arbejde og Science and technology studies: Traditionally, social work and Science and Technology Studies (STS) have a somewhat underdeveloped relationship, wherein social work researchers to some degree have drawn on various insights from STS – especially actor-network theory – but where… Læs mere

FORSA Information nr. 4

13. september 2016

FORSA Information nr 4 med information om årsmøde og generalforsamling 3. oktober 2016 kan læses her på hjemmesiden Læs mere

European Conference for Social Work Research 2017

1. august 2016

European Social Work Research Association afholder international konference på Aalborg Universitet 19.-21. april 2017. Program, call for papers. mv kan læses her. Deadline for indlevering af abstracts er 10. oktober 2016, 12.00. Indlevering sker her. Læs mere

FORSA Information nr. 3

1. august 2016

FORSA Information 3 bla med information om årsmødet i oktober kan læses her Læs mere

FORSA på Folkemødet 2016 – 17/6 2016

1. juni 2016

Sammen med netværket Stop fattigdom nu er FORSA medarrangør af en eftermiddag med debatter over temaet “Til arbejdet liv eller død”, fredag den 17/6, Hutlihutgården, Linde Plads 1, 11.30-17.00. Program 12.00-13.00 Investering i beskæftigelsespolitikken 13.00-14.00 Mod på (arbejds)livet 14.30-15.30 Blød reglerne på – inddrag borgeren 15.30-16.00 Fuck the poor –… Læs mere

FORSA Information, nr. 2

27. maj 2016

FORSA Information, nr. 2, er udkommet og kan læses her. Læs mere

FORSA Nordic / NOUSA – Konference 2016

1. januar 2016

FORSA Nordic og NOUSA afholder nordisk konference ved Institut for Socialt Arbejde, Metropol i København 7-9/11 2016. Konferencens hjemmeside findes her. FORSA Nordic og NOUSA afholder nordisk konference ved Institut for Socialt Arbejde, Metropol i København 7-9/11 2016. Nærmere omkring konferencen, herunder anmeldelse af workshops, findes på konferencens hjemmeside. Læs mere

FORSA Information, nr 1

7. december 2015

FORSA Information kommer i ny skikkelse. Den første udgave er nu tilgængelig og kan læses her. Læs mere

6th European Conference for Social Work Research

6. august 2015

Reflective social work practices in contemporary societies: Dialogues and new pathways between praxis and research Fuld omtale CALL FOR PAPERS REFLECTIVE SOCIAL WORK PRACTICES IN CONTEMPORARY SOCIETIES: DIALOGUES AND NEW PATHWAYS BETWEEN PRAXIS AND RESEARCH 6th European Conference for Social Work Research March 30-April 1st 2016 Submissions deadline: Friday, October,… Læs mere

Årsmøde og generalforsamling 2015

28. juni 2015

FORSA afholder årsmøde og generalforsamling 1.-2. oktober 2015. Al information, inkl. omkring tilmelding, findes på vores særlige årsmødeside. Læs mere

Ph.D.-afhandling om socialøkonomiske virksomheder

15. maj 2015

Christian Franklin Svensson fra RUC og FORSA’s Ph.D-netværk har udgivet sin afhandling om socialøkonomiske virksomheder – Anstændighedens udfordringer: Relationer, navigationer og horisonter i socialøkonomiske virksomheder. Afhandlingen undersøger tre kommunale socialøkonomiske virksomheder, der aktiverer socialt udsatte borgere med fysiske eller psykiske udfordringer. Medarbejderne forsøger at opretholde en fornemmelse af anstændighed i form… Læs mere

Gå-hjem-møde 8. april: Præsentationer

12. april 2015

FORSA’s ph.d.-netværk takker for et vellykket gå-hjem-møde onsdag den 8. april. Med omkring 60 deltagere, tre oplægsholdere og tre opponenter, var der godt fyldt op i lokalet hos AAU i Sydhavnen. Mathias Herup Nielsen, Anne Gørlich og Julia Salado-Rasmussen (alle ph.d.-studerende på AAU) gav hver deres bud på forskning på… Læs mere

8.april 2015: Gå-hjem-møde om beskæftigelsesområdet

16. marts 2015

FORSA inviterer i samarbejde med Aalborg Universitet, København til gå-hjem-møde med præsentation og diskussion af tre aktuelle projekter om beskæftigelsesområdet.   Programmet for eftermiddagen: 15.00 Velkommen. Derefter præsentation ved Anne Gørlich, ph.d.-studerende, AAU, Institut for Filosofi og Læring: Titel: Unge på kanten af uddannelse – hvem, hvad og veje frem?… Læs mere

FORSA Information, februar 2015

24. februar 2015

FORSA Information, februar 2015 er offentliggjort. Bladet kan læses her. Bladet udkommer to gange årligt og indeholder informationer om foreningen, vores arrangementer og vores medlemmer. I denne udgave kan du også læse en spændende artikel om “Vidensbaseret Socialt Arbejde på Forsorgsområdet”, og få en forsmag på vores årsmøde i oktober 2015. Læs mere

FORSA på Facebook

14. februar 2015

Vi har oprettet en side som erstatter den gamle FORSA Danmark-gruppe på Facebook. Hvis du vil følge med i løbende arrangementer og diskussioner, finder du siden på Facebook.com/forsadanmark FORSA Danmark har også en profil på Twitter og en Linkedin-gruppe. Læs mere

Netværksgruppe for ph.d-studerende

8. februar 2015

Foreningen for Forskning i Socialt Arbejde (FORSA) har taget initiativ til et netværk, som skal skabe tilknytning mellem relevante forskningsprojekter på ph.d.-niveau. Netværket skal skabe en platform for gensidig sparing imellem ph.d.-studerende, som beskæftiger sig med forskning i socialt arbejde i forskellige afskygninger. Netværkets aktiviteter vil bestå af indlæg af… Læs mere

AKTUALITETSFOREDRAG: Uddannelse i konkurrencestaten – konsekvenser, dilemmaer og alternativer

8. februar 2015

Foredrag og paneldebat: Konkurrencestaten – uddannelsespolitik som ny sikkerhedspolitik? Velfærdsprofessionernes status i konkurrencestatens uddannelsespolitik Tid: Mandag den 16. februar 2015 fra kl. 14.00 – ca. 15.45 Sted: Socialrådgiveruddannelsen, Skejbyvej 15, 8240 Risskov, Lokale: A101 Oplæg Konkurrencestaten: uddannelsespolitik som ny sikkerhedspolitik? Et politisk-historisk perspektiv på forandringer i statens formål og hvad… Læs mere