FORSA Danmark
Årsmøde: 1/10 2018, Kolding

FORSA Nordic/NOUSA
Konference: 21-23/11 2018, Helsinki

Årsmødet

Tema: Borgerstemmer på social- og sundhedsområdet

I såvel det sociale arbejde som på sundhedsområdet kan der for tiden spores en stigende interesse for borger- og brugerperspektivet. Dette sker inden for både forskning i børn og unge, socialt udsatte grupper og borgernes kontakt med sundhedssystemet. Spørgsmålet er, hvad denne tendens udspringer af og hvilke perspektiver der ligger i det for både forskning, uddannelse og praksis.

Samfundsmæssigt og socialpolitisk er inddragelse af borgeren et centralt omdrejningspunkt. Vi ser eksempler på børneområdet, hvor fokus er styrkelsen af inddragelsen af børn og unge i deres egen sag. Et andet perspektiv i det praktisk sociale arbejde er centreret om, at ansvarliggøre den udsatte voksne borger i forhold til eget liv. Spørgsmålet er i denne forbindelse, om borgerperspektivet og inddragelsen udfordres af forskellige i værdier om, hvad der vil være det rigtige og det bedste for den enkeltes liv i en given situation.

Inddragelsen af borgernes stemmer i velfærdsprofessionelt arbejde rummer således både traditioner og en række potentialer, men rejser også en række spørgsmål og praksis/forskningsetiske udfordringer, som handler om hvordan disse borgerstemmer kommer til orde, og om hvordan inddragelse af borgerperspektivet hænger sammen med de rammebetingelser, der stilles til rådighed for arbejde på social- og sundhedsområdet.

Vi vil på FORSA’s årsmøde i Kolding følge denne tendens og sætte lyd på både det overordnede udviklingstendenser og forklaringer, samtidig med at vi inviterer til oplæg og dialog omkring konkrete projekter, som har arbejdet ekstraordinært fokuseret med inddragelsen af borgerperspektivet.

Program

Endeligt program meddeles i løbet af august og september 2018

Det praktiske

FORSA Årsmøde 2018 holdes 1. oktober 2018 på Campus Kolding, UC Syd, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding

Kort