Kategori: Ikke kategoriseret

Aktualitetsforedrag – Etiske udfordringer når det sociale arbejde digitaliseres

ved Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus    

TEMA: Etiske udfordringer når det sociale arbejde digitaliseres

Onsdag, den 26. februar 2020. Kl. 14.25 – 16.05

Campus Aarhus C. Auditorium C2.41.

OPLÆG VED

Helle B. Antczak, Lektor Kbh. Professionshøjskole, Socialrådgiveruddannelsen  Klavs Birkholm, direktør ved tænketanken TeknoEtik.

INDHOLD

Digitalisering af socialt arbejde har længe været på dagsordenen i landets kommuner, hvor der på livet løs eksperimenteres med robotter, net rådgivning m.m. Ministerier og styrelser vil hurtigst muligt have sagsbehandlingen til at foregå på ”ekstremt effektive digitale hovedveje”, mens det “kun er på bivejene”, man “måske møder et menneske”.

FORSA Konference 2019

Konferencehjemmesiden findes her: https://forsa.dk/det-sker-her/forsa-aarsmoede-2019/

Konferenceprogram og præsentation findes HER.

Præsentationer fra oplægsholdere:

Se dagsorden for Generalforsamlingen 2019 HER

Se referatet for Generalforsamlingen 2019 HER.

Aktualitetsforedrag: Inddragelse, beskyttelse og støtte til udsatte børn, gravide og familier.

TEMA: Inddragelse, beskyttelse og støtte til udsatte børn, gravide og familier.

FORSA inviterer til aktualitetsforedrag i samarbejde med Borgercenter Børn og Unge – Københavns Kommune.

Læs mere: Invitation

Onsdag den 25. september kl. 14.00-16.00: Borgercenter Børn og Unge Nørrebro/Bispebjerg – indgang fra Kapelvej 47 (kantine).

Se præsentation af Liesanth Nirmalarajan

Se præsentation af Mia Heick

Aktualitetsforedrag: Assessment, Risk, Decisions. Future Directions for Child Welfare Social Work

TEMA: Assessment, Risk, Decisions. Future Directions for Child Welfare Social Work

Engelsksproget foredrag med Brian Taylor, Professor of Social Work ved Ulster University.

“Assessment is a well-established practice that is central to social work. However there have been developments in recent years in our understanding of risk factors; in the demands to show that decisions are based on best evidence; and in our conceptualisation of how people make judgements”.

Læs mere: Invitation

Mandag den 23. September 2019 – kl. 14.25 – 16.05.

Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus: Campus Aarhus C. Auditorium C2.41.

FORSA: Generalforsamling 2018

I forbindelse med vores årsmøde i Kolding den 1. oktober 2018, indkalder FORSA hermed til den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes på Campus Kolding, UC Syd, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding fra kl. 16.15-18.00 og er åben for både medlemmer og andre interesserede. Der vil være valg til den kommende bestyrelse i FORSA. Den endelige dagsorden vil være tilgængelig via vores hjemmeside senest en uge før afholdelse. Forslag til dagsordenen eller ønske om opstilling til bestyrelsen bedes fremsendt til formand Vibeke Bak Nielsen (vibekebak@socsci.aau.dk) senest den 15. september 2018 kl. 12.00

Aktualitetsforedrag: Bruger- og borgerinddragelse i sundhedsvæsenet

FORSA og UC SYD inviterer til gratis fyraftensmøder om bruger- og borgerinddragelse i Esbjerg og Aabenraa!

OBS: Møderne er udsat til september. Nærmere info om tid og sted følger

Ph.d.-studerende Eva Hoffmann har gennem flere år interesseret sig for og forsket i bruger- og borgerinddragelse – et højaktuelt emne for både det sundhedsfaglige felt, og det pædagogiske og socialfaglige felt.

I sit ph.d.-projekt med overskriften ”På FORKANT i Syd – de pårørendes perspektiv” fortsætter Eva sit arbejde med bruger- og borgerinddragelse og sætter et særligt fokus på betydningen af pårørendes kompetencer, når den ældre borger indlægges akut på hospitalet. Hvilken betydning kan pårørende gøre i forbindelse med selve indlæggelsestidspunktet, selve indlæggelsen samt tiden omkring og efter udskrivelsen. Studiet er et kvalitativt studie, der sætter fokus på det at navigere i sundhedsvæsenet ud fra de pårørendes perspektiv, men Evas forskning og perspektiver kan sagtens kvalificere det professionelle pædagogiske og socialfaglige arbejde gennem de mange fællesfaglige forståelser, der ligger indlejret i begreberne om bruger-og borgerinddragelse.

Eva holder et oplæg om sin nuværende forskning og den igangværende ph.d, og vil efterfølgende gerne involvere deltagerne i en praksisnær drøftelse af begreber som klientkompetencer, forhandling, og adgang til velfærdsydelser.

Eva holder oplæg på:

UC SYD, Campus Aabenraa, Campus Alle 20, 6200 Aabenraa

UC SYD, Campus Esbjerg, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Øst

For tilmelding og yderligere informationer om praktiske forhold, kontakt Tina Harlev Nielsen på mail thar@ucsyd.dk

Aktualitetsforedrag: Økonomisk ulighed i Danmark

Dato: Tirsdag d. 8. maj 2018 fra kl. 14.25 -16.05

Sted: C2-41, VIA Campus, Ceresbyen 24, 8000 Århus C

Indhold:

Er der et økonomisk ulighedsproblem i Danmark? Eller er det danske samfund (fortsat) et ideal, hvis man går ind for en høj grad af økonomisk lighed og omfordeling?

Spørgsmålet om økonomisk ulighed i Danmark spiller en central rolle i debatten om den økonomiske politik. Ofte hører man diskussioner om, at uligheden er steget, om hvorvidt den er for stor eller for lille, og om behovet for enten endnu større økonomisk ulighed eller behovet for at formindske den ulighed der findes.

Vær med, når direktør for personstatistik, Danmarks statistik, Niels Ploug giver en status på den økonomiske ulighed i Danmark med udgangspunkt i bogen med selvsamme titel.

Niels Ploug vil bl.a. gør os klogere på:

  • Udviklingen i den økonomiske ulighed i Danmark
  • Faktorer bag udviklingen
  • Og forhold der kan forklare den relativt høje økonomiske lighed i Danmark

Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding.
Der vil blive tilbudt kaffe og kage i pausen.
Vi glæder os til at se dig.

På vegne af arrangørerne
Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, DS, SDS, SSR og FORSA
Per Westersø, Lektor ved Socialrådgiveruddannelsen
Mads Bilstrup, Formand Dansk Socialrådgiverforening, Region Nord
Laura Pode, Formand SSR

Arrangør/Kontaktpersoner
Dansk Socialrådgiverforening (DS), Region Nord. Mads Bilstrup.
www.socialraadgiverne.dk
Sammenslutningen af Dansk Socialrådgiverstuderende (SDS)
www.sdsnet.dk
FORSA. Per Westersø.
www.forsa.dk
Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus. Bente Vibeke Lauridsen.
www.via.dk
Socialrådgiverstuderendes Råd (SSR) i Århus
SSR Århus på Facebook