Fyraftensmøder 11. og 12. juni 2018: Bruger- og borgerinddragelse i sundhedsvæsenet

FORSA og UC SYD inviterer til gratis fyraftensmøder om bruger- og borgerinddragelse i Esbjerg og Aabenraa!

Ph.d.-studerende Eva Hoffmann har gennem flere år interesseret sig for og forsket i bruger- og borgerinddragelse – et højaktuelt emne for både det sundhedsfaglige felt, og det pædagogiske og socialfaglige felt.

I sit ph.d.-projekt med overskriften ”På FORKANT i Syd – de pårørendes perspektiv” fortsætter Eva sit arbejde med bruger- og borgerinddragelse og sætter et særligt fokus på betydningen af pårørendes kompetencer, når den ældre borger indlægges akut på hospitalet. Hvilken betydning kan pårørende gøre i forbindelse med selve indlæggelsestidspunktet, selve indlæggelsen samt tiden omkring og efter udskrivelsen. Studiet er et kvalitativt studie, der sætter fokus på det at navigere i sundhedsvæsenet ud fra de pårørendes perspektiv, men Evas forskning og perspektiver kan sagtens kvalificere det professionelle pædagogiske og socialfaglige arbejde gennem de mange fællesfaglige forståelser, der ligger indlejret i begreberne om bruger-og borgerinddragelse.

Eva holder et oplæg om sin nuværende forskning og den igangværende ph.d, og vil efterfølgende gerne involvere deltagerne i en praksisnær drøftelse af begreber som klientkompetencer, forhandling, og adgang til velfærdsydelser.

Eva holder oplæg på:

UC SYD, Campus Aabenraa, Campus Alle 20, 6200 Aabenraa, mandag den 11. juni kl. 16-17.30, lokale E 028

UC SYD, Campus Esbjerg, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Øst tirsdag den 12. juni 2018 kl. 16-17.30, lokale 6228

For tilmelding og yderligere informationer om praktiske forhold, kontakt Tina Harlev Nielsen på mail thar@ucsyd.dk.

Deadline for tilmelding til begge dage er den 8. juni 2018 kl. 15.