Forfatter: Jacob Christensen

Aktualitetsforedrag: ”Fattigdom og omsorgssvigt”

Tid: Tirsdag d. 2. maj 2017 fra kl. 14.30 -16.15

Sted: C2-41, VIA Campus, Ceresbyen 24, 8000 Århus C.

Indhold: På baggrund af interviews med børn, forældre fra 15 familier, og af tilknyttede professionelle samt journallæsning har Adam Johansen skrevet en forskningsrapport, hvorfra han vil fremlægge de vigtigste resultater.

Fattigdom forstås ikke kun som manglende indtægt men også som tab af værdighed og tilhørsforhold. Undersøgelsen viser, at både børn og forældre døjer med skamfølelse, som kan have alvorlige konsekvenser for selvværd og inklusion.

For forældre kan skam modvirke empati, skabe aggressivitet og endda føre til vold. På mødet præsenteres eksempler på, hvordan materielle og emotionelle afsavn er sammenflettede i børnefamiliers hverdagsliv.

Rapporten er udsolgt men kan downloades fra Socialstyrelsens hjemmeside.

Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding.
Der vil blive tilbudt kaffe og kage i pausen.

Aktualitetsforedrag på VIA: ” Er eksklusion fra arbejdsmarkedet lig med social deroute?”

” Er eksklusion fra arbejdsmarkedet lig med social deroute?”

Torsdag d. 23. februar 2017 fra kl. 14.30 -16.15, C2-41, VIA Campus, Ceresbyen 24, 8000 Århus C.

Indhold:
Hvorfor tror vi, at arbejdsmarkedseksklusion får alvorlige sociale konsekvenser for kronisk syge, når det ikke også gør det for efterlønnere og pensionister, eller folk som midlertidigt eller permanent forlader arbejdsstyrken for at være hjemmegående husmødre, for at gå på barsel eller for at uddanne eller efteruddanne sig?

Er det eksempelvis, fordi vi tror, at det er mindre slemt at stå uden for arbejdsmarkedet, når man når en bestemt alder? Og er det sociale liv i virkeligheden så afhængigt af arbejdsmarkedsdeltagelse, når det kommer til stykket? Har vi overhovedet empirisk belæg for at tro, at en eksklusion fra arbejdsmarkedet også bliver en social deroute?

Dette diskuterer Iben Nørup, Post Doc, PhD, på foredraget, hvor hun også kommer ind på, hvilke konsekvenser hun ser de seneste års beskæftigelsesreformer har haft ift. kronisk syge og handicappede. Afslutningsvis diskuteres, om beskæftigelsesreformerne kan ses som et muligt brud med den velfærdsstat, vi hidtil har haft i Danmark?

Det er gratis og deltage og kræver ingen tilmelding.
Der vil blive tilbudt kaffe og kage i pausen.

Vi glæder os til at se dig.

På vegne af arrangørerne

Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, DS, DSR, SDS og FORSA

Per Westersø, Lektor ved Socialrådgiveruddannelsen
Mads Bilstrup, formand DS Region Nord

Arrangør/Kontaktpersoner

Dansk Socialrådgiverforening (DS), Region Nord. Mads Bilstrup. www.socialraadgiverne.dk
Sammenslutningen af Dansk Socialrådgiverstuderende (SDS) www.sdsnet.dk
FORSA. Per Westersø. www.forsa.dk
Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus. Bente Vibeke Lauridsen. www.via.dk

Call for papers: Encounters between STS and Social Work

Tidsskriftet STS Encounters søger artikler om mødet mellem socialt arbejde og Science and technology studies:

Traditionally, social work and Science and Technology Studies (STS) have a somewhat underdeveloped relationship, wherein social work researchers to some degree have drawn on various insights from STS – especially actor-network theory – but where STS researchers rarely have studied social work as theory and practice. However, social work is rich with interesting developments such as the introduction of new evidence-based standards, elaborate IT systems, welfare technologies and telecare initiatives. At the Danish STS conference at Aarhus University in June 2016, the relation between social work and STS was explored in a track that attracted substantial interest and promising contributions.

Fuld omtale her

FORSA på Folkemødet 2016 – 17/6 2016

Sammen med netværket Stop fattigdom nu er FORSA medarrangør af en eftermiddag med debatter over temaet “Til arbejdet liv eller død”, fredag den 17/6, Hutlihutgården, Linde Plads 1, 11.30-17.00.

Program

12.00-13.00 Investering i beskæftigelsespolitikken

13.00-14.00 Mod på (arbejds)livet

14.30-15.30 Blød reglerne på – inddrag borgeren

15.30-16.00 Fuck the poor – event. Marc Trensig

16.00-17.00 Socialt ansvar – kampen mellem de gode viljer, bureaukratiet og lønsomheden

Til arbejdet liv eller død! – Folkemødet 2016