Forfatter: Jacob Christensen

Foredrag på Metropol 16/2-2018: For syg til at være rask, men rask nok til at arbejde?

En evaluering af sygedagpengeindsatsen ved adjunkt ph.d. Mia Sieling-Monas med udgangspunkt i hendes ph.d.-afhandling.

Oplægget bygger på en analyse af lovgivningen, kortlægning af jobcentrenes organisering og visitation af sygemeldte borgere til forskellige aktive tilbud. Omdrejningspunkterne er sagsbehandlernes arbejde i jobcentrenes sygedagpengeenheder og de rammer, som dette arbejde udfolder sig under. Desuden belyses effekterne af to konkrete beskæftigelsesrettede tilbud til sygemeldte, ligesom der stilles skarpt på hvordan man kan forstå og forklare disse virkninger.

Kom forbi og begynd weekenden med et spændende oplæg, der gør os klogere på den praksis, vi arbejder i eller er en del af.

Sted: Auditoriet, Institut for socialt arbejde, Kronprinsesse Sofies Vej 35

Tid: 16/2-2018, 14-16

Forudgående anmeldelse er ikke nødvendig

Se også PH Metropols hjemmeside

Aktualitetsforedrag på VIA 20/2-2018: Antiradikalisering

Tid: tirsdag d. 20. februar 2018 fra kl. 14.25 -16.05

Sted: C2-41, VIA Campus, Ceresbyen 24, 8000 Århus C.

Indhold:

Dette foredrag vil uddybe antiradikaliseringens arbejde i Aarhus kommune – med fokus på det tværfaglige arbejde og specielt den socialfaglige del af indsatsen. Dette foredrag vil endvidere introducere til Infohuset, som er omdrejningspunkt for den samlede antiradikaliseringsindsats i Aarhus (Aarhus modellen).

Oplæg ved: Steffen Saigusa Nielsen er konsulent ved Østjyllands Politi- Forebyggelsessektionen og David Nørgaard-Zachariassen er faglig koordinator for boligsociale- og kriminalitetsforebyggende indsatser i Aarhus Kommune, Bekæftigelsesforvaltningen.

Steffen Saigusa Nielsen er konsulent ved Østjyllands Politi- Forebyggelsessektionen. Han har arbejdsplads på politigården og er udlånt fra socialforvaltningen, Aarhus kommune. Steffen har været i denne rolle i en årrække og var blandt andet med til at skabe og forme Aarhus Modellen. Steffen er fast tilknyttet Infohuset og arbejdet med radikalisering i øvrigt. Desuden arbejder Steffen med bandekriminalitet. Steffen er uddannet socialrådgiver og lang praksiserfaring i arbejdet med udsatte borgere.

David Nørgaard-Zachariassen er faglig koordinator for boligsociale- og kriminalitetsforebyggende indsatser i Aarhus Kommune, Bekæftigelsesforvaltningen. David har årelang erfaring med arbejdet med de særligt truede og udsatte borgere, som er længst fra arbejdsmarkedet. I flere projekter har David på forskellig vis samarbejdet med nogle af de mest kriminelle borgere i Aarhus og sideløbende har han i de senere år arbejdet mere koncentreret med bandekriminalitet og antiradikalisering i samarbejdet mellem Aarhus kommune og Østjyllands politi. David er også fast tilknyttet infohuset og er uddannet socialrådgiver.

Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding. Der vil blive tilbudt kaffe og kage i pausen.

Vi glæder os til at se dig.

På vegne af arrangørerne

Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, DS, DSR, SDS og FORSA

Per Westersø, Lektor ved Socialrådgiveruddannelsen

Mads Bilstrup, Formand Dansk Socialrådgiverforening, Region Nord Laura Pode, Formand DSR

Arrangør/Kontaktpersoner

Dansk Socialrådgiverforening (DS), Region Nord. Mads Bilstrup. www.socialraadgiverne.dk

Sammenslutningen af Dansk Socialrådgiverstuderende (SDS) www.sdsnet.dk

FORSA. Per Westersø. www.forsa.dk

Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus. Bente Vibeke Lauridsen. www.via.dk

Socialrådgiveruddannelsens DSR i Århus

Nonprofit organisation (Find os på Facebook)

Generalforsamling i FORSA

Indkaldelse til generalforsamling i FORSA

FORSA indkalder til generalforsamling torsdag d.26. oktober 2017, kl.16.30 – 18.00

Sted: VIA UCC, Ceresbyen 24, Århus.

Referat af Generalforsamling 2016

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aktivitetsplan

  • Socialrådgiverdage
  • Deltagelse i Folkemødet på Bornholm
  • 4 årlige ”gå-hjem-møder”
  • Symposium om FORSA i Fremtiden
  • FORSA Nordic

4. Indkomne forslag

5. Vedtægtsændring. Forslag: Reduktion af kontingentbetalingen med 50 pct. ved indmeldelse efter 1. august med virkning fra 1. august 2017.

6. Regnskab 2016

7. Forslag om revideret budget 2017

8. Budget 2018

9. Valg – på valg er:

  • Jonas Kirkegaard Ørnbøll: genopstiller ikke
  • Jacob Christensen: genopstiller
  • Anne Mette Carlslund : genopstiller
  • Stella Mia Sieling-Monas : genopstiller
  • Vibeke Bak Nielsen: genopstiller

Forslag til dagsordenen bedes sendt til formand Vibeke Bak Nielsen på vibekebak@socsci.aau.dk senest onsdag d.19. oktober.